Stortingsvalget 2017

Skal du jobbe med tema Stortingsvalg? Da kan et godt tips være Valgspesialen til Munin Samfunnsfag. Der finnes det både artikler og oppgaver, og nettsiden er tilpasset både PC, nettbrett og mobil.

Munin Samfunnsfag har lagt ut sin Valgspesial åpent og gratis for alle fram til etter valget. Spesialen inneholder artikler skrevet av NTB, og hvor alle artikler også inneholder faktabokser og forslag til aktiviteter. I tillegg er det oppgaver knyttet til politiske partier og valg, både i form av begrepsforståelse og dybdelæring – og det finnes en enkel valgomat. På nettsiden finnes en tidslinje som viser utviklingen av de politiske partiene i Norge, og du kan laste ned et gameshow hvor elevene kan deles inn i grupper og konkurrere. Veiledning med svarforslag til alle oppgaver og oversikt over hvilke data som ligger som grunn til valgomaten finnes på temakortet i Munin Samfunnsfag sin planlegger. Her kan du logge deg på med din Feide-bruker, og det vil i løpet av inneværende uke komme en påloggingsløsning for skoler som ikke har Feide. I tiden fram til 18. september er også alt øvrig innhold i Munin Samfunnsfag åpent og tilgjengelig for alle.
 
Munin Education, som står bak Munin Samfunnsfag, har også en skoleavis; Munin.buzz. Denne vil bli liggende som en gratisressurs også etter valget. Der er det tilgang til alle artiklene, med høy journalistisk kvalitet, og som kan brukes i mange fag. Flere skoler hadde Munin.buzz åpen under eksamen denne våren, slik at elevene fikk tilgang til innhold de kunne bruke i sine besvarelser.
 
Munin Samfunnsfag er et spennende tilskudd innenfor digitale læremidler, og har allerede fått mye positiv respons på sin tilnærming til lærestoffet.