Stjernevokalist på NKUL

Tidligere vokalist i Manfred Mann's Earth Band, Chris Thompson, besøkte NKUL i Trondheim for å gi sitt bidrag til å gjøre verden til et bedre sted å være.

Vi kjenner stemmen hans fra hiter som «Davy’s on the Road Again» og «Mighty Quinn». Siden åttitallet har han fortsatt som soloartist.

Nå har Chris Thompson utviklet «Rediscovery in the Classroom» - et digitalt temabasert undervisningsopplegg med fokus på verdier, ansvar og muligheter.

Fredag deltok han på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL), som ble arrangert på NTNU. Multimediaprosjektet tar utgangspunkt i de mange samfunnsproblemene dagens ungdom vokser opp i.

NM i Ungdomsbedrift på Lillestrøm

10 500 elever over hele landet som har drevet Ungdomsbedrift dette skoleåret.
– Målet med Ungdomsbedrift er først og fremst læring. Elevene jobber med fagene på en mer kreativ, praktisk og engasjerende måte. Det gir faglig motivasjon og økt mestring. Alle kan med egne øyne se at de som driver
Ungdomsbedrift synes det er gøy å lære! På NM vil det syde av kreativitet, energi og skaperglede, sier Willoch Haugen.

Det er 10 500 elever over hele landet som har drevet Ungdomsbedrift detteskoleåret. Dette tilsvarer hver sjette elev av et årskull i videregående skoler.

650 000 i bot etter ulovlige SMS-er

Markedsrådet har vedtatt at selskapet bak Tulletelefon.no og styreleder må betale overtredelsesgebyr på til sammen 650 000 kroner.

Denne boten må selskapet betale etter at de uten avtale sendte ut 11 000 SMS til 2300 forbrukere.

Hver av SMS-ene kostet det 200 kroner å motta. I tillegg sendte selskapet ut ulovlig SMS-reklame for tjenesten til 12 000 forbrukere.
Selskapet sendte både ut SMS-reklame og belastet etter hvert forbrukernes mobilregninger med 200 kroner i uka, selv om de aldri hadde bestilt denne tjenesten.
- Denne saken har vært spesielt grov, sett i sammenheng med hvor mange klager vi har fått, og hvor store utgifter selskapet urettmessig har påført forbrukerne. Det er derfor bra at selskapet nå stilles til ansvar for den ulovlige virksomheten, sier forbrukerombud Gry Nergård.???

Dramatiske PC-kutt ved Workinnmarka skole

Som et ledd i å hente inn underskuddet som Tromsø kommune har er det vedtatt å gjøre kutt i driftsbudsjettene til skolene.

Slik innleder rektor Frøydis Fuhn, ved Workinnmarka skole, brevet som nå går ut til alle elevenes foresatte.

Skolen har ca 140 lærer og elevmaskiner. Maskinparken består av ca 60 nye maskiner. Resten er resirkulerte maskiner. Det er fra skolens IT-senter anbefalt at 20 prosent av maskinparken bør byttes ut per år. For vår skole betyr det ca 35 maskiner per år. Dette er det ikke økonomi til nå.

Når vi 24. februar flyttet alle ansatte og elever over på et felles dataområde for hele kommunen, måtte vi kaste 25 elevmaskiner. Vi har ikke økonomi til å erstatte disse. Dette gjør at elevene vil få dårligere ferdigheter i grunnleggende i digital kompetanse.

Mer effektiv NOKUT-portal

Den nye NOKUT-portalen inneholder data om viktige indikatorer for å kunne vurdere kvaliteten i høyere utdanning.

Den nye portalen ble lanseres på NOKUT-konferansen 25. april.

- Med NOKUT-portalen ønsker vi å bidra til at indikatorer for kvalitet i utdanning og forskning blir lettere tilgjengelig, sier Ole-Jacob Skodvin, NOKUTs avdelingsdirektør for analyse og utvikling. – Portalen vil også bidra til å synliggjøre og effektivisere arbeidet med kvalitetssikring av høyere utdanning. - Alle som vil orientere seg om ulike sider av utdannings- og forskningskvalitet på flere nivåer, får nå tilgang til et bredt og lett tilgjengelig datagrunnlag.

Plenums-undervisning i hardt vœr

Vi vet for lite om hvilket lœringsutbytte elever har av Plenumsforelesningen.

Dette sier Rune Johan Krumsvik, Professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen.

