Hagaløkka skole fikk Benjaminprisen

– Dette er en stor dag for hele Asker kommune. Hadde alle gjort som dere, ville verden vært varmere.

Dette understreket ordfører Lene Conradi da Hagaløkka skole i Januar 2011 ble overrakt Benjaminprisen, i en samtale med lokalavisen Asker og Bœrum Budstikke.

En av elevene kalte den faktisk for Benjamin Nobelprisen, og det var egentlig ganske så treffende. Det var kunnskapsminister Kristin Halvorsen som sto for den høytidelige overrekkelsen av en byste, samt 100.000 blanke kroner.
Unnskyldning fra Halvorsen
– Først vil jeg begynne med å be om unnskyldning for at jeg kom for sent. Det er ikke høflig. I bilen hit tenkte jeg at nå sitter det flere hundre skolebarn og venter utålmodig. Kanskje begynner de å lugge eller erte hverandre i kjedsomhet? Men da jeg kom inn døren her, så jeg at alle satt musestille. Da skjønte jeg at dette var en skole som virkelig hadde fortjent Benjaminprisen. Her er tydeligvis alle venner, sa Kristin Halvorsen.

Vardø-elever underviser i nettvett

Elever ved Vardø videregående skole underviser yngre elever i nettvett.

De har tatt konsekvensen av at mobbing over internett og i sosiale medier, stadig øker i omfang.Et par små tastetrykk, et par ikke helt gjennomtenkte ord. Mobbing via sosiale medier er noe flere og flere opplever.

Ifølge Medietilsynet har en av ti ungdommer mellom 13 og 16 år opplevd mobbing via nett. Beneticte Frantzen og Charlotte Lund ved Vardø Ungdomsskole er godt kjent med dette.
– Jeg hører jo folk som snakker dritt om hverandre hver dag, og på facebook skriver folk til meg om andre, forteller Beneticte.
– Litt klar over det var jeg, for det har jo skjedd med folk som jeg kjenner, legger Charlotte til.

 

Vil ha Ipaden i skolesekken

Apple lanserte elæringsstrategi i går kveld. Budskapet: Ibooks er den nye læreboka.

Det melder Magazinet Computer World:Dagens skolebøker er tunge, slites lett, kan ikke oppdateres og er ikke søkbare. Nettbrettet er derimot lett å bære, er slitesterk, interaktiv og søkbar og tilbyr rikere innhold.
Slik presenterte Phil Schiller, markedssjef i Apple, Ibooks 2 i Guggenheimer-museet i New York torsdag 19. januar.
Ipad er den perfekte erstatningen for læreboka, ifølge Apple.
- Barna kommer til å elske å lære med Ibooks, sa Schiller.
Interaktivitet er nøkkelordet for Apples satsing på Ibooks 2 i skolen, og produktet støtter interaktivt innhold på en helt annen måte enn tidligere.

Apple vil gjøre lærebøkene interaktive

Dette kommer selskapet til å annonsere på torsdag.

Apple skal etter planen avholde et arrangement førstkommende torsdag, den 19. januar.
Offisielt vet vi bare at det dreier seg om utdanning, men det har versert flere rykter om at det dreier seg om noe nytt innen publisering av e-bøker.
Nettstedet Ars Technica skriver nå at Apple skal være klare for å avduke et sett med verktøy for produksjon av interaktive e-bøker for distribusjon på iPhone, iPad og iPod touch.
Ars Technica beskriver det som et slags «GarageBand for e-bøker», altså at det skal like enkelt å lage en e-bok som det er å lage en sang i deres musikkprogram til Mac og iOS.
- å lage e-bøker i dag er ikke like enkelt som å kjøre et Word-dokument gjennom et filter. Dagens verktøy frustrerer både forfattere og forlagene, skriver Ars Technica.
Vil drive iPad-salget?
Fortune skriver på sin side at GarageBand-beskrivelsen til Ars Technica ikke er helt korrekt. Apple har ingen planer om å slippe verktøy som gjør det mulig for hvem som helst å lage interaktive bøker. Verktøyene er kun myntet på (lære)bokbransjen, skriver Fortune.

