NKUL arrangeres 6. til 8. mai ved NTNU i Trondheim

NKUL er årets største og viktigste møteplass for oss som arbeider med IKT og skole. I 2012 hadde konferansen nesten 1100 deltakere, de fleste lærere. Meld deg på før 11. april for lavest mulig deltakeravgift. Vi holder deltakeravgiften spesielt lav for lærere. 480 har allerede meldt seg på.
www.nkul.no

alt

NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring