Anonym nettmobbing øker

I fjor behandlet konfliktrådet Buskerud, Telemark og Vestfold 97 saker om mobbing og trusler.

Jeanett Johansen, elev ved Mæla ungdomsskole i Skien, har opplevd mobbing på nett.

Anonymt sladder
– Jeg fikk høre at jeg var en feit, stygg jente og slikt. Det var ikke noe særlig hyggelig å høre, sier Johansen.

– Verste form for mobbing
– Det er ille. Det er kanskje den verste form for mobbing, derfor er det viktig å ta tak i det og reagere mot elever som gjør slikt. Sette inn tiltak, og ta de elevene som gjør slikt skikkelig, sier rektor ved Mæla ungdomsskole, Tom Rasmussen.

Gode lærere gjør en forskjell for barn og unge

altDenen uka starter tredje akt i lærerrekrutteringskampanjen ”Har du det i deg?”.
årets kampanje forsøker å få fram hvor viktig gode lærere er for elevene, og hvilken forskjell læreren kan gjøre for elevene.
året er 2069. Du har vært lærer, du har gjort en forskjell. Se hva elevene sier om deg: http://hardudetideg.no/fremtiden
 Nytt av året en film fra framtida (år 2069), som illustrerer hvor viktig en lærer kan være for eleven – ikke bare på skolen, men også for resten av livet.
 – Vi trenger flere gode lærere i skolen. Jeg håper årets kampanje kan bidra til enda bedre rekruttering til læreryrket, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
 

Duppeditter stjeler søvn

Ny forskning viser at TV og mobil på sengen kan gi alvorlige helseproblemer.
økt bruk av elektronikk på sengen kan føre til dårlig søvn og alvorlige helseproblemer, særlig hos tenåring.
Det viser undersøkelsen 2011 Sleep in America som er gjort av amerikanske National Sleep Foundation.
årets undersøkelse ser nærmere på sammenhengen mellom bruk av kommunikasjonsteknologi og søvnproblemer, skriver forskning.no.
Tenåringer sover dårligst
Tenåringene er de som melder om dårligst søvn.
Studien viser blant annet at 1 av 10 mellom 13 og 18 år våkner nesten hver eneste natt av at de får tekstmeldinger, telefoner eller e-post.

 

Mot slutten for Europas mobilindustri

Mot slutten for Europas mobilindustri.

Avtalen mellom Nokia og Microsoft kan være et første skritt.

Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella, og leverer jevnlig kommentarer til digi.no.

Avtalen mellom Nokia og Microsoft kan bety begynnelsen på slutten for europeisk mobilindustri.

IKT-verden er dominert av USA. Allerede i 1968 advarte franskmannen Jean-Jacques Servan-Schreiber mot dette i en meget heftig debattert bok, Den amerikanske utfordringen (Le Défi américain). Debatten utløste tiltak i Tyskland, England og Frankrike for å bygge opp en nasjonal IKT-industri. Særlig var minimaskiner i fokus.

Det var ikke spesielt vellykket. Men på ett område lyktes man: mobilkommunikasjon. Det var mange som så med glede på at den standarden som ble utviklet, GSM, la grunnlaget for en europeisk og senere global industri. Vi fikk Ericsson og Nokia.

Nå er Ericsson blitt Sony-Ericsson og Nokia er i ferd med å bli Microsoft-Nokia. Er dette begynnelsen på slutten for europeisk mobilindustri? Hva er i så fall årsaken? Mange vil si at det er fordi Nokia bommet på smarttelefonmarkedet. Det ligger imidlertid dypere enn som så.

Frykter pc-trøbbel skaper eksamensrot

Uten en PC som fungerer blir det tøft for VG1-elevene med elektroniske eksamener. Elev- og lærlingombud Elisabeth Brørs er bekymret.

Vårens elektroniske eksamener nærmer seg med stormskritt. Det bekymrer elev- og lærlingombud Elisabeth Brørs.
For det tar ennå lang tid før nye PC-er er på plass hos VG1-elevene. I mellomtiden må stadig flere elever forholde seg til maskiner som helt eller delvis er ute av drift. Pr. i dag er det problemer med nær 600 av 2000 PC-er. Og selv om de fleste har tilgang på alternative låne-PC-er, er lageret av reservemaskiner begrenset.
– Opplæring og utvikling i IKT er en av de grunnleggende ferdighetene elevene skal ha. Og eksamen kommer elektronisk, sier elev- og lærlingombud Elisabeth Brørs bekymret.