Krumsvik har gjennomført en forskingsstudie som fokuserer på elever og studenters lœringsutbytte ved den tradisjonelle Plenumsundervisningen.

Studien har blitt publisert i Nordic Journal of Digital

- Vi trenger mer systematisk kunnskap om
studenters læringsutbytte i plenumsforelesninger. Det er dette man har prøvd å finne ut av i PEK -prosjektet ved Universitetet i Bergen, beretter Krumsvik.

Chris Thompson kommer til NKUL

Chris Thompson kommer til NKUL. For for de fleste er han kjent som stemmen fra Manfred Manns Earth Band, og en solokarriere som innbefatter klassikere som superhiten “You’re the Voice”.

Nå gir den innovative rockestjernen sin hit-spekkede CV en ny dimensjon, og lager et digitalt læreverk for skolen basert på sin egen musikk.

Programkomiteen fikk inn svært mange forslag i år og har satt opp et meget omfattende og sterkt program.

Espen er ess som app-utvikler

Espen Næss (15) er én av fem finalister i IKT Norges konkurranse om den beste app-ideen.

Han har allerede bestemt seg for å jobbe med programmering, og er ett av Norges fremtidshåp innen IT.

Blant 250 innsendte forslag til konkurransen om «Drømmeappen» ble Espen Næss og fire andre i alderen 15–19 år plukket ut.

De får nå hjelp til å utvikle app-ideen sin sammen med profesjonelle utviklere og designere så langt det lar seg gjøre i løpet av en helg.

Slik klager du på apps-regningen

Hva gjør du når barna har kjøpt spill til nettbrett og mobil eller brukt tusenvis av kroner på kjøp inne i applikasjoner?
Forbrukerombudet får mange henvendelser fra foreldre som har opplevd å få regninger på flere tusen kroner etter at barna har lastet ned spill, eller kjøpt ulike ting inne i et spill til mobil og nettbrett som i utgangspunktet var gratis å laste ned. Her får du råd om hva du kan gjøre dersom du får en slik regning:

Stans muligheten for videre kjøp?For å forhindre at barna kjøper mer bør du endre passordet som er knyttet opp til kontoen din og holde dette hemmelig.

Du kan også legge inn flere begrensninger i mulighetene for å kjøpe.??ønsker du å skru av muligheten for å kunne kjøpe inne i spill gjør du slik: ??Gå inn på Innstillinger → Generelt → Restriksjoner → Skru av «Kjøp i program». ??

En annen mulighet er å opprette en egen konto som ikke har et kredittkort knyttet til seg, for eksempel hvis barna har fått en egen iPhone eller du selv ikke har behov for å gjøre noen kjøp med telefonen.

Lærerne: – IKT-kurs gir minst utbytte

Skal norske lærere bli flinkere på data, fins det bedre alternativer, mener lærerne selv.

å tilby lærerne interne og eksterne it-kurs kan være bortkastete ressurser, ifølge den ferske undersøkelsen Monitor 2011. Den er utført av Senter for IKT i utdanningen og resultatene bygger på svar fra 350 lærere fordelt på 258 skoler.
Lærerne ble bedt om å si hvilke opplæringstiltak de fikk mest ut av. De kunne velge mellom selvstudium, prøving og feiling, kollegaveiledning, interne kurs og eksterne kurs.

Hele 99 prosent av lærerne fra 9. trinn og 91 prosent av lærerne fra 7. trinn sier at prøving og feiling har virket svært eller ganske mye inn på den faglige utviklingen deres innen IKT i løpet av det siste året. Selv om lærerne i noen grad går på eksterne og interne kurs, er det likevel prøving og feiling som er mest brukt, og som lærerne er mest fornøyd med.

Apple med tvilsom markedsføring av ny iPad

Forbrukerombudet reagerer på at Apple tilbyr “lynraske trådløse forbindelser” som ikke virker i Norge.

Forbrukerombudet sendte i denne uken brev til Apple. Bakgrunnen er at selskapet i markedsføringen av den nye iPaden fokuserer på at du får “lynraske trådløse forbindelser”, fordi den har støtte for neste generasjon trådløs teknologi – såkalt 4G LTE. Det Apple ikke sier like tydelig er at nettbrettet bare fungerer på 4G LTE-nettverk i USA eller Canada.
- Det er viktig at forbrukerne får riktige opplysninger om hovedegenskapene til nettbrettet de har tenkt til å kjøpe. Apple skal ikke gi forbrukerne inntrykk av at de med den nye iPaden får noe mer enn hva de faktisk gjør, sier fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet.??Apple villeder norske forbrukere?Forbrukere som kjøper den nye iPaden vil ikke kunne bruke 4G LTE-nettverket som er tilgjengelig i Norge. De vil heller ikke kunne bruke slike nettverk ellers i Europa.

