Møtt med store smil

Overfylte klasser til tross. Enslige mindreårige asylsøkere i Gran og Lunner trives på skolen. Og kanskje aller best når de får jobbe med data.

GODE RUTINER FRA DAG EN: Hvordan jobbe med ordinnlæring? Lærer Ragnar Nilsen gir kyndig veiledning i riktig bruk av nettressursen. Foto: Bjørn Tore Stokke.

De ser ut som vanlige ungdomsskoleelever. Nesten alle har hettegensere og joggesko. Mobiltelefonene går sjelden i hvilemodus.

Men ungdommene fra Norsk mottaksdrift på Lundby går på skolen bare tre klokketimer, tre dager i uka. I fritida er de stort sett overlatt til seg selv.

Erfarne pedagoger satt på prøve

Gran og Lunner voksenopplæring har ansvaret for norskopplæringen mens ungdommene venter på å bli bosatt i kommuner.

- Jeg har inntrykk av at de liker å gå på skolen. Konsentrasjonen kan være veldig opp og ned. Det foregår mye i hodet på dem og skolen blir et avbrekk. Jeg blir nesten alltid møtt med store smil, sier lærer Kristin Amundsen. Sammen med Ragnar Nilsen har hun ansvaret for de 40 elevene fra mottaket fra Lundby.

Amundsen synes situasjonen er utfordrende. Stadig begynner og slutter det elever i de to mottaksklassene. Noen sliter med det latinske alfabetet. Andre driver med avansert norsk grammatikk. Flere har traumer og sover dårlig.

Heldigvis får de av og til hjelp av en assistent

Alle på sitt nivå

Voksenopplæring

MANGE Å TA HENSYN TIL: I nettressursen jobber elevene selvstendig med oppgaver tilpasset den enkeltes behov. Foto: Bjørn Tore Stokke.

I den daglige datatimen opplever lærerne ungdommene som mer konsentrerte enn ellers. Det er en selvgående og fin økt.

Elevene jobber selvstendig med NorskPluss Ungdom nettressurs. Nyankomne elever begynner oppgaver i bildeordbanken, de krever ikke forkunnskaper, og gradvis går de over til kapitler med mer avansert lærestoff.

- Hvordan følges elevene opp på datarommet?

- Vi går mye rundt og veileder. Programmet registrerer hva elevene har jobbet med og hvordan de har løst oppgavene. Vi ser på rapportene og staker ut den videre kursen sammen med hver enkelt elev, forteller Ragnar Nilsen.

I de øvrige skoletimene jobber de to klassene med felles tema som mat, kroppen og ting i huset. Lærerne gir dem oppgaver på ulike nivå. Det blir mye kopiering.

Aktive lærere gir elevaktivitet

- Har du råd til andre lærere som skal bruke NorskPluss Ungdom?

- Du må vise elevene hvor de skal begynne. Selv om NorskPluss Ungdom er selvinstruerende, er det viktig å passe på at elevene følger progresjonen og gjør alle oppgavene i hvert kapittel.  Hvis du begynner med det, får du så mye igjen for det senere, sier en begeistret Ragnar Nilsen.