Staten gjennomgår lœrerutdanninger

Grunnskolelærerutdanningen var ny høsten 2010. Nå starter Kunnskapsdepartementet arbeidet med å gå gjennom de øvrige lærerutdanningene.
Fra og med høsten 2013 vil opptak til disse utdanningene skje etter nye regelverk.
- Vi har høye ambisjoner for alle lærerutdanningene. Høy kvalitet og nærhet til både forskning og praksis skal prege alle utdanningene, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.
Målet er at utdanningene skal være integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte og av høy kvalitet. Tettere kobling mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis er viktig for å heve kvaliteten i alle utdanningene.
Styringsgruppen for arbeidet hadde sitt første møte 2. mars.
- Lærerutdanningene for ungdomstrinn og videregående opplæring skal gi lærerne den kompetansen de trenger for å lykkes når de skal møte skolens og elevenes behov, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun innledet på styringsgruppens møte.

 

Elevene vil sperre Facebook på skolen

De vil at det skal være forbudt å bruke mobilen i klasserommet. Og de ønsker at sosiale medier sperres i timene – til sitt eget beste.

For det går ut over undervisningen.Det sa Helene Bellos (15) da Barn og unges kommunestyre (BUK) i Lørenskog i går diskuterte skole- og oppvekstsjefens forslag til retningslinjer for bruk av digitalt utstyr på skolen.


Forslaget, som skal behandles av politikerne i skole- og oppvekstutvalget 28. februar, inneholder både retningslinjer og reaksjoner ved brudd på reglene.
Blant annet heter det at mobiltelefoner ikke skal brukes i undervisningstiden, men at de enkelte driftsstyrene kan tillate det i undervisningsrelatert sammenheng.

 

- Staten må ikke tillate reklame i NRK

Forbrukerombud Gry Nergård ber staten opprettholde forbud mot reklame i NRK.

Kulturdepartementet foreslår å tillate produktplassering i enkelte programkategorier på tv. Det er blant annet aktuelt i sportsprogrammer og i lette underholdningsprogrammer.

- Produktplassering vil gjøre det umulig for forbrukerne å unngå reklame, og vil særlig gå utover barn og unge, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet har gjennomgått Kulturdepartementets lovforslag, og sendt inn kommentarer til departementet.

- Produktplassering er en type markedsføring som er vanskelig for forbrukere, og særlig for barn og unge, å gjenkjenne, gjennomskue og motstå, sier forbrukerombud Gry Nergård.

- I andre medier, som for eksempel aviser og nettmedier, vil det fremdeles være forbudt å ikke holde reklame atskilt fra redaksjonelt innhold. Andre regler for fjernsyn vil være uheldig, fortsetter Nergård.

 

Politianmelder hacking av skoledata

Datainnbruddet ved Gol vidaregåande skule blir politianmeldt.

I forrige uke ble det oppdaget at flere elever hadde vært inne på datasystemene til Gol vidaregåande skule, og trolig hatt tilgang til egne og andre elevers karakterer.
Siden datainnbruddet ble oppdaget, har skolen samarbeidet med IKT-personell ved Buskerud fylkeskommune for å kartlegge omfanget.
Nå har de besluttet at datainnbruddet skal politianmeldes.
– Vi har vært i tett dialog med fylkeskommunen og politiet. Det er knyttet usikkerhet til spørsmålet om alt er avdekket, som gjør at saken blir anmeldt, sier rektor ved skolen, Grethe Golberg.

Sender brev til 430 ordførere om mobbemanifest

Kunnskapsministeren har sendt brev til alle landets ordførere for å få dem til å signere manifestet mot mobbing.
- For å synliggjøre dette viktige arbeidet og framgangen i stafetten, vil det bli laget et norgeskart som viser hvilke kommuner som har signert det lokale manifestet. Jeg vil følge spent med på hvilket fylke som er først ute med å få alle sine kommuner med, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
27. januar i år signerte regjeringen og sentrale nasjonale parter et nytt Manifest mot mobbing (2011-2014). Partene i Manifest mot mobbing har invitert alle landets ordførere til å forplikte seg til dette viktige arbeidet ved å undertegne på et lokalt manifest.
- Det er lokalt, i din kommune og på deres skoler mobbingen må bekjempes. Ta utfordringen – bli med oss i kampen mot mobbing! oppfordrer Halvorsen.