Oppsiktsvekkende mange blir mobbet

En tiåring fikk denne SMS-en av en jevngammel "venninne". Tiåringen er ikke alene om å bli digitalt mobbet.

I år oppgir 17 prosent av åttendeklassingene i Kongsberg at de opplever å bli mobbet via digitale medier. I fjor var tallet 11 prosent.

Dette skriver lokalavisen Laagendalsposten.

– Tallet er høyere en landsgjennomsnittet om vi sammenligner med Medietilsynets undersøkelser, sier medielærer ved Kongsberg videregående, Jan Arve Overland.

Han opererer med en egen blogg hvor dette prosjektet er viet stor plass.

Elektronisk profilering i Kristiansand

Et nytt nettsted legger ut informasjon om hva som særpreger 69 nabolag i Kristiansand.
"Folk fra Bjørndalen er musikkinteresserte, og spesielt liker de jazz", er en av mange opplysninger om nabolaget Bjørndalen i Kristiansand.
Nettstedet Nabolag.no deler informasjon om 69 nabolag i Kristiansand, hvor du blant annet kan få vite at Gimlekollen øst har høyest årlig snittinntekt på 408.000 kroner, mens folk på Slettheitoppen vest tjener minst, kun 166.000 kroner. På Dvergsnes bor det i snitt 4,8 personer per husholdning, mens Solbygg har 1,3.
Man kan også sjekke om hvor mange i nabolaget som er single, hvor mange barn som bor der.
Vi har en blanding av både nyttig informasjon og underholdende informasjon som skaper nysgjerrighet og samtidig gir opplyser om ting man ikke visste om et nabolag, forteller daglig leder i Eiendomsprofil, Petter Nyborg.

New York parkerer mobilen i skoletiden

I New Yorks offentlige skoler hersker totalforbud mot mobiltelefoner.

Det har gitt grunnlaget for en ny business.
–?Jeg må ha telefonen min raskt når skolen er ferdig. Jeg kan ikke være lenge vekk fra telefonen min, sier Shavagne.
Hun går nest siste år på den videregående skolen, Washington Irving School, like ved Union Square.
–?Synes du én dollar er dyrt for at noen passer på den?
– ? Nei, men hva så? Jeg kan ikke legge den igjen hjemme, ikke sant. På skolen er det forbudt, noe jeg synes er teit. Pengene må jeg ta av det jeg selv tjener, eller så får jeg det hjemmefra, sier Shavagne.

Ny rapport: Lœrerutdanningen bør deles opp

-  Lærestedene må innse at alle ikke kan gjøre alt. Mange miljøer er for små til å opprettholde hele bredden i tilbudene.

Dette sier forskningsminister Tora Haug.

En ny rapport viser at det fortsatt er utfordrende for flere av de minste institusjonene å gjennomføre to klart differensierte studieprogram for 1.-7. og 5.-10. trinn.
- Lærestedene må innse at alle ikke kan gjøre alt. Mange miljøer er for små til å opprettholde hele bredden i tilbudene. Skal vi kunne tilby sterke lærerutdanninger i hele landet, må lærestedene i stedet dele på ansvaret. Til sammen må de kunne tilby fagene som trengs i de forskjellige delene av landet, sier statsråd Tora Aasland.

Trege pc-er stopper dataundervisning

Flere steder er pc-ene er så trege å starte opp at lærerne syns det er mer effektiv undervisning å droppe dem.

Den siste Monitor-undersøkelsen fra Senter for ikt i utdanningen viser at elevene i videregående skole bruker data mer aktivt i undervisningen enn elever i grunnskolen.

En tung årsak er utgått maskinvare i grunnskolen:
Monitor viser at halvparten av skolelederne i grunnskolen mener at skolen har tilgang til nok it-ressurser, mens det samme tallet for skoleledere på videregående trinn er 78 prosent.
– Skoleledere på videregående skole opplever med andre ord at de i større grad har det utstyret de trenger sammenlignet med hva skoleledere i grunnskolen opplever, sier forsker og prosjektleder Ove E. Hatlevik ved Senter for IKT i utdanningen.

