Flere vil bli lærer

Mens det i 2009 var 16 prosent i alderen 18-25 år som mente at læreryrket hadde høy attraktivitet, er dette tallet nå 25 prosent.

Flere medier har de siste dagene hatt omtale av GNIST-kampanjen, der enkelte har stilt spørsmål rundt både ressursbruk og resultater. Kunnskapsdepartementet mener denne kampanjen har vært helt nødvendig for å få flere til å søke seg mot læreryrket. Resultatene er svært positive.
Det er ikke riktig, slike det fremgår i flere medier, at det er brukt 59 millioner kroner på GNIST-kampanjen. Det korrekte tallet er 25 millioner kroner.  Denne satsningen har bidratt til en økning på nesten femti prosent i søkningen til lærerutdanningene, mot en generell økning til høyere utdanning på 28 prosent. Dette førte også til at kampanjen vant prisen årets holdningskampanje i 2010.

Katt og mus i norske klasserom

Lærere greier ikke å hindre elever fra å omgå sperrer mot sosiale medier i timen.


Lærere har en økende utfordring med elever som spiller spill og bruker sosiale medier i klasserommet. Likevel ønsker Senter for IKT i utdanningen mer databruk i undervisningen.

Undersøkelsen «Monitor 2010» viser at det nærmest foregår en katt og mus-lek i norske klasserom.

Lærere prøver å kontrollere og begrense elevenes tilgang til sosiale medier og internett, mens elevene lager stadig nye strategier for å omgå reglene og komme seg på nett når de vil.

Senter for IKT advarer mot å møte utfordringene med trusler, overvåking og kontroll. De påpeker at det snart vil være nesten umulig å hindre at elever, stadig lenger ned i alder, kommer på nett hvis de ønsker det. IKT-senteret mener at den uønskede databruken ikke er et hovedproblem, men heller et symptom på manglende engasjement og klasseledelse.

IKT kan få slutt på skolependling

381 skoleelever pendler i Lister. De bor i èn Lister-kommune, men går på videregående skole i en annen. De fem skolene i regionen er på alvor i ferd med å smelte sammen.

Fem videregående skoler — Lista, Eilert Sundt, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal — ble for ett år siden samlet èn. Det første skoleåret med ny struktur i Lister videregående skole er over. 1159 elever. 264 ansatte. En rektor. Hvordan har

— Dette året har jeg brukt mye tid på å bli kjent. Hvordan den enkelte avdeling fungerer; med dens lærere og ledere. Det har blitt mye farting rundt på skolene. Men interessant, nikker rektor Elin Stavrum.

I dag er det Farsund som ligger utenfor kontorvinduet. Rektoren har riktignok kontorplass på alle fem skolene, men har hovedkontor i Flekkefjord. Her finnes gode IKT-løsninger og administrativt nettverk som kan kompensere noe for den fysiske avstanden.
— Rekker du selv over alle skolene på en dag?
— Jeg har problemer med å rekke alle på en dag. Men jeg rekker innom fire. Avstanden er vår verste fiende, men det må vi bare forholde oss til.

Ipad til alle Gjennestad-elever

Normisjon-skole håper å inspirere elevene med moderne duppedings.

Alle elevene på Gjennestad videregående skole utsyres nå med egne Ipad.
– Vi er den første skolen i landet som kjøper Ipad til alle elevene, sier IKT-ansvarlig John Arne Imenes på den Normisjons-eide skolen i Vestfold.
Gutter. Ledelsen på Gjennestad argumenterer for innkjøpet med at dette treffer elevene der de faktisk er. Skolen har registrert at spesielt av guttene leser mer på skjerm enn på papir.
– Vi håper spesielt at guttene på yrkesfaglige studieretninger skal bli inspirert, sier studierektor Einar Myreng.

Lesebrett kan motivere gutter til å lese

Nye apper til lesebrett tar over både høytlesning og lesetrening for barn.

Ekspertene tror gutter kan ta igjen jentene på lesing om lesebrett blir innført i grunnskolen.

I august kom Aschehoug ut med applikasjonen til bokserien Den lille Lesehesten. Den føyer seg i rekken av applikasjoner som skal gjøre det mer underholdende for barn å lære å lese. Professor i nordisk og mediefag, Elise Seip Tønnesen har skrevet bok om den nye mediekulturen blant barn og unge. Hun mener lesebrett kan være et nyttig verktøy for lesetrening, spesielt for gutter.
Kan motivere gutter
- Jeg tror det ligger et potensial her for at teknologien i seg selv kan motivere gutter til å lære og lese, når de i utgangspunktet ikke har tålmodighet, sier Tønnesen. På denne måten tror hun lesetrening på lesebrett kan bidra til å minske forskjellen mellom gutter og jenters leseferdigheter.