Skuffende lite besøk - men arrangøren gir ikke opp

SkoleForum 2011 ble avgjort ikke den suksessen både arrangør og utstillere hadde håpet på, til det var besøket alt for dårlig.

Imidlertid var innholdet i årets utgave svært god og profesjonell.

Utstillingen var meget omfattende med store stands og mange produkter. Ja det var synd ikke flere benyttet seg av denne muligheten til å bli oppdatert på gode foredrag, kurs og ikke minst utviklingen av nye læremidler til skolen, sier leder av arrangørkomiteen Per Rune Eknes.

Vi har uansett bestemt oss for at vi skal fortsette, og vi skal gjøre hva vi kan for å gjøre SkoleForum til Norges største utdanningskonferanse.

Facebookforbud blir vurdert

Facebook er et heftig diskusjonstema ved Porsgrunn videregående skole.

Debatten går ut på om det skal innføres forbud mot å bruke Facebook og andre sosiale medier i skoletiden.
Fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen i Telemark fylkeskommune innrømmer at dette er et aktuelt tema i de videregående skolene i Telemark.
– Jeg har jevnlig svært mange henvendelser fra lærere i de videregående skolene. De ønsker forbud mot Facebook i skoletida. Min mening er at det skal være tillatt, men hvis det viser seg at vi mister mye undervisningstid, så må vi vurdere innføring av forbud, sier fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen.

Innstilling er bestilt

Larsen har bedt IKT-koordinatoren i Telemark fylkeskommune om å ta opp spørsmålet med IKT-pilotene ved alle de videregående skolene og komme med en innstilling. Selv mener fylkesopplæringssjefen at en god klasseledelse vil kunne hindre misbruk av Facebook i klassetimene.

 

Statpeds skole for døvblinde videreføres

Kunnskapsdepartementet vil videreføre grunnskoletilbudet for døvblinde ved Skådalen kompetansesenter i Oslo.
Kunnskapsdepartementet vil også videreføre grunnskoletilbudet for døve på A. C. Møller skole ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.
Det var Midtlyngutvalget som gjennom sin innstilling for snart ett år siden (NOU 2009: 18 Rett til læring) foreslo endringer i opplæringen for hørselshemmede elever ved Statens spesialpedagogiske støttesystem (Statped).
Bakgrunnen var at foreldre til elever i denne gruppen i økende grad i dag velger å la sine barn gå i den lokale skolen. Kunnskapsdepartementet deler denne vurderingen og vil foreslå en gradvis omlegging av Statpeds grunnskoletilbud for hørselshemmede elever ved kompetansesentrene i Oslo, Bergen og Holmestrand.

Skoler kan ta i bruk overvåking

Dag øivind Henriksen (H) tar opp juksesaken i fylkeskommunen.

I et til leder av hovedutvalget for utdanning, Anne Sandum (Ap), vil Henriksen vite hvor stort omfang fusk har ved videregående skoler i Buskerud.


Han mener at PC-jukset kan vise manglende kompetanse i digital etikk blant elever. Samtidig påpeker utdanningspolitikeren at fylkeskommunens IKT-reglement gir skolene mulighet til å ta i bruk elektroniske overvåkingstiltak, samtidig som det slår fast elevers rett til privatliv.

Han ber Sandum orientere utdanningsutvalget om hvilke muligheter pedagogisk personale har til å kontrollere hva som foregår på elevenes PC-er.
Henriksen, som for øvrig er lærer ved Ringerike videregående skole, vil også vite hvilke opplæringstiltak som er satt i gang for lærere og andre som er vakter under prøver.

Osloskolen tør å leke med IKT

Osloskolens store konferanse på Folkets Hus 2. februar inkluderte gode eksempler.


Bildet er hentet fra Lambertseter skole. I Folkets Hus fikk delegatene eksempler både fra lærere, kommersielle aktører og myndighetshold.

Dagen ble innledet av Senter for IKT i utdanningen og inneholdt sesjoner tilrettelagt for de tre hovedtrinnene; barne-, ungdoms- og videregående trinn.