"Dataene har ødelagt skoletimene"

Hva skjedde med kladdebøkene vi hadde på skolen?

Nå er det datamaskiner vi elever skal ta notater med, skriver en 18 år gammel ungdom på BT.No. Alle vet at det ikke skjer. Fra bakerst i klasserommet ser man at de fleste er inne på Facebook. Elevene følger lite med på hva som skjer, mens lærerne hele tiden tar elever i å være ukonsentrerte og for å være innpå de forbudte nettsidene.

Datamaskiner virker mot sin hensikt og skaper mindre produktive elever.
Jeg sier ikke at jeg ikke gjør det samme, men det irriterer meg. Dataen gjør at elever som meg blir mindre konsentrerte i timene og lærer mindre. Det gjør at vi får dårligere karakterer. Bør ikke de ansvarlige skjønne det?

Dette skriver Haakon (18).

En annen dabatant skriver om "digital narkotika".

Lærte best ved bruk av tekst

I to tilfeller gav ren tekstlesing bedre lœringsutbytte enn bruk av multimedia.

- Man må bli mer reflektert i bruken av disse virkemidlene i skolen, mener forsker.
Det har vært et sterkt fokus på IKT og multimedia i undervisning, og det har vært en udokumentert sannhet at det gir et godt læringsutbytte.
- Men det har vært lite empirisk forskning på det, og det er dette min studie nå kan bidra med, sier Glenn-Egil Torgersen.
I sin doktorgrad i psykologi har han testet ut tre ulike typer virkemidler med lyd og film, i historieundervisning på bachelornivå, og sammenlignet det med læringsutbyttet studentene fikk av å lese ren tekst.
Ett av tre multimediale virkemidler viste seg mer effektivt enn teksten, men i to av tre tilfeller, lærte studentene bedre av å lese god gammeldags tekst fra ark, ifølge hans studie.
- Det er blitt en vaneoppfatning om at multimedialitet i klasserommet automatisk er veldig bra, men det later til å ikke være noen automatikk i det.

iPad-annonser lurer mange ungdommer

Reklame i blant annet det populære spillet Wordfeud lover deg en gevinst, men trykker du på annonsen blir du meldt på en dyr abonnementstjeneste.

Flere frustrerte forbrukere som på denne måten har fått en uventet høy telefonregning har klaget til Forbrukerombudet. Ombudet krever en sikrere avtaleinngåelse for disse tjenestene.


Forbrukerombudet har sett flere eksempler på denne typen annonser i Wordfeud, hvor informasjonen om at du ble meldt på en dyr abonnementstjeneste var gjemt bort. I utgangspunktet skulle det ikke mer til for å bli påmeldt enn at du trykket på annonsen, eller tilfeldigvis kom borti den, og deretter svarte på et enkelt spørsmål.??Ulovlige konkurranser?Det er forbudt å gi inntrykk av at forbrukerne har vunnet en premie når dette ikke er tilfellet. Når du i tillegg må tegne et dyrt abonnement for å få en sjanse til å vinne, stilles det en rekke krav til informasjon om pris og andre vesentlige vilkår.??

- Mange tenker nok at et slikt budskap er for godt til å være sant, men blir fristet til å undersøke når det står at de har vunnet. Plutselig har du inngått en avtale om abonnement på en tjeneste uten at du var klar over at det var det du gjorde, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Skriver på iPad før de kan lese

Ungene i barnehagen Kirketunet i Mo i Rana skriver historier før de kan lese og spiller piano uten instrument. Alt de trenger er en iPad.

- Det er artig, og jeg kan skrive navnet mitt, sier Josefin Lind Jensen (5 1/2) før Adam Håkonsen (6) skyter inn:
- Det kan jeg også! Vil du se?
Foran dataskjermen sitter de to sammen med Mille Hagen Mathisen (4). Hun følger nøye med på hva de større vennene gjør. I prosjektrommet ved siden av, er Mohammed Eds (5), Leo Skogseth (4) og Ylva Teigen Tovås i sving med iPad, prosjektor og storskjerm. Rundt smartbordet i det tilstøtende rommet leker Alex Horga (5), Sander Elias Fjelldalselv (4), Yegane Seyede (3) og Ellinor Drevvatne (3) med tall.