Skolebarnas festing overvåkes på Facebook

Skolebarnas festing overvåkes på Facebook
Foreldre danner lukkede grupper på Facebook for å finne ut hvor og når barna fester, , skriver avisa Aftenposten. Foreldre på Ris skole i Oslo dannet Facebook gruppe for å få oversikt over elevfylla
Foreldrene på Ris opprettet en facebookgruppe for foreldre ved 8. trinn. Gruppen er lukket for at ikke informasjon og hva som diskuteres skal lekke ut til barna og uvedkommende.
- Skolen arrangerte et møte om narkotika og rus 6. desember i fjor. Her var det en glimrende foredragsholder fra politiet som oppfordret oss innstendig om å danne et foreldrenettverk. Hver klasse kommer trolig til å danne sitt eget nettverk. Facebookgruppen er laget for at vi skal kunne ha kontakt med hverandre på tvers av klassene, forklarer gruppens administrator Petter Gulli.

- Skyinteressen enorm i norsk skole

Nå kommer veilederen som skal hindre at kommunene tråkker feil.
Senter for IKT i Utdanningen, som er underlagt Kunnskapsdepartementet, kom rett over nyttår med en veileder til skolene om hvordan de skal forholde seg til skytjenester i grunnopplæringen.

– Vi får masse spørsmål fra kommuner angående skytjenester. Flere skoler ser at det er mye å hente på å bruke eksterne tjenester men flere stiller spørsmål om de kan ta i bruk tjenestene, sier seniorrådgiver Frode Løbersli, som sammen med Tommy Tranvik har vært sentral i å utarbeide veilederen.

Ver på vakt i januarsalet

I januar nyttar mange næringsdrivande salskampanjar for å lokke deg som forbrukar til butikkane. Forbrukarombodet ber forbrukarar utvise sunn skepsis overfor marknadsføringa.
Når butikkane i annonsar, eigne aviser og på radio og TV annonserar “Sal!”, “Sjokkprisar” eller gir andre utsegn som tyder på at du no kan gjere gode kjøp, så skal det faktisk vere sal.??Varene som er på “sal” skal tidlegare ha vore seld til den oppgitte førprisen i eit visst monn. Det skal med andre ord vere ein reell førpris, ikkje berre ein “lurepris”.
Utfordrande for forbrukarar å følgje med?Butikkane må dessutan opplyse om den reelle førprisen i marknadsføringa, slik at både forbrukarar, konkurrentar og Forbrukarombodet kan vurdere kva “salet” inneber.??- Det er sjølvsagt vanskeleg for den einskilde forbrukar å vite om førprisane er reelle. Difor klagar få forbrukarar til Forbrukarombodet. Men konkurrentane har ofte god greie på kvarandre sine prisar, og tipsar oss ofte om feil, seier fagdirektør hos Forbrukarombodet Jo Gjedrem.
 

Facebook forstyrrer undervisningen

Sosiale medier forstyrrer undervisningen i videregående skoler etter at alle elever fikk bærbar datamaskin. Skolen mangler klare regler for bruk av PC, ifølge pedagogikkprofessor Rune Krumsvik.

Etter Kunnskapsløftet i 2006 fikk alle elever i videregående skole rett til egen PC.

Blyant og papir ble byttet ut med datamaskiner og tavlen ble erstattet av smartboard. Men det digitale klasserommet med alle sine muligheter har gitt læreren mye hodebry viser en fersk rapport fra forskningsgruppen Digitale Læringsfellesskap ved UiB.??Problemet er at utenomfaglige aktiviteter som sosiale medier og dataspill tar en for stor del av oppmerksomheten i klasseromsundervisningen.