Medietilsynet var tilstede med sitt nye prosjekt "Dataspill i skolen" - som ble lansert i desember 2010.

– "Dataspill i skolen" er et ganske nytt prosjekt, og vi setter stor pris på interessen fra Osloskolen, sier nettredaktør for portalen, Rita A. Brudalen-Adriansen.

 

Hjelp - Lœrerne drukner i papirer

- La lærene få være lærere, trygler tidligere rektor.

- Jeg må planlegge når jeg skal gå på do, sier lærer Kari Fløysand Olsen ved Ulsetskogen skole i åsane i tirsdagens BT,
Stadig mer av tiden går til annet enn undervisning. - Det er ikke den ting det ikke er skjema for, det er helt vanvittig, sier hun.
Fløysand Olsen får støtte av fagfolk.
- I et forbrukersamfunn der skolen er blitt bedrifter og elevene kunder, holder lærerne på å drukne i byråkrati.
Det hevder Erik Sølvberg, som var rektor ved Voss gymnas frem til for to år siden.
Han er slett ikke alene om å mene dette. Et utvalg slo allerede for et drøyt år siden fast at lærerne bruker altfor mye tid på oppgaver som ikke har noe med undervisning å gjøre. Og en stortingsmelding som skal behandles av utdanningskomiteen på Stortinget denne måneden, skisserer en rekke tiltak for å begrense papirmøllen.

Elever følger ikke med - surfer i stedet

Hvor mange av dere har IKKE en bærbar PC som du bruker på skolen?

Da jeg gikk på skolen, var vi heldig om vi fikk en time eller to med data i uka.

Dette skriver bloggeren Bernt Eirik på Gamereactor.no

I dag er en bærbar PC allemannseie. Så og si alle bruker PC-en på skolen og surfer på alskens nettsider, sosiale medier m.m.
I media har dette ført til en del debatter om hvor vidt dette er fornuftig eller ikke. For det negative med bruk av PC-en i skoletida er at elevene ikke følger med i timen og heller surfer på nettet.

Dette mener en del forskere er veldig negativt og at lærerne preker til døve ører. Nå spekuleres det i om surfingen bør få konsekvenser med stengte nett (som kun åpnes i fritimer og pauser).
Det er også blitt spekulert helt i å forby bruk av PC i timene og heller legge til rette for timer der man kan gjøre det.

 

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge

Asylsøkerbarn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester.
Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. Dette er slått fast i rundskriv Q-06/2010 som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte ut i desember 2010.
Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding for et barn som har asylsøkerstatus, skal meldingen følges opp etter samme prosedyrer som gjelder for andre barnevernssaker.
Mange asylsøkende barn kan være i en utrygg og sårbar livssituasjon. Særlig utsatt er de som kommer alene. Barn som trenger ekstra omsorg av ulike grunner kan få hjelp fra barnevernet. Dette gjelder også dersom det er mistanke om at barnet er offer for menneskehandel.

Hagaløkka skole i Asker får Benjaminprisen

årets Benjaminpris går til Hagaløkka skole i Asker for langsiktig og systematisk arbeid mot rasisme og diskriminering.
- Hagaløkka har jobbet mot rasisme i over 20 år, og fortsatt klarer de å tilpasse arbeidet til nye tider og nye utfordringer. Skolen utmerker seg ved at antirasisme og antidiskriminering er innarbeidet i skolehverdagen og er en del av skolens kultur, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Et overveldende flertall av elevene ved skolen opplever respekt og toleranse uavhengig av kultur og religion. Juryen er imponert over hvordan elever og lærere ved Hagaløkka skole arbeider sammen. Som resultat er de tydelig stolte og fornøyde med skolen sin.

Stengte skolen for Facebook

Facebook-bruken gikk ut over skolearbeidet, måtte innføre forbud

I fjor høst besluttet ålesund videregående skole å stenge tilgangen til Facebook mens elevene er på skolen. årsaken var elever brukte tiden på det sosiale nettsamfunnet, istedet for å delta i undervisningen.
Facebook er en tidstjuv på skolebenken.
– Alle elevene er utstyrt med egen bærbar pc. Men den blir jo ikke brukt bare til undervisningsformål. Mange av faglærerne registrerte at mange av elevene brukte mye tid til andre ting enn det de skulle. Og da var Facebook den største tidstjuven, sier Sonja Gangstad, avdelingsleder og lærer ved Latinskolen.