Staten: Mer fokus på personvern på nett

IT-ministeren innkalte Facebook, Google og andre sentrale aktører.


- Det er veldig mye bra med internett. Men så har vi sider med nettet som kanskje ikke er så positive. Folk opplever krenkelser av personvernet. Vi er enige om at det er noen utfordringer.

Det var den umiddelbare reaksjonen til fornyingsminister Rigmor Aasrud, etter et lukket samrådsmøte – der blant annet Facebook, Google, Datatilsynet, Telenor, Barneombudet, Medietilsynet og IKT-Norge deltok.

Poenget med møtet var å få igang en diskusjon om hvordan sentrale nettaktører kan ta større ansvar for personvernkrenkelser ved bruk av sosiale medier.

Lei av svensk monopol på skole-IT

Fylkeskommunene oppgitt over dårlig system, går sammen om et nytt.

Det svenske IT-selskapet IST har tilnærmet monopol på å levere skoleadministrative systemer til norske skole-eiere når det gjelder videregående opplæring. Men denne posisjonen er nå sterkt utsatt. Alle landets 19 fylkeskommuner, inkludert Oslo Kommune, har nemlig bestemt seg for å gå sammen om et nytt system.

Fylkeskommunene som har ansvaret for videregående opplæring står for driften av landets videregående skoler, fagskoler samt voksenopplæringen i Norge. Oslo Kommune driver både grunn- og videregående opplæring.

150 prosjekter påmeldt til unge forskere

150 prosjekter er påmeldte i årets Konkurransen Unge Forskere og Ungdoms- konkurransen Fritt Ord.

96 jenter og 74 gutter kniver om 200 000 kroner i pengepremier og reiser til hele verden.
 
20. april finner den nasjonale finalen sted på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Fram til da har juryen en stor utfordring med å plukke ut finalistene som får en finalehelg i Oslo og muligheten til å vinne 10 000 kroner, samt reiser til internasjonale forskningskonkurranser og -seminarer.
 
For andre år på rad arrangeres Blå energi, en forskningskonkurranse i marin fornybar energi. I år deltar elever fra Byåsen videregående skole i Trondheim med prosjekter om å skape energi fra havet. Skolen får hjelp til forskningen av blant annet NTNU.
 
Før den store finalen i Oslo blir det en regional finale for deltakere fra Rogaland. Finalen finner sted på Jærmuseet i Nærbø, og der blir de beste regionale prosjekter i hver klasse belønnet.

østfold: – Lærere kan for lite om data

AUF og Fremskrittspartiet mener at lærere i østfold har for dårlig datakunnskap. De mener at lærerne trenger mer opplæring.

Nå lover Inger Christin Torp, leder av Opplæring, kultur og helsekomiteen i østfold fylkeskommune, at datakunnskapene blant lærere skal kartlegges.
– Vi gjør en skikkelig kartlegging rundt kompetansen til lærerne i disse dager. Det er nettopp fordi Sindre Lysø har helt rett i at kompetansen til en del lærere ikke er god nok. Vi ønsker å legge en plan for hvordan vi skal bli bedre på dette.

Vil stenge nettet på skolen

Snart får lærerne på Oslos videregående skoler mulighet til å skru av internettilgangen i timene.

Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har løsninger på plass for å hindre elever i å gå på nett i timen, men Oslo henger etter, melder NTB.
- Lærere og rektorer ønsker seg en slik ordning for å få elevene til å konsentrere seg bedre, sier Patrick Stark, områdedirektør i utdanningsetaten i Oslo kommune.
Enkelte skoler i Oslo skal nå prøve en ny løsning som lar læreren slå av nettet i timen. Går alt etter planen skal den rulles ut på alle de 27 videregående skolene i Oslo.

Elever slår alarm om nakenbildespredning

En ny trend blant elever på 9. trinn i Hamar-området har gått helt av skaftet: Jenter som tar nakenbilder av seg selv og sender til en «venn».

Nå har flere titalls jenter fått bildet av seg spredt og mobbingen har startet.
En ny trend, som virker å være begrenset til elever som går i 9. trinn er i ferd med å spre seg som ild i tørt gress.
Ingen vet hva som startet trenden, men det går altså ut på at ei jente tar et utfordrende bilde av seg selv. Enten helt naken, toppløs eller i undertøy og sender bildet på MMS til en gutt.
Slik HA forstår det, har dette blitt gjort av jenter i hele Hamar-området. Det kan være snakk om så mange som 30 jenter.
Det som så har skjedd, er at disse bildene har blitt videresendt. På MMS og på Facebook og jenta som tok bildet har mistet helt kontroll over det.