IT-ambassadører i skolen gir smartere Norge

Her er et knippe av ideene som er kommet inn om Digital Agenda.
Vi trenger en synliggjøring av it i skolen. Et forslag er å utnevne ambassadører som kan være elever med spesiell interesse for it, der man også kan bruke jenter for å skape rollemodeller. Ambassadøren kan være en universitets-/høyskolestudent som reiser rundt til videregående og ungdomsskoler å fortelle om hvilke muligheter ikt kan skape for den enkelte og for samfunnet. Dermed får man økt fokus og rollemodeller.
Altinn er samhandlingsmotoren, men trenger bedre og mer moderne saksbehandlingssystemer som integrerer og gjenbruker heler spektret av tjenester. Moderne løsninger som bruker Altinn for alt det er verdt har en enorm eksport-mulighet, men må utvikles og testes i Norge hvor Altinn er oppe i produksjon. Altinn som motor har standard integrasjoner slik at løsningenes eksport-suksess er ikke avhengig av Altinn på plass i andre land.

Les om flere av ideene:

Digital start for småbarn

 ... bruk av digitale verktøy snart er uavhengig av alder.
For første gang i Norge er små barns medievaner kartlagt. Oppsiktsvekkende nok viser blant annet undersøkelsen at fire av ti barn under tre år bruker smarttelefoner og nettbrett. Prosjektleder Barbro Hardersen ved Senter for IKT i utdanningen, forteller at undersøkelsen er foretatt blant 1.400 foreldre og foresatte til barn i alderen null til seks år. ??I løpet av relativt få år har meningene om barns bruk av datamaskiner endret seg betydelig, og godt er det. Mange barnehager er allerede på god veg til å integrere digitale verktøy i hverdagen.

Skoler vil heller bruke nettskyen

Fronter og It's Learning møter misnøye. Mange lærere vil benytte tjenester fra nettskyen i stedet.

Digitalisering av skoleverket er høyt prioritert i Norge og også definert som en av de fem ferdighetene i Kunnskapsløftet. Som et ledd i dette har alle skoler og andre utdannelsesorganisasjoner de siste årene innførte digitale læringsplattformer, eller LMS-er (Learning Management System). Dette er verktøy for å støtte og administrere læring.

- Det mangler en del dimensjoner for å være fullverdige læringssystemer, sier Rune Karlsen, som har skrevet mastergradsoppgaven "Ikt og en døgnåpen skole".

Svindel med falske annonser og varer

Forbrukere lokkes til å handle på nettbutikker som tilbyr kjente merkevarer til priser langt under normale utsalgspriser.

De risikerer å få levert falske varer, eller at varene ikke blir levert i det hele tatt.
Forbrukerombudet mottar jevnlig henvendelser fra forbrukere som er usikre på om nettbutikken selger ekte varer eller som ikke mottar varene de har kjøpt over internett. Annonsene har de funnet på sosiale medier og andre seriøse nettsteder de stoler på.??Svindlerne bruker kjente og dyre merkevarer for å lokke forbrukerne i fella. Ut fra henvendelser til Forbrukerombudet ser det ut til at merkevarer fra Canada Goose, UGG, Mulberry og Nike er de mest populære å bruke i svindelen av norske forbrukere. ??- Dersom et tilbud er for godt til å være sant, er det som regel nettopp det. Denne læresetningen er det god grunn til å ta med seg inn i den digitale hverdagen, sier fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet.

IKT-senter i hardt vær

Tidligere i år gikk direktøren. Nå får Senter for IKT i utdanningen refs fra Riksrevisjonen.

Flere prosjekter som skulle vært igangsatt i skoler og barnehager i år, har blitt utsatt på grunn av merforbruk i fjor. I flere måneder har det pågått en ryddejobb i selskapet.
Tidligere i sommer valgte tidligere direktør Sylvi Barman-Jenssen og fratre sin stilling. Morten Søby har siden i sommer vært konstituert direktør.
I dag, tirsdag, kom Riksrevisjonen med sin årlige rapport til Stortinget. I rapporten kom Riksrevisjonen med vesentlige merknader til regnskapet for senteret. Kritikken er knyttet til anskaffelser, direktørens habilitet, mangelfull internkontroll, overskridelser av budsjettrammen og posteringer i strid med kontantprinsippet.

