Kaja Hegg vant årets Trygg bruk-pris

altI konkurranse med blant andre Facebook, SI;D-redaksjonen og SkoleMagasinet, ble rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg, tildelt årets Trygg bruk-pris.


Her ser vi Kaja Hegg (til høyre) og Barneombud Anne Lindboe. Prisutdelingen foregikk på Litteraturhuset i formiddag, i forbindelse med markeringen av Safer Internet Day. Prisutdeler Barneombud Anne Lindboe, leste opp følgende fra juryens begrunnelse for nominasjon og tildeling:


Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna, tildeles Trygg bruk-prisen 2013 for sin utrettelige innsats for å beskytte barn på nett. Hun har en særskilt kunnskap om internettrelaterte overgrep mot barn og unge, med et spesielt fokus på å styrke hjelpeapparatet. Prisvinneren har bidratt til en reell forbedring av barns digitale hverdag.


Ikke spre frykt

En glad og overrasket prisvinner sier følgende om sitt arbeid for å beskytte barn og unge mot nettovergrep: – Dette er først og fremst en anerkjennelse til Redd Barna og den måten vi jobber på. Jeg håper denne prisen vil inspirere Redd Barna til å løfte problematikken internasjonalt.

Kaja Hegg har jobbet for å gjøre nettet tryggere for barn og unge siden 2006, og har vært i Redd Barna siden 2001. – Vi er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert. Tidligere trodde man at alle barn var i faresonen, nå vet vi at det først og fremst er de mest sårbare barna som utsettes for overgrep via digitale medier. Det kan være barn som opplever problematiske hjemmeforhold, ensomme barn og barn som utsettes for mobbing. Overgrepene spenner fra såkalt grooming til overgrep i nære relasjoner.

Hun er opptatt av å ikke spre frykt gjennom arbeidet sitt. – Vi kunne sikkert fått større overskrifter og mer oppmerksomhet om vi hadde spilt på frykt, men vi ønsker ikke å skape unødvendig uro. Vårt arbeid skal ikke gå utover barns rettigheter til deltakelse og tilgang på informasjon. Derfor er vi opptatt av forebygging, slik at barn selv er i stand til å gjøre gode vurderinger og varsle når det er nødvendig. I tillegg til barn og foreldre, er hjelpeapparatet og skolen viktige målgrupper, sier Hegg.


Viktig pris

Prisutdeler Anne Lindboe mener dette er en viktig pris. – Vi kan ikke overlate barns digitale hverdag til barn og unge selv, slik det gjøres i alt for stor grad. Trygg bruk-prisen bidrar til å øke oppmerksomheten på dette sentrale området.

Lindboe har selv fulgt prisvinnerens arbeid på nært hold. – Kaja Hegg er en flott og verdig vinner. Vi har ulike innfallsvinkler, men er opptatt av det samme. Nettet en viktig arena for barn og unge, jf barnekonvensjonen artikkel 12 som sier at barn har rett til å bli hørt og si sin mening om det som angår dem. Samtidig gjør det at barn og unge er så aktive i digitale medier, at de er i faresonen for mobbing og overgrep. Nettet er en ny arena for overgripere, der voksne kan utgi seg for å være en annen enn den man er og kan lure barn til overgrep. Kaja Hegg har gjort en stor innsats for å bekjempe overgrep mot barn og for å trygge barn på nettet, sier Lindboe.

Pia Lang, prosjektleder Medietilsynets Trygg bruk forteller om bakgrunnen for prisen: – Formålet med prisen er å fremheve og hedre aktører som har vist vilje og evne til å skape gode og trygge omgivelser for barn og unge på nettet, og skal bidra til å inspirere andre til innsats for å bedre barn og unges opplevelser knyttet til bruk av digitale medier.

Utmerkelsen består av en pengepremie på 25 000 kroner og et diplom. Det er andre gang prisen deles ut. Nominasjonsprosessen har vært åpen og mer enn 20 forslag kom inn til juryen som har bestått av Medietilsynet Trygg bruks fagråd.