Norsk skole må takke nei til Apple

Uaktuelt å binde seg til én leverandør.
Forrige uke annonserte Apple sin plattform for interaktive lærebøker på iPad. Lanseringen fikk stor oppmerksomhet av skolesektoren verden over – en skolesektor som blir mer og mer interessert i digitale læremidler for å forenkle og forbedre dagens papirbaserte distribusjon.

– Det er et spennende initiativ, men det er ikke dette som blir løsningen på verken distribusjon eller produksjon av læremidler, tror Ola Berge som er fungerende avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen. Dette er en statlig etat under Kunnskapsdepartementet, som skal bistå norske skoleeiere innen grunnutdanningen med å bruke IT for å øke kvaliteten.

Atlanten-elever vant gründercamp

Norges beste unge energi-gründere går på skole i Kristiansund.
26 lag fra hele landet deltok denne uken på gründercamp i Trondheim hvor målet var å finne den beste løsningen på fremtidens fornybare energi. Atlanten videregående skole stilte med to lag med totalt ti elever fra alle klassetrinn, og ett av disse lagene var blant de seks lagene som kom til finalen.
Til slutt sto Atlanten-laget igjen som vinner av hele arrangementet.
Lagde nettside
– Det er utrolig artig å vinne. Det er spennende å være med, og man lærer mye ved å tenke på en annen måte, sier Lisa Blakstad Dahl, som er en av de fem elevene på vinnerlaget.
Campen handler om «Det grønne gullet» og hva dette er. Vinnerlaget definerte det som kunnskap om fornybar energi.

Inspira fikk pris for god kommunikasjon

altUnder østfoldkonferansen 18. januar fikk INSPIRIA science center Kommunikasjonsprisen 2012.

Prisen ble delt ut av kommunikasjonsforeningen i østfold.
Juryen skriver:?”årets vinner har på imponerende kort tid etablert en klar profil og et positiv omdømme gjennom tydelig kommunikasjon. Vinneren er synlig i landskapet og allerede blitt en kjent merkevare langt utover østfolds grenser”, sier leder for Kommunikasjonsforeningen i østfold, Glenn Melby.
Arbeidende styreleder Osmund Ueland i INSPIRIA tok imot prisen på vegne av selskapet. Ueland understreket i sin takketale at selskapet helt fra staten i 2007 har brukt en offensiv, tydelig og målrettet kommunikasjon i sitt arbeid.

Karuss skole i Kristiansand får Benjaminprisen

Benjaminprisen 2011 går til Karuss skole i Kristiansand.
Prisen deles hvert år ut til en skole som arbeider grundig og langsiktig mot rasisme og diskriminering. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deler ut prisen på Karuss skole fredag 27. januar.

- Noe av den kanskje viktigste kunnskapen skolen kan gi sine elever er hvordan man lever og har det godt sammen med andre. Karuss skole står sammen mot rasisme, hat og mobbing. Innsatsen har gitt elever og ansatte en hverdag med trivsel og samhold. Det man gjør i nærmiljøet betyr noe i en større sammenheng. Det er slik vi skaper et tryggere samfunn, sier Halvorsen.
Juryens leder, Peder Nustad, peker på at Karuss skole siden oppstarten i 2002 har arbeidet grundig og bredt med å skape et inkluderende skolemiljø.
- Dette arbeidet har i stor grad lyktes, og i dag har skolen en sterk samarbeidskultur og høy trivsel, sier Nustad.??Juryen har lagt særlig vekt på at arbeidet mot rasisme og diskriminering er godt forankret i skolens ordinære virksomhet. Skolens pedagogiske plattform vektlegger et inkluderende læringsmiljø gjennom fokus på samarbeidskultur, inkludering og kollektive tilnærminger. Visjonen for skolens pedagogiske arbeid er ”En fargerik oppvekst”. Dette er inspirert av skolens arkitektur, der hver bygningsdel står fram med sin særegne farge.
Budskapet om toleranse og inkludering løftes fram blant annet gjennom forestillingen ”Du må ikke sove” og deltakelse på Holocaustdagen i Kristiansand.
Karuss skole har 415 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Elevgruppen er mangfoldig, med rundt 25-30 prosent elever med minoritetsspråklig bakgrunn.