TV 2 fortsetter med populære nyhetssendinger

Prøveordningen i fjor med nyheter for voksne innvandrere har fått gode tilbakemeldinger.

 

TV2 har besluttet at sendingene i 2011 blir en abonnementsordning. Profilerte journalister som Tonje Steinsland og Ingunn Kyrkjebø er ansvarlig for sendingene. Til hver sending følger oppgaver, veiledninger og aktiviteter utviklet i samarbeid med lærere og andre fagpersoner. Prisen på tjenesten er 200 kr per år per elev.
 
Populært blant innvandrere
– Det er tydelig at dette tilbudet er svært populært. Vi har fått gode tilbakemeldinger og det har kommet mange støtteerklæringer fra elever og lærere. På nyåret har mange signert abonnementsordning for 2011, forteller Yngvar Nordberg, prosjektleder for TV 2 Skole.
 
Første sending med oppgaver publiseres 31. januar. Det er også mulig å få prøvetilgang til sendingene.

Norge må satse mer på kunnskap og utdanning

Olje og gass er ikke-fornybare ressurser, og tar en dag slutt.

På norsk sokkel er produksjons-nedgangen allerede i gang. Hva skal vi leve av da? Svaret er kunnskap og teknologi.

Dette skiver Paul Chaffey i en kronikk i Computerworld. Chaffy er direktør i NHO's forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia.

Ikke misforstå. Det investeres fortsatt mye penger i oljevirksomhet. Så mye at 2012 vil være all-time high ifølge prognosen, da vil oljevirksomhetens andel av norsk BNP være 26 prosent.

 

Norske barn har høy nettrisiko

Svært mange norske barn utsetter seg for risiko på nettet. Her er rådene du trenger.

Undersøkelsen Eu Kids Online ble torsdag publisert over hele Europa. Den har tall fra 25 land med 25 000 barn, og Norge er i toppen av risikoatferd på nettet.

Undersøkelsen fant at:

34 prosent av norske barn mellom ni og 16 har oppsøkt eller kommet over porno.

42 prosent har sett potensielt skadelig brukergenerert innhold i løpet av det siste året.

Det er innhold som proanoreksi-sider, hatsider eller selvmordssider.

8 prosent av barna har opplevd å bli mobbet på nett det siste året.

5 prosent av barn har møtt en nettkontakt i virkeligheten.

83 prosent av foreldrene vet ikke om det.

BETT 2011 i gang

Den tjuesjuende utgaven av BETT er nå godt i gang i London. årets utgave bærer mer enn noe gang preg av at dette er en konferanse for hele verden. 20% av deltakerne er fra andre land en øyriket. Allerede mandag åpnet forhåndskonferansen World Forum med ministre fra over 70 land til stede. Konferansen ble avsluttet onsdag, og mange av deltakerne ble igjen til å være med på BETT.

Det er ventet at minst 30.000 mennesker vil være innom dørene på messesenteret Olympia i løpet av dagene frem til lørdag. Av disse er det også godt over 1000 nordmenn tilstede. Ja noen mener BETT er den største messen for nordmenn i løpet av året, og at det er innpå 3000 nordmenn her.

Gode lœrere fremdeles viktig for lœring

- Gode lærere er det viktigste for elevens læring.

Vi vet at skolen i fremtiden vil trenge enda flere gode lærere, og derfor vil vi ha kampanje i tre nye år for å sikre fortsatt god rekruttering til lærer- utdanningene, sier forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland.

 

De siste årene har antall søkere til lærerutdanningene gått kraftig opp. I 2010 begynte nesten 40 prosent flere studenter på grunnskole- lærerutdanningen, sammenlignet med 2008.

 

For alle lærerutdanningene sett under ett har økningen vært på mer enn 30 prosent. Det betyr at 1600 flere studenter begynte på en lærerutdanning (grunnskolelærer, PPU, faglærer, 5-årig integrert) i 2010 sammenlignet med 2008.

 

Flytt skolene's IT-avdelinger til Mauritius

Gartner anbefaler å sette ut flere IKT-tjenester til Mauritius, Egypt og Thailand.