Matematikk viktig i hverdagen

Matematikk er et av skolens aller viktigste fag, og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet.
Når vi får brev fra banken, når vi skal vurdere tilbudene i butikken eller planlegge personlig økonomi. I tillegg er matte helt avgjørende for avansert teknologi og ingeniørkunst. Kunnskapsdepartementet presenterer nå en samlet oversikt over tiltak som skal styrke undervisningen på dette området.
Mer motivasjon og bedre resultater 
Mange elever sliter med svak motivasjon og negative holdninger til matematikkfaget. Resultatet er dårlige matematikkprestasjoner i skolen. Når Kunnskapsdepartementet gjennom sin realfagsstrategi presenterer en rekke konkrete forslag for å endre situasjonen, legges følgende hovedmål til grunn:

- Skal bli gøy å gjøre lekser på data

altBergens 6-åringer er spente og fulle av forventning for hva som møter dem første skoledag.

Mandag begynner det store alvoret.
- Jeg tror det skal bli gøy, for jeg har hørt at det er ganske gøy på skolen, sier Heine Austgulen.
Han går på skolefritidsordningen på Hellen skole og har allerede funnet seg godt til rette sammen med noen av dem han skal gå på skole sammen med.
- Jeg tror det skal bli gøy å gjøre lekser på data, sier Tomine Fosse Cuomo.
De aller fleste 1.-klassingene går på skolefritidsordningen. Det er på mange måter en stor fordel.
SFO gir trygghet
- Alle er naturlig spente og usikre på hva skolen er. At de har gått et par uker på SFO allerede gir dem trygghet. Elevene blir kjent med hverandre. Da slapper de mer av når undervisningen begynner, sier Tom Gøran Fredbo, leder for SFO ved Hellen skole i Bergen.

Advarer mot falske e-poster

altLa deg ikke lure av epost fra Western Union, skriver Forbrukerombudet.

Har du fått e-post med beskjed fra «Western Union» om å logge deg på din profil og legge inn dine kortdetaljer for å aktivere din konto? Ikke la deg lure. Dette er sleipe svindleres forsøk på å lure til seg din kortinformasjon.
Forbrukerombudet har den siste tiden mottatt henvendelser fra forbrukere som har fått slike e-poster. Dette er bare ett av mange eksempler på hvordan kreative svindlere forsøker å lure til seg personopplysninger, betalingsinformasjon og informasjon om brukernavn og passord til viktige tjenester du bruker på internett. ??Andre eksempler er forsøk på å lure til seg innloggingsdetaljer til e-postkontoen din eller til tjenester som Paypal, eBay og Finn.no.??Ikke gå i fella?Forbrukerombudet advarer mot å la seg lure av slike e-poster. ??- Det er bare svindlere som sender e-post og ber om denne typen informasjon, sier juridisk direktør hos Forbrukerombudet, Frode Elton Haug.

Captura UB tok gull i EM for Ungdomsbedrifter

Captura UB vant prisen for beste regnskap under EM for Ungdomsbedrifter i Oslo.
 
De siste tre dagene har jentene fra Hamar konkurrert med de 34 beste ungdomsbedriftene fra Europa på Europamesterskapet i Oslo. Gleden var stor da de kunne entre scenen for å motta den hederstunge prisen.
 
- Dette var kremen av ungdomsbedrifter og vi hadde kjempeharde konkurrenter. Vi er overlykkelige over å få en pris. EM har vært gøy - og ikke minst nervepirrende. Dette har helt enkelt vært en unik opplevelse, sier Silje Engh Hulleberg, daglig leder i Captura UB. Det var over 600 gjester fra 63 nasjoner i salen når de fem jentene fra Hamar entret scenen for å motta prisen, som ble delt ut av skattedirektør Svein Kristensen.
 
Regnskapsprisen er en etablert pris på NM for Ungdomsbedrifter, men det er første gang den deles ut på Europamesterskapet. Sammenslutningen ”Samarbeid mot svart økonomi” samarbeider med Ungt Entreprenørskap om å gi kunnskap om og forståelse innen regnskap, skattelov og avgiftsregler. Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Skatteetaten er unikt i Europa, og konkurransen under Europamesterskapet er et av tiltakene for å dele erfaringer med søsterorganisasjoner i andre land.

