Slik blir den nye digitale skolehverdagen

Slik blir den nye digitale skolehverdagen

- Nå vet vi mer om hvordan skolen vil endre seg de neste fem årene. Det sa direktør Trond Ingebretsen ved lansering av rapporten "Teknologiske framtidsutsikter for norsk skole 2013 - 2018" nylig.

Rapporten "Teknologiske framtidsutsikter for norsk skole 2013 - 2018" ble nylig publisert av New Media Consortium (NMC) i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

Både norske og internasjonale eksperter mener at Bring your own Device (BYOD), det vil si at elevene kan ta med seg og bruke egne nettbrett og smarttelefoner på skolen, vil prege klasserommet i året som kommer. Elevene kan samarbeide fleksibelt gjennom digitale skyer, og det vil bli lettere for læreren å finne gode verktøy for tett og hyppig oppfølging. Dette vil styrke elevenes læring.

Et annet utviklingstrekk ekspertene peker på er bruk av «Flipped classroom» - en pedagogisk metode der elevene ser små videosnutter i forkant av undervisningen. Metoden frigjør tid til mer interaksjon mellom lærer og elev. I tradisjonell undervisning bruker læreren typisk 30-50% av timen på å formidle lærestoffet gjennom å forklare, tegne og notere på tavlen. Med «flipped classroom» vil denne tiden bli frigjort til veiledning og til å møte hver enkelt elev på deres nivå.

Elevene vil får helt nye muligheter med nettbasert læring, men det er samtidig lærerens evne til å ta dette i bruk på en god måte, som er nøkkelen. Det vil derfor være viktig at vi fortsetter å styrke lærerens digitale kompetanse både i skolen og i lærerutdanningene. Vi trenger lærere som er trygge på bruk og innføring, og som tydelig ser hvordan dette styrker klasseromsundervisningen, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen.

New Media Consortium (NMC) Horizon Project er et omfattende forsknings- og utviklingsprosjekt, etablert i 2002, som årlig identifiserer og beskriver nye teknologier som vil ha en stor innvirkning på utdanningen over de neste fem årene rundt om i verden.

De viktigste trendene:

Til neste år:

 • BYOD (Bring You Own Device; bruk av egen PC/nettbrett),
 • Cloud Computing (Skytjenester),
 • Flipped Classroom (Omvendt undervisning),
 • Social Media (Sosiale medier)

To til tre år fram i tid:

 • Games and Gamification (Spill),
 • Mobil Learning (mobil læring – alltid tilgjengelig),
 • Online learning (Nettbasert læring),
 • Open content (Åpent innhold)

Fire til fem år fram i tid:

 • Learning Analytics (Læringsanalyse),
 • Natural User Interfaces (Naturlige brukergrensesnitt),
 • Real Time Machine Translation (Sanntid maskinomsetting),
 • Wearable Technology (Bærbar teknologi i enheter som smykker, solbriller etc

NMC har i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen utgitt rapporten Technology Outlook for Norwegian Schools 2013 – 2018.

NMC gir årlig ut Horizonrapporter på feltet IKT i utdanningen med egne rapporter for henholdsvis grunnopplæringen Horizon Report K-12 Edition og for høyere utdanningHorizon Report Higher Ed Edition.

Det foreligger også en rapport for realfagene (STEM: Science, Technology, Engineering and Math): Technology Outlook for STEM + Education 2013-2018I tillegg til de internasjonale oversiktene utarbeides også regionale/nasjonale rapporter for blant annet Australia, Singapore, Latin Amerika, Brasil. En tilsvarende rapport er under produksjon for EU-området.

Her finner du engelsk versjon av rapporten