5000 utdanningstilbud står uten tilsyn

Det er seks år siden det sist ble igangsatt tilsyn av studietilbudene ved norske universiteter.
Dette skriver Aftenposten. NOKUT, det nasjonale organet for kvalitet i utdanningen, har fått så mange andre oppgaver at de ikke rekker over oppgaven som i utgangspunktet er grunnleggende: å sjekke kvaliteten i utdanningen ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler.
– Vi har overhodet ikke mulighet til dette nå, sier direktør Terje Mørland.
I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver NOKUT at de trenger en tilleggsbevilgning for å kunne opprettholde legitimiteten som tilsyn:
"Vi må dessverre konstatere at vi har kommet i den situasjonen vi tidligere har varslet om, nemlig at vi som nasjonalt tilsynsorgan står uten reell mulighet til å føre tilsyn med de om lag 5000 utdanningstilbudene som finnes ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler".

For dårlige til å bruke data i undervisningen

En ny rapport slår fast at lærere ikke er flinke nok til å bruke data i undervisningen.

På Mære skole i Nord Trøndelag gir lærerne det tekniske utstyret mye av skylden.

En nylig publisert rapport om IKT-bruk (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i skolen slår fast at dette ikke integreres i undervisningen. Lærerne har ikke nok kunnskap, og de digitale verktøyene brukes ikke for å bedre elevenes læring.
På Mære skole sier de mye av grunnen ligger i dårlige tekniske løsninger. Lærene på skolen sier dette går ut over mestringen og tryggheten til hver enkelt lærer når det gjelder PC-bruk.
– Det mangler ikke på viljen. De lærerne jeg kjenner er veldig ivrige på å lære seg data, sier Liv Janne Toldnes.

Bente Rui kåret til årets nettlærer

Bente Rui (66) fra Hamar er kåret til åRETS NETTLæRER. Offentliggjøringen skjedde under NFF-konferansen i Oslo tirsdag 15. november.  

– Dette er fantastisk opplevelse for meg, sier Bente. – Tenk at førsteklassingene i Globalskolen så til de grader blir satt på kartet! Vi har vist at det er mulig å gi grunnleggende lese- og skriveopplæring i det digitale klasserommet – parallelt med at barna har fått tilsvarende opplæring på et annet språk på lokal eller internasjonal
skole.


årets Nettlærer-prisen deles ut av Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF),

Spar penger på riktig mobil-abonnement

- Pakkeløsninger med mobil og abonnement lønner seg sjelden, sier fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet.
Forbrukerombudets råd til forbrukere på utkikk etter ny mobiltelefon er klart:??- Med mindre mobiltelefonen selges med et abonnement som passer godt for ditt forbruk, lønner det seg sjelden å kjøpe slike pakkeløsninger. Velger du et abonnement som passer ditt forbruk, er det mye penger å spare, sier fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet.

Tidligere i høst utførte Djuice selv en test der de kåret seg selv som vinner, og hevdet at det i 8 av 10 tilfeller er billigere å kjøpe mobiltelefon og abonnement sammen.

Forbrukerombudet har konkludert med at markedsføringen av testen er villedende og ber Djuice endre markedsføringen.

– Nettet er som trafikken

Barna må få en gradvis opplæring ved å forholde seg til regler og bli bevisstgjort bruken, sier Torgeir Frøystein i Barnevakten.

Frøystein var i går innleid til RKUL 2011 på Elverum ungdomsskole. RKUL er en regionsatsing på IKT i skolen og arrangeres for andre gang.
Frøysteins oppgave var å gi foreldre en innføring i barnas digitale hverdag.
– Voksne følger i liten grad med på barnas nettbruk. Under fem prosent av foreldrene er opptatt av risikoen, sier han.