At også flere tjenester knyttet til utdanning kan flyttes fra Norge, bekrefter analyseselskapet Gartner i en ny rapport som behandler offshoringsmarkedet i 2010-2011.


Av de åtte nye landene som går inn i topprekken er det fem som aldri vært før med på listen. Dette er Bangladesh, Bulgaria, Colombia, Mauritius og Peru. Listen viser også tre land som har kommet tilbake: Panama, Sri Lanka og Tyrkia.
Gartner setter sin liste sammen ved hjelp av ti kriterier om hvor attraktiv et land er for offshoring. Blant disse er språk, offentlig sektor, infrastruktur og utdanning.

Nok skjemavelde for lœrerne

Stadig flere lærere når irritasjonsgrensen i forhold til skjemavelde og rapporteringskrav, stadig flere går av før de må.

Dette skriver Thor Bjarne Bore i en kronikk i Stavenger Aftenblad. Her er noen av hans betraktninger:

Hva man gjør og hvor effektivt arbeidet utføres kreves målt og innrapportert. Arbeidsoppgaver skal skriftlig evalueres og dokumenteres. Undervisningen skal kvalitetssikres, nettverkssamlinger etableres, det skal drives læreplanarbeid og IKT-utvikling.

Stadig flere lærere når irritasjonsgrensen i forhold til skjemavelde og rapporteringskrav, stadig flere går av før de må.

Erfaringer fra Danmark tyder på at lærere i beste fall bruker halvparten av arbeidstiden til undervisning.

 

Rektor vil dekke lœrernes mobilrekning

Ungdomsskole-lærere har ikke dekket mobilregning fra arbeidsgiver. Håvåsen vurderer å gjøre noe med det.

Rektorene ved de fire ungdomsskolene Haugesunds Avis har snakket med i forbindelse med reportasjeserien «IKT i skolen» har nærmest blitt lattermilde når spørsmålet om dekning av mobiltelefonregning har kommet opp.

årsaken er at verken de eller deres ansatte har fått dekket utgifter som soleklart er jobb-relaterte.
Bjarte Lien ved Bø ungdomsskole kan fortelle at enkelte ledere har hatt litt telefongodtgjørelse tidligere, men at dette er trukket tilbake.

Ved Håvåsen skole vurderer øystein Viland nå å dekke deler av mobilregningen til lærere som har mye kontakt med foreldre.
– Jeg har sagt at vi skal ta regningen fra høsten 2010, sier rektoren.
Ordene er som musikk i ørene til Britt Marie Halleraker, som jobber med spesialundervisning ved skolen.

 

Jukser på tentamen, beholder karakteren

Med et enkelt Google-søk fant lærere ved Hinna skole tekster som elevene hadde levert inn som sine egne, på juletentamen.

Det får ingen konsekvens for karakteren i engelsk. Ren avskrift fra tekster funnet på internett er noe av det Hinna skole har mottatt på årets juletentamen i engelsk.
– De har lov å ha med notater, men måten de brukes er feil. De må oppgi kilder og vise til direkte sitater, sier rektor ved skolen Thor Kenneth Hettervik.
En lærer ved skolen fikk mistanke om plagiat og la deler av teksten inn i googles søkefelt. Hvor mange elever juksingen dreier seg om kan ikke rektoren si, men hevder det er snakk om «normale variasjoner», og i èn klasse.
Når en elev jukser på en prøve skulle man gjerne tro at det går utover karakteren i faget. Men det gjør det ikke.

Norger trenger flere med høyere utdanning

Vi vil trenge minst 20 000 nye studieplasser i Norge. Flere med høyere utdanning er viktig for at vi skal kunne utvikle velferdssamfunnet vårt videre.

Dette sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.  En ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet viser at det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning fram mot 2020. ?
Kunnskapsdepartementet la første uka i Desember fram rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020”. Dette er første gang det er foretatt en helhetlig analyse av tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft i Norge. 
Rapporten viser at det er behov for betydelig vekst i utdanningskapasiteten ved universitetene og høyskolene for å følge opp befolkningsutviklingen. Framskrivningstall for 2020 tilsier at 245 000 personer vil ønske en studieplass.
Studieplassene som er finansiert over flere statsbudsjett fra 2009 gjør at det vil være plass til mer enn 18 000 flere studenter ved norske universiteter og høyskoler. Investeringen er på over 2,5 milliarder kroner.