Tysk-Norsk Ungdomsforum 2013

Nå kan ungdommer mellom 16 og 20 år
sende inn en søknad for å få en fin opplevelse i Hamburg


Arrangementet avholdes i Hamburg 20. til 23.
september 2013. Søknadsfrist 12. mai.


– Utveksling, moro og et interaktivt Program:Ungdommer mellom 16 og 20 år kan søke om å delta! Søknadskjema for det sjuende Tysk-
Norske Ungdomsforum finner man på www.tnuf.org.

 


20. til 23. september inviteres 100 norske og tyske ungdommer, under temaet „Mobilitet –
Hva driver deg?“, til å bli kjent med hverandre og hverandres land. Deltakelse- og opphold er
gratis, men deltakerne må selv dekke reisekostnadene. Det er Foreningen Tysk-Norsk
Ungdomsforum som er arrangør. Foreningen har siden 2007 gjort en innsats for den kulturelle
og språklige utvekslingen mellom ungdommer fra Tyskland og Norge.
Gjennom det fire dagers lange arrangementet, kan ungdommene boltre seg i ulike aspekter
ved temaet „Mobilitet – Hva driver deg?“. „Hvor vil du hen?“ og „Hva engasjerer deg?“ er
noen av spørsmålene ungdommene skal ta stilling til. „Vi ønsker å få ungdommene til å tenke
over de ulike aspektene ved mobilitet samtidig som de har det gøy og lærer om hverandres
land og kulturer“ forklarer foreningslederen Julia Stöber. „Global handel, kontinuerlig
tilgjengelighet via smarttelefoner, eller følelsen av hele tiden å være på farta, er noe av det vi
ønsker å diskutere“ forteller Stöber videre. I tillegg er 2013 valgår i både Norge og Tyskland,
noe som gjør det naturlig med fokus også på politiske temaer.
Ambassadørene fra Norge og Tyskland vil være tilstede på ungdomsforumets
avskjedseremoni der ungdommene vil presentere hva de ulike arbeidsgruppene har kommet
fram til.
Slik kan ungdommene søke
Fram til 12. mai kan ungdommene søke via et søknadskjema på nettsiden www.tnuf.org. I
søknaden må man ha med:
• en begrunnelse for hvorfor man ønsker å delta
• en CV med interesser, talenter, målog frivillig engasjement
• en kort tekst om hva man legger i temaet „Mobilitet – Hva driver deg?“ (maks 1 side)
Foreningen Tysk-Norsk Ungdomsforum
Tysk-Norsk Ungdomsforum ble arrangert for første gang i Essen i 2007, etter initiativ fra Den
norske ambassaden i Berlin. Det ble åpnet av Hennes Majestet Dronning Sonja. Hvert år siden
har 100 ungdommer fra begge land deltatt på ungdomsforumet som blant annet er blitt
avholdt i. Oslo, Berlin, Stavanger og Düsseldorf. Forumets samarbeidspartnere er E.ON
Ruhrgas, Utenriksdepartementene i Norge og Tyskland, samt Kunnskapsdepartementet i
Norge. Mer informasjon om Tysk-Norsk Ungdomsforum, søknad, dokumenter og frister finner
du på www.tnuf.org.