Its learning henter inn penger

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Its learning ble i forrige uke deloppkjøpt av det internasjonale finaniseringsselskapet EQT Expansion.

I følge pressemelding fra Newswire vil dette hjelpe its learning til å satse enda mer på produktutvikling

og ekspandere til nye markeder. Ca. 300 millioner kroner er blitt tilført det Bergens baserte selskapet,

og mye av det skal brukes blant annet for å kunne utvikle løsninger for mobiltelefoner og nettbrett.

På bildet ser vi en fornøyd Arne Bergby, administrerende  direktør i its learning. (arkiv foto)

 

Fra pressemeldingen:

    itslearning, er et ledende selskap innen utdanningsprogramvare, har inngatt avtale med EQT Expansion Capital II. Avtalen ble signert 21. mars, og gir itslearning mulighet til a øke produktutviklingen og ekspandere til nye markeder. I tillegg gjør det EQT Capital II til den største investoren i selskapet.


    EQT Expansion Capital II har gatt med pa a investere ca. 300 millioner kroner i itslearning. itslearning vil bruke kapitalen til a finansiere produktutvikling - inkludert en løsning for mobiltelefoner og nettbrett - og fortsette ekspansjonen inn i nye markeder.

    Transaksjonen er forventet avsluttet i april 2013, og er underlagt vanlige regulatoriske godkjennelser fra konkurransemyndighetene.

        
        - EQT Expansion Capital II vil investere ca. 300 millioner kroner i
          itslearning og kjøper ut noen av de eksisterende aksjonærene slik at de blir den
          største investoren i selskapet.
        - Kapitalen vil bli brukt til a utvikle selskapet og øke produktutviklingen.
        - Industrial Advisor Ulf Mattsson hos EQT tar over som styreformann i
          itslearning
        - Transaksjonen er forventet avsluttet i april 2013, og er underlagt de vanlige
          regulatoriske godkjennelser fra konkurransemyndighetene.


    Administrerende direktør Arne Bergby, i itslearning, sier: "Jeg er svært fornøyd med EQT Expansion Capital IIs inntreden i itslearning. Deres erfaringer med internasjonal ekspansjon vil hjelpe selskapet vart a vokse i fremtiden. Vi vil reinvestere en god del av kapitalen inn i produktutviklingen, slik at vi kan sikre at itslearning fortsetter a støtte lærerne med et produkt basert pa velprøvde pedagogiske prinsipper."    Avtalen gjør EQT Expansion Capital II til itslearnings største aksjonær, men gründerne vil likevel fortsatt ha kontroll over selskapet. Industrial Advisor Ulf Mattsson hos EQT vil ta over som styreformann i itslearning.    Forbedrer utdanningen
    itslearning er en skybasert læringsplattform med millioner av brukere pa utdanningsinstitusjoner i Europa og Amerika - fra barnehager til universiteter. Det interaktive læringsomradet gir lærere, studenter og andre som er involvert i utdanningen mulighet til a utveksle ressurser, arbeid og informasjon på Internett - noe som blir sett på som viktig for a forbedre utdanningen i det 21. århundre.    Ulf Mattsson kommenterer: "itslearning skiller seg ut fra andre læringsplattformer fordi de legger vekt på kombinasjonen av teknologi og velprøvd pedagogiske praksis. Vi ser at dette er viktig i utdanningssektoren og ser fram til a arbeide med itslearning for a utvikle selskapet og produktet videre.


    Om EQT    EQT Expansion Capital II skaffer til veie kapital til privateide, middelstore bedrifter. Hovedinvesteringsfokuset er selskaper som trenger kapital for a vokse.
Finansieringsløsningene baseres pa egenkapital, mens eieren normalt sett beholder kontroll over selskapet.    EQT er den ledende i Nord-Europa med ca. 20 milliarder euro i kapital og sammensatte investeringsstrategier. Sammen med et overlegent nettverk av uavhengige industrielle radgivere implementerer EQT investeringsstrategiene ved a kjøpe opp eller finansiere gode store og mellomstore bedrifter i Nord- og øst-Europa, Asia og i USA og hjelper dem a utvikle seg til ledende selskaper. Utviklingen blir oppnadd av en industristrategi med fokus pa vekst. Siden starten har EQT investert mer enn 11 milliarder euro i rundt 110 selskaper og har gatt ut av ca. 60. EQT-eide selskaper har mer enn 550 000 ansatte.


    Om itslearning    itslearning er en skybasert læringsplattform laget for lærere som brukes av millioner av lærere, studenter og administrativt ansatte over hele verden. Plattformen brukes pa alle utdanningsnivaer, fra grunnskoler til universiteter og hjelper lærere a gjøre utdanningen mer inspirerende og verdifull for studentene.    I itslearning legger vi var stolthet i a forsta behovene i utdanningssektoren. Mer enn 20 % av vare ansatte har arbeidet som lærere, og du finner oss ofte i klasserom der vi lærer fra lærerne. Vi tilbyr en rekke produkter, fra enkle kurssesjoner til fullskala implementeringsprosjekter.    Vi ble grunnlagt i 1999, og har hovedkontor i Bergen og kontorer i London, Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmö, Enschede og Boston.    Mer informasjon: http://www.itslearning.eu