Vil ha mer ro og orden i skolen

KrFs ordførerkandidat i Kristiansand Jørgen Kristiansen mener uro stjeler undervisningstid.

Nå vil han ha et sentralt ordensreglement i den lokale skolen.

– Når et regjeringsoppnevnt tidsbruksutvalg konkluderer med at ti prosent av undervisningen i grunnskolen forsvinner på grunn av uro, mener jeg det er på tide å skjerpe ordensreglementet i skolen i Kristiansand, sier Jørgen Kristiansen. Og legger til:
– Hvis du ser matematisk på dette så forsvinner faktisk et helt skoleår av grunnskolen på grunn av uro og disiplinære problemer. Det vil si at hele effekten av seksårsreformen er borte.

Norsk matteprogram vekker internasjonal interesse

Det nettbaserte programmet Kikora retter fortløpende linje for linje. Slik får elevene øyeblikkelig feedback på både metode og svar når de arbeider.

Kikora er oppgavebasert og har ikke egne teorisider. Oppgavene er sortert i kurs som dekker et delmål i læreplanen. En kraftig rapportgenerator gir læreren mange muligheter til å følge opp hver enkelt elev.

Teknologien bygger bl.a. på en egen innskrivingseditor og en "matte-motor" som kan utvikles til å rette matteoppgaver på ulike nivåer fra grunnskole til høyskole/universitetsnivå, forteller daglig leder Johan Kvarving Vik i Kikora til SkoleMagasinet. Programmet kan kombineres med Fronter og It's Learning eller brukes direkte uten noen LMS.

Slik kan en ferdigregnet oppgave i Kikora se ut. Symbolene helt til høyre viser hvor eleven har regnet feil og må rette opp i neste linje (Skjermbilde fra Kikora AS)

Slik kan en ferdigregnet oppgave i Kikora se ut. Symbolene helt til høyre viser hvor eleven har regnet feil og må rette opp i neste linje. (Skjermbilde fra Kikora AS)

Mobile nett gjør det lett å jukse

Medbrakt mobilt bredbånd eller den klassiske metoden med notater på do.

Juksemetodene har endret seg.

Ny teknologi har gjort det langt enklere å jukse. Nesten alle innleveringer på tentamen og eksamen skjer nå digitalt. Det skaper store utfordringer for eksamensvaktene, og store muligheter for elever som er ute etter å ta en snarvei.
Vi har bedt våre leserne fortelle om sine jukseopplevelser. Responsen har vært enorm, og metodene spenner fra den tradisjonelle lappen i penalet til et eget mobilt nettverk.
Her kan du fortelle din historie. Blant de mer teknogikyndige rådene er å lage sitt eget trådløse nettverk, selv om skolens nettverk er stengt.

En lærer skriver at det omtrent er umulig å hindre elever i å jukse.
«Har ikke det, jeg er lærer. Men så lenge elevene kan bruke pc på prøver er det umulig å hindre juks. Hjelper ikke å skru av nettilgangen, elevene finner altid veier rundt, bla mobilt bredbånd. Har opplevd at med avsstengt nettilgang, har en elev funnet veien til MIN pc.»

Skole og foreldre vet for lite om unges mobilbruk

Det mener leder av organiasasjonen Barnevakten, øystein Samnøen.

Han har fulgt med i den pågående rettsaken mot overlegen fra Hedmarken som blant annet er tiltalt for å ha tvunget unge jenter til å sende bilder av seg sjøl.

– Det er heldigvis sjeldent at det går så galt som det har gjort i dette tilfellet for jentene som delte bilder av seg selv, men det kan forekomme.

Nærmest alle skolebarn har mobil i dag og de kan mye. Mye mer enn foreldre sine mener Samnøen.
– Det er ikke tema på mange skoler. Det kan hende at læreren nevner det i forbindelse med nettvett, sier to ungdomskoleelever fra Elverum.
Samnøen mener at skolenes rolle er svært viktig, men at kompetansen varierer mye fra skole til skole.

Læreren slår av internett

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag innfører fra høsten et nytt system som skal gi lærerne mulighet til å slå av internett for sine elever i timen.

