Roboten AV1 på Arendalsuka

Unik nyskapning inn i skolestua

En personlig stedfortreder – en avatar - som bokstavelig talt er til stede på skolen og i sosiale sammenhenger. Og som formidler kontakt i sanntid mellom det langtidssyke barnet og verden utenfor. Den nydesignede roboten AV1 stiller opp fra skolestart i år.

Mer enn 6000 barn i aldersgruppen 5 – 19 år er ifølge statistikken til enhver tid langtidssyke (dvs. lenger en en mnd.) av ulike årsaker. Ensomhet og isolasjon, fravær i lengre perioder fra undervisningen på skolen – det å ikke kunne delta i sin egen hverdag – kan for mange være den største utfordringen ved å være langtidssyk, forteller research manager i firmaet Noisolation Nora Vedå Scheel som sto på egen stand sammen med roboten under Arendalsuka.

Avatar på Arendalsuka. Research manager Nora Vedå Scheel fra firmaet Noisolation viste fram avataren AV1 som hjelper langtidssyke barn og unge.

Miniavatar

En liten tass på om lag en kilo sitter trofast på elevens pult gjennom hele skoledagen og formidler to-veis kontakt i sanntid mellom klasserom og den hjemmeværende eleven. Ved hjelp av lysende øyne o.l. samt hodebevegelser viser avataren tydelig om eleven ønsker å delta i samtale, stille eller svare på spørsmål eller bare følge undervisningstimen uten å delta aktivt eller ikke være tilstede. Alt blir styrt av eleven hjemmefra via mobil eller nettbrett (plattformuavhengig ifølge leverandøren). Med et kamera på 13 Mpix og 77º vinkel, autofokus og 360º rotasjon vannrett, 40º loddrett, gir roboten full oversikt over alt som skjer rundt den. Innebygd mikrofon og høyttaler ivaretar muntlig kommunikasjon. AV1 er oppegående i opptil 8 timer uten å måtte lades.

Fokus på personvern

Rent teknisk skjer kommunikasjonen over 4G-nettet. Personvernet blir ivaretatt ved at all informasjon som sendes blir kryptert, samt at ikke noe lagres. Produksjonsfirmaet kan heller ikke gå inn og se/lytte på data fra roboten. I brukervilkårene må foresatte forplikte seg på at bare eleven selv skal bruke roboten slik at både klassen, lærerne og venner til enhver tid skal være trygge på at roboten bare blir brukt av barnet som den er stedfortreder for. AV1 blir også utstyrt med elevens navn ved første gangs aktivering.

Leie eller kjøpe

Det et år gamle norske firmaet Noisolation står bak utvikling og testing. Ifølge nettsidene www.noisolation.com er utviklingsarbeidet foretatt i samarbeid med Barnekreftforeningen, UiO, Sykehusskolen ved St.Olavs Hospital, Sunnas sykehus, Corneliastiftelsen og Telia. Flere private investorer har bidratt økonomisk.

Brukere kan velge mellom å leie eller kjøpe en robot. Noisolation har startet forhandlinger med NAV og PPT for å få avataren godkjent som hjelpemiddel for barn og unge. Det er uvisst hvor lang tid denne prosessen vil ta.