Det foreldrene bekymrer seg mest for er hvor mye tid barna bruker foran datamaskinen.
– En av fire foreldre bekymrer seg mest for tidsbruken, men det fungerer dårlig å mase på dem, sier han.

Nasjonale prøver i lesing viser fremgang

De tre siste årene er det blitt dobbelt så mange kommuner som ligger over det nasjonale gjennomsnittet i nasjonale prøver i lesing på 5. trinn.
I 2011 er det 30 prosent av kommunene som ligger over landsgjennomsnittet. Etter en periode med nedgang siden 2008 er det også for 8. trinn flere kommuner som ligger over landsgjennomsnittet i år sammenlignet med i fjor. Det har vært en økning fra 26 prosent til 37 prosent av kommunene.
Elevene er fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. På 5. trinn er det tre mestringsnivåer, mens det på 8. og 9. trinn er fem nivåer.
Les en bredere analyse av resultatene,ved å klikke "les mer".

Unngå høye regninger for spill på mobil og nettbrett

Forbrukerombudet får fortsatt henvendelser fra foreldre som har fått regninger på flere tusen kroner etter at barna har lastet ned spill som foreldrene trodde var gratis.
Les ombudets råd for å unngå problemet.
Foreldrene opplever at barna har brukt spill som for eksempel Smurfs’ Village, og kjøpt ulike ting inne i spillet («in-app»-kjøp). Dette har i mange tilfeller resultert i regninger på tusenvis av kroner. ??- Selv om spill som Smurfs’ Village og Tap Zoo markedsføres som gratis, er det viktig å være oppmerksom på at det er mulig å gjøre kjøp for titusenvis av kroner i disse spillene, sier forbrukerombud Gry Nergård.

SkoleMagasinet nr. 5 - 2011

SkoleMagasinet nr 5-2011 ligger nå ute som PDF utgave.

Klikk på linken i toppmenyen for å åpne oversikten over alle PDF utgavene. Du må være abonnent for å få tilgang, og logge deg inn med passordet fra papirutgaven.

Abonnement kan bestilles på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 95 06 85 40.

SkoleMagasinet nr. 6 - 2011

SkoleMagasinet nr 6-2016 ligger nå ute som PDF utgave.

Klikk på linken i toppmenyen for å åpne oversikten over alle PDF utgavene. Du må være abonnent for å få tilgang, og logge deg inn med passordet fra papirutgaven.

Abonnement kan bestilles på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 95 06 85 40.

SkoleMagasinet nr. 1 - 2012

SkoleMagasinet nr 1-2012 ligger nå ute som PDF utgave.

Klikk på linken i toppmenyen for å åpne oversikten over alle PDF utgavene. Du må være abonnent for å få tilgang, og logge deg inn med passordet fra papirutgaven.

Abonnement kan bestilles på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 95 06 85 40.

SkoleMagasinet nr. 2 - 2012

SkoleMagasinet nr 2-2012Skolemagasinet nr 2-2012 Forside ligger nå ute som PDF utgave.

Klikk på linken i toppmenyen for å åpne oversikten over alle PDF utgavene. Du må være abonnent for å få tilgang, og logge deg inn med passordet fra papirutgaven.

Abonnement kan bestilles på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 95 06 85 40.

Norske barn er mest på farlige nettsteder

En ny internasjonal undersøkelse viser at norske barn har vært inne på langt flere potensielt farlige fora på nettet enn jevnaldrende i andre europeiske land.
Fire av ti norske barn i alderen 11-16 år svarer at de har vært inne på eller deltatt i sosiale nettfora med hatefulle ytringer mot blant annet minoritetsgrupper, og nettsteder som promoterer selvskading, farlig slanking, og endog selvmord.
Foreldre er livredde for at barna deres skal utsettes for noe farlig gjennom deres bruk av Internett, delvis med rette, men forskerne advarer mot nettangst og forbud.
- Vi må heller våre tidlig ute med å lære barna være sunt nettvett, sier stipendiat og forsker Elisabeth Staksrud ved Institutt for mediera og kommunikasjon ved UiO.