– Da jeg skulle presentere særemnet mitt, måtte jeg selv be medelevene om å legge vekk PC-en fordi noen tok den opp under presentasjonen. Jeg synes det er en uting, sier Jonas Ben Riala (19), som i går hadde sin aller siste skoledag.
Vi møter han og medelev Sara Jønvik (19) i kantina ved Levanger videregående skole. De synes det er et prima forslag at læreren skal kunne skru av internett for klasse sin.
Elevene beskriver at det kan være vanskelig å ha god PC-disiplin i klasserommet. PC-ene kommer «umerkelig» opp når læreren snakker om noe annet, sier de.
Må si fra
– Enkelte ganger må læreren si fra ti ganger i løpet av en time om at folk må legge ned PC-ene sine, sier Jonas Ben Riala.

Ekspert: – Mobilbruk er like farlig som kaffe

Tall fra Telenor viser at nærmere 90 prosent av alle 10–11 åringer har sin egen mobiltelefon.

En håndsopprekning viser at 17 av 19 fjerdeklassinger på Smørås skole i Bergen har mobil. Johanne Scholz Svenheim fikk sin aller første mobil da hun var bare åtte år gammel.
– Jeg snakker med venninner og sender meldinger, sier Johanne til TV 2.
Når Johanne er på skolen, er mobilen trygt plassert i en innerlomme i sekken.
Stor mobilbruk blant unge
Tall fra Telenor viser at nærmere 90 prosent av alle 10–11 åringer har sin egen mobiltelefon. Det gjør hverdagen litt enklere for både barn og foreldre.
Mediene har vært fulle av oppslag om hvor skadelig mobilstråling er. Ekspertene TV2 har snakket med er av en annen oppfatning.
– å drikke kaffe er like risikofylt som dette med mobiltelefoni, sier Lars Klæboe, forsker ved Statens strålevern.

Ungdom gjør mer lekser og skulker mindre

Norsk ungdom er slett ikke late. En fersk rapport fastslår at ungdommen i fjor var både flittigere og mer pliktoppfyllende på skolen enn for åtte år siden.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) er blant dem som har uttalt at hun er skremt av lat ungdom. Dette er feil, sier forsker Tormod øia ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) til Aftenposten.

– Jeg kan ikke se at det er noen grunn til å hevde at ungdommen er latere og slappere enn før. Tvert imot så har de en nokså strevsom hverdag, sier øia.

Han kan vise til en fersk rapport som viser at 9.- og 10.-klassinger, som tradisjonelt er på sitt mest skoletrøtte og slappeste, faktisk var flittigere og mer pliktoppfyllende i fjor sammenlignet med for åtte år siden.

Norsk it-forskning svakest i Norden

Skandaløs finansiering og sære fagområder gjør at Norge kommer dårlig ut.

Norske universiteter er dårligst i Norden, viser en ny undersøkelse som kartlegger publiseringstakten i de ulike landene det siste tiåret, publisert i Aftenposten mandag.
Norge ligger faktisk et godt stykke etter våre nærmeste naboer. Både Sverige og Danmark skårer bedre på alle fagområder, med unntak av fysikk og matematikk, der vi ligger litt foran svenskene.
I kategori ”Ingeniørvitenskap og teknologi” sliter vi virkelig. Med en score på 1,05 ligger vi akkurat over det globale snittet på 1,0, men Sverige ligger på 1,14, Danmark på 1,31, mens Storbritannia topper med hele 1,44.

8.000 skole PC-er til Akershus fra Atea

altAtea od Steinar Sønsteby vinner rammeavtale med Akershus fylkeskommune på leveranse av IKT-utstyr.

Ateaer tildelt rammeavtale med Akershus fylkeskommune og samarbeidende kommuner på leveranse av IKT-utstyr. Avtalen har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere tre år, og har en ramme på ca 30 millioner kroner årlig.


Atea skal blant annet levere ca 8.000 PC-er fra HP med tilhørende utstyr og tjenester til elever og lærere i den videregående skolen i Akershus. Leveransen skal skje ved skolestart og innbefatter også tjenester fra Atea Logistics.

