Senter for IKT i utdanningen søker etter elever som skal være med å prøve ut den virtuelle matamatikkskolen

 alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den virtuelle matematikkskolen skal være klar for storskala utprøving august 2013. Senter for IKT i utdanningen skriver i deres nyhetsbrev at de planlegger å ta opp 1000 elever fordelt elever som ønsker større utfordringer i faget matematikk og elever som trenger ekstra støtte i faget.

 

 

Piloten skal gi Senter for IKT i utdanningen det nødvendige erfaringsgrunnlag for å gi Kunnskapsdepartementet de riktige rådene om hvorvidt og hvordan et permanent, nasjonalt tilbud kan bygges opp.

Elever med behov for større utfordringer i matematikk

Den første målgruppen er de elevene som starter 10. trinn høsten 2013 og som utmerker seg ved å være spesielt sterke i matematikk. Det er elever som vil 6 som avsluttende karakter i matematikk og er moden for faglige utfordringer utover det de møter i grunnskolen. Disse elevene vil tilbud om å følge læreplanen for faget Matematikk 1T (MAT1013) fra videregående opplæring gjennom skoleåret. Ved å gjennomføre dette kurset får eleven standpunktkarakter og mulighetene til å ta eksamen våren 2014.

Denne gruppen med elever vil ukentlig nettbasert undervisning. Elevene vil tilgang til 100 e-leksjoner som dekker kompetansemålene i 1T. For å understøtte sosialt samspill for læring, vil det bli brukt samhandlingsverktøy for chat og forum og avstands­overbyggende teknologier (Adobe Connect videokonferanse). Undervisningen vil foregå sammen med elever fra andre skoler, og det legges opp til at de skal kunne samhandle og lære av hverandre. Dette kurset er svært målrettet og vil følge den samme faglige progresjonen som videregående opplæring har i dag.

Elever som trenger mer støtte i matematikk

Den andre gruppen er elever som starter 9. trinn høsten 2013 og som av ulike grunner og årsaker presterer svakt eller er umotiverte, og derfor trenger ekstra støtte i faget. Prosjektet definerer dette som elever som vil karakteren 3 eller dårligere som avsluttende karakter i matematikk. Elevene vil tilbud om å bruke DVM som et supplement til den ordinære klasseromsundervisningen. Det presiseres at dette tilbudet ikke  skal fungere som en erstatning for de tiltak som er gitt gjennom individuelle opplæringsplaner(IOP).

Denne gruppen tilbys nivåtilpassede læringspakker innenfor deler av kompetansemålene under «Tall og algebra». Stoffet som tilbys vil være ulike nivå og med variert tilnærming. Elevens lærer kan med dette benytte seg av DVM som en inngangsport til nivåtilpasset opplæring. DVM-løsningen ønsker å tilby eleven tilgang ekstra støtte, blant annet via chat og forum. Det vil også legges opp til modererte samhandlingsarenaer for at elevene skal kunne samarbeide og diskutere matematiske problemstillinger.

Bli med piloten!

Deltakelse i prosjektet vil medføre flere gevinster:
•innblikk i et større utvalg av digitale ressurser innen matematikk
•tilgang detaljerte rapporter om elevens framgang
•utprøving av spillbasert læring
•utprøving av nivåtilpasset læring
•økt digital kompetanse hos elever og lærere som deltar

Ta kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom du ønsker å bli med piloten, eller har andre spørsmål eller innspill knyttet til DVM.

For å kunne gjennomføre denne piloten er prosjektet avhengig av at skolen kan tilfredsstille visse kriterier.
•God bredbåndskapasitet inn til skolen, og i skolens interne datanettsiden videokommunikasjon til elevene er følsom for dårlig nettkapasitet.
•Alle deltakende elever ha tilgang til PC med tilstrekkelig kapasitet, oppdatert programvare og utstyr til å gjennomføre videosamtaler(lydkort, headset og webkamera).
•Tilgang lokal IKT-støtte (førstelinjesupport)

Vi trenger å vite:
•Kontaktinformasjon til rektor, deltakende lærere og IKT-ansvarlig.
•Ca. antall elever som er aktuelle for deltakelse i kurset Matematikk 1T
•Ca. antall svakt presterende elever som kan ha nytte av DVM
•Har dere lærerkrefter ved skolen som kan tenkes å delta i piloten også utover det å ivareta egne elever, f eks som nettlærere for andre skolers elever?
•Har skolen tilgang lokal IKT-støtte som kan være behjelpelig ved testing av DVM og support ved lokale tekniske problemer?

Mer informasjon om prosjektet vil bli distribuert til de skolene som er interessert i å delta.