Odda lœrer fikk Kreativ-IKT pedagog prisen

Norsklærer ved Odda ungdomsskole, Kari-Anne Kråkevik, var på Sandvika videregående skole for å motta "Kreative IKT-pedagog"-prisen.

Bakgrunnen for prisen er det pågående prosjektet "Bråk i Odda".
Kåringen skjedde av en jury på Sandvika-konferansen, «Del og bruk», på Sandvika videregående skole, som er en årlig begivenhet.
På onsdag var Odda ungdomsskole representert på konferansen for å motta bekreftelsen på at ungdommene har vunnet den prestisjefulle tittelen. Premien er å få presentere prosjektet på Microsofts Innovative lærerkonferanse for Europa. Konferansen holdes til våren i Lisboa, Portugal. Og her er det mulighet til å bli nominert videre til Washington på Microsoft sin konferanse for hele verden.

Den digitale lærar

Ny bok setter fokus på de digitale utfordringane lœrerne møter.

Mange lærere strever med at elevene knytter IKT til utenomfaglige aktiviteter i timene. Hvordan bruke digitale verktøy og sosiale medier pedagogisk i skolen, slik at det knyttes til både kompetansemål, fag og vurdering?

Intensjonen med boka er at den skal være til hjelp for læreren i møte med dagens digitale utfordringer i klasserommet. Den inneholder en rekke praktiske oppgaver, tips og ideér til hvordan læreren kan utnytte og øke sin faglige IKT-bruk og digitale kompetanse:

Ny priskrig i mobilbransjen

Priskrigen i mobilbransjen fra sist høst ser ut til å gjenta seg i år.

Både Djuice, Netcom, Chess og Telenor er på banen med sine tilbud, og andre mobiloperatører har varslet at de vil komme etter. Vær obs på vilkårene, oppfordrer Forbrukerombudet.
At mobiloperatørene kjemper om kundene med ulike tilbud, fører til lavere priser og er bra for forbrukerne. Forbrukerombudet er samtidig opptatt av at forbrukerne skal få riktig og klar informasjon om forutsetningene for tilbudet, og hva som skjer med abonnementet når kampanjeperioden er over. ??- Før du slår til på et av de mange tilbudene i markedet, bør du undersøke hvilke vilkår som er knyttet til tilbudet. Du må særlig sjekke om tilbudet medfører bindingstid, og i tilfelle hvilken pris man binder seg til å betale etter at kampanjeperioden er over, råder fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet.

Elever fra 700 skoler påmeldt til leksestreik på Facebook

Elever fra nesten 700 skoler er registert på Facebook som streikende denne uken.

Dette kan ikke Kristin Halvorsen overse. Støtten til forslaget om leksefri skole er stor, sier Iver Aastebøl, leder i Rød Ungdom.
26. - 30. september arrangerer elever over hele landet leksestreik med hjelp fra Rød Ungdom. I løpet av uka vil elever droppe skolen en time for å demonstrere for leksefri skole, samle inn underskrifter for leksefri skole og boikotte leksene. Målet er å få lokalpolitikere og skoleledelse med på å fjerne hjemmearbeidet.

OECD med klare råd til Skole-Norge

Norge mangler standarder for hva som kjennetegner gode skoler og god undervisning.

Norge har gjort en solid jobb med å utvikle verktøy for skolekvalitet, men mangler standarder for hva som kjennetegner gode skoler og god undervisning. Dette er en av konklusjonene fra OECD, som for første gang på over 20 år har foretatt en omfattende gjennomgang av hvordan norsk skole jobber med evaluering og vurdering.
Norge har mye forskning og tall på hvor gode de enkelte skolene er, men vi mangler et sett av kriterier som skolene kan måle seg mot. OECD understreker at Norges desentraliserte skolestruktur gjør det spesielt viktig å utvikle felles nasjonale standarder for hva som er en god skole.