Vil skape verdens beste skole

Onsdag åpnet statsminister Jens Stoltenberg det IKT-bransjen håper skal bli fremtidens skole.
Som første barneskole i landet får alle elevene fra første til syvende klasse ved Vågåmo skole i Oppland egne skole-pc-er.
Statsministeren på besøk
-– Jeg skal filme og stille spørsmål til statsministeren om han synes vi er heldige som har fått sånne PC-er, sier Sander Ramen i 3. klasse på Vågåmo skule.
Sander og de andre elevene i 3. klasse ved Vågåmo skole har brukt egne skole-PC-er i undervisningen et par uker.
Men når statsministeren kommer får Sander lære om PC-ens forbannelse:
– PC-en min virker ikke, sier Sander.
Dermed må han filme med naboens PC mens han intervjuer statsministeren.
– Synes du vi er heldige som har fått slike PC-er? Spør Sander.
– Ja jeg synes dere er veldig heldige som har fått sånne PC-er og ikke minst viser det at man godt kan starte med PC veldig tidlig, og at det er bra med PC om man ikke bruker tiden på alt annet enn å lære, svarer Stoltenberg.

IKT elev i Volda havnet på sykehus

Hun skulle lage skolefilm, kjørte bil i grøfta med vilje og havnet på sjukehus.

En gruppe studenter ved Media, IKT og design-linjen på Høgskulen i Volda fikk oppslag i VG og Sunnmørsposten.

" Ei kvinne i 20-åra er skadd og innlagt ved Volda sjukehus etter at studentar skal ha heldt på med det så må kunne kallast ein amatørmessig filminnspeling måndag kveld. Det er ikkje kjent kor omfattande skader kvinna har pådrege seg".
"Politiet opplyser at det var studentar frå høgskulen i Volda som gjorde opptak til eit skoleprosjekt ved Vartdal i ørsta. Studentane skal ha nytta ein utrangert - og uregistrert - bil til innspelinga då noko gjekk gale".

Norge faller i global bredbåndstudie

Utbyggingen av infrastruktur er for dårlig, i forhold til både forbrukere og næringslivet.

Hvert år siden 2008 har Nokia Siemens Networks sponset en måling av hvor effektive land er til å utnytte bredbånd.

Undersøkelsen er utført av professor Leonard Waverman ved Haskayne School of Business, University of Calgary, i samarbeid med konsulentselskapene Berkeley Research Group og Communicea.

Undersøkelsen bygger på begrepet «anvendbar konnektivitet», definert som en kombinasjon av infrastruktur, allsidig kompetanse, programvare og opplyst bruk som til sammen gjør IKT til en drivkraft for produktivitet og sosioøkonomisk vekst.

Sandnes-lærer fikk pris

Brit Iren Hetland Haavik, som er lærer ved Vågen videregående skole i Sandnes, ble onsdag tildelt Gullepleprisen på NKUL i Trondheim.

Gullepleprisen er opprettet av Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD) for å belønne lærere som har utnyttet IKT på en god måte sammen med elever. Prisen er på 5000 kroner og et kunstnerisk utformet gulleple.
Hetland Haavik er lærer innenfor utdanningsprogrammet Studiespesialisering med formgivingsfag ved Vågen videregående skole. Hun underviser i programfagene Visuelle kunstfag, Design og Arkitektur og Trykk og foto.

De flinkeste elevene skal få større utfordringer

Regjeringen foreslår flere endringer i opplæringen på ungdomsskolen. - Her er det lite substans, sier Utdanningsforbundet.

Fredag presenterte Regjeringen den første stortingsmeldingen om ungdomsskolen på over 40 år. Her kommer det fram at de flinkeste elevene skal få muligheten til å utvikle seg i større grad enn i dag.
Flere skal ta videregående fag
Rundt 17 prosent av ungdomsskoleelevene opplever at skolearbeidet ikke gir dem nok utfordringer, og Regjeringen har måttet tåle kritikk for ikke å gjøre nok med problemet. Problemet skal nå tas tak i ved å gjeninnføre valgfagstilbudet.

Late barn må tvinges til å leke

I Hordaland har man egne ansatte som skal dra ungene ut av data-dilla.

Barn bør være fysisk aktiv minst én time per dag – men bare ett av fem barn er det, viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Hvert tredje barn bruker dessuten minst tre timer foran TV og PC – daglig.
For å lokke barn til å velge fysisk lek istedenfor dataspill har flere skolefritidsordninger (SFO) nå fått egne aktivitetsledere på banen til nettopp dét formålet.

– Vi har greid å konstruere en verden som er sånn at en blir gjennomorganisert på alle felt. Når barn velger, så velger de ikke de fysisk aktive aktivitetene, de velger de mest stillesittende, det er erfaringene som en gjør seg, sier Bjarte Wiberg, sportslig koordinator i Kalandseid IL.
Han får full støtte hos en ekspert: Margrethe Skår ved Norsk institutt for naturforskning har dokumentert at det er mindre naturlig for barn å gå ut og leke fritt sammenlignet med barns bruk av nærmiljønaturen frem til cirka midten av 1980-tallet.

