Lærere og elever omfavner adaptiv læring – over 50.000 er allerede i gang

Som de fleste andre bransjer blir også utdanningsfeltet påvirket av ny teknologi og i særlig grad bruk av algoritmer og datafangst. Adaptiv læring og læringsanalyse har allerede gjort sitt inntog, og er det alle nå snakker om innen utdanningssektoren internasjonalt. I Norge er vi tidlig ute med å ta i bruk denne typen teknologi - etter at det adaptive læringssystemet Multi Smart Øving ble lansert til skolestart i august i år har allerede over 50.000 norske elever tatt det i bruk.

Adaptiv læring er bruk av teknologi for å tilpasse lærestoffet til hver enkelt elev. Læringsanalyse er analyser av elevarbeid for å gi læreren bedre oppfølgingsmuligheter. Ved amerikanske skoler og universiteter har det påvirket resultatene markant, og Gyldendal Undervisning som står bak Multi Smart Øving kan vise til noen svært interessante funn fra brukerundersøkelsen:

  • Elevene jobber mer med matte enn før. Og de jobber utover det læreren har gitt dem i lekse. (Ifølge 74 % av de spurte)
  • Elevene er mer motivert enn før. (Gjennomsnittscoren 5,14 av maksimalt 6)
  • Lærerne klarer å følge opp elvene bedre enn før. Lærerne melder at den nye arbeidsformen gir kontinuerlig oversikt over hva elevene kan og hvilket nivå de ligger på, og på den måten kan de følge opp enkeltelever på en mer effektiv måte.
glade gutter med ipad i klasserom

Adaptiv læring vekker stor interesse blant foreldre, lærere og elever, og bidrar til å lette på noen av utfordringene i skolen: Det er tidsbesparende, elevenes motivasjon øker og lærerne kan tidlig fange opp om noen elever har utfordringer og tilpasse undervisningen etter det.