Porsgrunn videregående skole vinner av Dronning Sonjas skolepris 2013

Dronning Sonja

Vinneren av Dronning Sonjas skolepris for 2013 er Porsgrunn videregående skole. Skolen utmerker seg med tydelige verdier, ved å ta vare på hver enkelt elev og legge stor vekt på gode læringsvilkår.

Dronning Sonjas skolepris tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte. Det er fylkesmennene som nominerer kandidater til Dronning Sonjas skolepris. I år kom det inn 14 nominasjoner.

«Sammen om mestring, mangfold og miljø» oppsummerer Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform. Skolen baserer seg på en pedagogikk hvor læring er en aktiv prosess som krever arbeid og innsats hos den enkelte. Elevenes faglige og sosiale kompetanse stimuleres gjennom tydelige forventninger. Skolen legger vekt på både ferdigheter, kunnskaper, psykososiale egenskaper, holdningslæring og karakterdannelse hos elevene, skriver juryen i sin begrunnelse.

Skolen har også utformet en handlingsplan for å sikre et godt skolemiljø. Målet er at alle elever og ansatte skal oppleve et trygt og godt skolemiljø der ingen utsettes for krenkende ord eller handlinger, i et miljø som er fritt for mobbing, vold og rasisme.

Prisen deles ut for åttende gang

Hennes Majestet Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering. Prisen deles ut for åttende gang i år. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor emeritus Edvard Befring. Prisen består av 150 000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris deles ut til skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig med elevenes læringsmiljø.
  • Hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom ansatte og elevene og mellom elevene.
  • Det er et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Dronning Sonja deler ut prisen på Porsgrunn videregående skole 28. november.

Juryens begrunnelse

Les mer om Porsgrunn videregående skole

Kontaktpersoner

Professor emeritus Edvard Befring, juryleder
Tlf. 916 34 890

Tom Marius Lorier Holen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf. 994 46 480