Norsk privatskole i Brussel mister godkjenningen

alt

Den norske privatskolen Scandinavian School of Brussels mister godkjenningen med virkning fra 19. juni i år. Skolen må også betale tilbake 4,8 millioner kroner. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet har avdekket omfattende og alvorlige brudd på regelverket.


Ikke lenger tillit til skolen
Skolen ble varslet høsten 2012 om at de kunne miste godkjenningen etter privatskoleloven. Dette skjedde etter at Utdanningsdirektoratet førte tilsyn med skolen samme år. Utdanningsdirektoratet har foretatt en grundig vurdering av skolen gjennom tilsynet og skolens senere uttalelser og innsendte dokumentasjon.
- Vi har ikke nødvendig tillit til en norsk privatskole som i lengre tid har brutt regelverket på mange områder, og som fremdeles har alvorlige mangler ved driften, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Dag Thomas Gisholt.
Nå har skolen fått beskjed om at de mister godkjenningen, men at elevene kan fullføre skoleåret.

(fotoet er et illustrasjonsfoto som ikke har noe med den aktuelle saken å gjøre)

- Vi har merket oss at skolen har foretatt flere endringer etter at vi varslet dem, men dette er altså likevel ikke tilstrekkelig til at de kan få beholde godkjenningen, fortsetter Gisholt.
Omfattende og alvorlige lovbrudd
Gjennom tilsynet er det avdekket omfattende og alvorlig lovbrudd, blant annet at
•    skolen har ikke en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning
•    skolen har over flere år visst om lovbrudd uten å korrigere dem
•    statstilskuddet blir delvis brukt på utenlandske elever
•    skolen tar inn skolepenger som er 4-5 ganger høyere enn tillatt
•    skolen har brukt unormalt mye penger på lønninger og drift
•    skolen har ikke fulgt kravet om norsk som opplæringsspråk i alle timer
Frist for å betale tilbake statstilskuddet er 19. juni. Dette innebærer at skolen kan drive med godkjenning og statsstøtte ut dette skoleåret.
Tilsyn med norske privatskoler
Utdanningsdirektoratet har siden 2009 hatt ansvaret for å føre tilsyn med norske privatskoler godkjent etter privatskoleloven i Norge og utlandet. Målet med tilsyn med private skoler er å sikre at elevene får den opplæringen de skal ha og at offentlige tilskudd blir brukt i tråd med forutsetningene.
Her finner du tilsynsrapporten:
http://www.udir.no/Stottemeny/Presse/Pressemeldinger/2013/Norsk-privatskole-i-Brussel-mister-godkjenningen/