Genius Hour- hvor lidenskap og kreativitet møtes

Adobe spark

Har du noen gang lurt på hvordan dine timer ville se ut dersom du lar elevene dine  konsentrere seg om de temaene de brenner for? Vil slike oppgaver være mer vellykket enn vanlige timer der læreren er ansvarlig for valg av temaer? Hva ville din rolle være  i slikt klasserom? Hvilke fordeler vil  du og dine elever få ved å endre arbeidsmåter? Listen over spørsmål som kan bli stilt her er veldig lang, men la meg gi deg førstehåndserfaring med Genius Hour som jeg har hatt gleden av å kjøre sammen med mine SSP og internasjonal engelskelevene ved Nannestad videregående skole.

Hva er Genius Hour?

Genius Hour er et konsept der elevene får frihet til å skape sitt eget læringsmiljø i løpet av en viss periode på skolen. Konseptet gir elevene valgmuligheter og en egen stemme, men understreker også viktigheten av refleksjon og forespørsel-basert læring (Inquiry Based Learning). Genius Hour stammer fra en praksis opprettet av Google der de ansatte får lov til å bruke 20% av egen arbeidstid til å utforske ideer de føler begeistret for så lenge det gis selskapet fordeler.

Genius Hour

Hvorfor bør du kjøre Genius Hour?

Målet med kompetanser for det 21. århundre er å utvikle en livslang læring og unngå utenforskap, tilby personlig læring og forberede elevene for et ukjent arbeidsmarked. Mens vi fortsatt ikke vet hvilke ferdigheter som vil dominere i løpet av 20 eller 30 år, er vi likevel i stand til å øke elevenes indre motivasjon, gjøre de mer produktive og hjelpe de med å nå ut globalt ved å gjennomføre prosjekt- og problembasert læring i klasserommet. Etter å ha gjennomført Genius Hour to ganger, ser jeg på dette konseptet med stor beundring. Uten tvil kan jeg si at dette konseptet har hjulpet meg til å  endre undervisningesfokus fra en lærer-sentrert til en student-sentrert tilnærming. Det er ikke lenger læreren som “mater inn med skje” til elevene elever, men det er  elevene selv som lager sine problemstillinger, samler data, utfører forskning, samarbeider med andre og deler sine produkter med et globale publikum.

Genius Hour

Hva er fordelene med Genius Hour?

Genius HourDet forventes av dagens elever at de skal ha et bredt og variert utvalg av ferdigheter. Digitale ferdigheter, problemløsning, samarbeid og deltakelse, kreativitet og utforskende, kritisk refleksjon og kildekritikk, samarbeid og deltakelse, informasjonsøk og organisering, lesing, skriving og regning er bare noen av de ferdgihetene som bør nevnes her. Selv om det høres komplisert ut å oppnå dem, bør lærerne gjøre sitt beste for å hjelpe elevene med utvikle noen av dem. For å kunne gjøre dette, må vi endre måten vi underviser på og bruke nye konsepter og metoder som ser ut til å være mer egnet for elevene i  2016.

Etter å ha gjennomført jørt Genius Hour på flere utdanningsprogrammer ved Nannestad videregående skole, har  jeg lagt merke til at elevenes måte å hente informasjon er blitt endret. I stedet for å lese artikler og bøker på nettet,  fant de eksperter på nettet. Både Facebook og Twitter har blitt brukt for å finne folk som kunne svare på spørsmål og dele deres ekspertise med elevene. Google-skjemaer og Survey Monkey har fungert som plattformer for dataanalyse. Mens YouTube og andre sosiale medier nettsteder fungerte som samarbeids- og kommunikasjonssted . Det andre viktige aspektet ved Genius Hour som må understrekes her er delingsmuligheter.

Etter gjennomføringsfasen måtte elevene levere sitt endelige produkt på sine blogger og  presentere sine funn foran andre. Som sagt tidligere finnes det ingen publikumsgrenser når man holder på med Genius Hour. Elevene vet at deres sluttprodukt vil bli delt med andre studenter, eksperter og lærere på tvers av landegrenser. Det gir dem en annen opplevelse av hva læring egentlig er. De er motiverte og engasjerte når læreren setter læringsprosessen i deres hender. Men kanskje det vikigste er at de har eierskap til den kunnskapen de får.

Etterhvert som nye konsepter og teknologiske enheter dukker opp, må vi lærere huske på at læring handler om engasjement og en av de mulige måtene å sette det ut i praksis, fra mitt synspunkt, er å la elevene utforske sine egne lidenskaper gjennom Genius Hour-prosjekter.

Genius Hour

Er du interessert i  vårt Genius Hour prosjekt, besøk vår side http://barzie.edublogs.org/

Nedover ser du eksempler på sluttprodukter laget av mine elever:

1.Ellen-https://www.youtube.com/watch?v=I5lVJsDZ4Ik

2.Hedda-https://www.youtube. com/watch?v=zq1mfdeW9Wg

3.Casper- https://youtu.be/lE890qIXQLc

4.Julie-https://www.youtube. com/watch?v=ZuEK4f5WCI0

Genius Hour