– Lett å jukse på eksamen

Elever på videregående skoler jukser via internett under tentamen og eksamen.

Det klarer de til tross for at skolen har sperret internettilgangen.

En av metodene er å kommunisere med hverandre gjennom dataprogrammet Skype. Elevene sier dette foregår i stor stil - uten at lærerne vet om det.

Perioden med lange heldagsprøver er i gang, og elever NRK.no har snakket med sier digital juksing foregår i stor stil.
Bruk av datamaskiner ved prøvene har åpnet nye dører for tentamens- og eksamensjuksere.
Når skolene stenger nettet utelukker det tjenester som google og MSN, men Skype fungerer på en annen måte og kan automatisk koble seg opp.
– Hvis du for eksempel har logget deg på hjemme og ikke logger deg ut, så kan dataen logge seg på automatisk, sier en av videregående-elevene ved Kristiansand Katedralskole Gimle.

Kritiserer Facebook i norsk skole

Professor Peder Haug mener elevene må ta blikket bort fra skjermen.
- Sosiale medier som Facebook handler om individdyrking, og står i kontrast til det fellesskapet man tidligere snakket om at internett skulle bli. I skolesammenheng har Facebook blitt et problem, sier Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.
- På tide med forbud
Det begynte med at en lærer på en lokal videregående skole skrev i Sunnmørsposten at Facebook var negativt for undervisningen. Han hadde sett seg lei på at nesten samtlige elever brukte tid på sosiale medier i timene, og mente det var på tide med et forbud.

 

Cyberteachers på plass i Norge

Nettkurset CyberTeachers tilbyr nye muligheter for språkopplæring i bedriftene.

Hele 300 000 deltakere fra 15 000 bedrifter verden over har benyttet CyberTeachers til språkopplæring. Du kan lære seks språk: engelsk, spansk, fransk, tysk, nederlandsk og italiensk.

Det er selskapet Lingu Nordic AS som har inngått samarbeids- og distribusjonsavtale med produsenten World Speaking i Frankrike. Lingu Nordic AS har drevet Lingu Språksenter i Oslo i to år og tilbyr språkundervisning både til bedrifter og privatpersoner i Oslo-området.

Forbrukerombudet vil stanse skjult reklame på blogger

Er en produktomtale betalt av produsenten skal leseren få vite det på bloggen.

Forbrukerombudet vil ha slutt på skjult reklame på blogger, og lanserer nå en veiledning om bloggreklame.
De mest populære bloggene i Norge har gjennomsnittlig 60.000 besøkende hver dag, og mange kommersielle aktører ønsker å bruke disse bloggene for å markedsføre produktene sine.
Mange firmaer sender bloggere gratis produkter, betaler bloggerne for å omtale produktene eller gir bloggere provisjon av salg av produkter som bloggerne anbefaler og lenker til. ??Mange bloggere oppgir ikke til leserne at de tjener penger på produktomtale og lenking. Slik skjult markedsføring er ulovlig. ??– Regelen om at all reklame skal fremstå tydelig som reklame, gjelder også for bloggere, sier forbrukerombud Gry Nergård.

 

Flere studenter foretrekker praksis i utdanningen

Universitet og høgskole er fortsatt førstevalget for de fleste studiesøkere, men stadig flere ønsker å gå på fagskole.
Praksis som en viktig del av utdanningen, er det som lokker mest.
80 prosent av dagens studenter mener det er viktig at praksis inngår i utdanningen. Universitet og høgskole er fortsatt førstevalg for søkerne, men antall søkere til fagskole har økt med 3 prosent første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2010. Her er studentene sikret praksis, noe som er helt fraværende andre steder.
Tallene kommer fram i en undersøkelse om høyere utdanning som Studentum har gjennomført i perioden januar til mars 2011 i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Mer norskopplæring og obligatoriske prøver

Regjeringen går inn for å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for de som deltar i norskopplæringen.

Samtidig utvides retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer.
- Vi ønsker å stille både krav og legge til rette for at de som kommer til Norge lærer seg norsk. Det er viktig for å få flere i arbeid og styrke deltagelse i samfunnet. Vi ser at veldig mange trenger flere timer enn 300 timer for å komme opp på et akseptabelt nivå, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.