Det norske ED-Tech miljøet er i harnisk

Per Rune Eknes

Per Rune Eknes

Nylig ble leverandøren av læringsplattform valgt for de norske universitetene, - ingen norske leverandører var med i finalerunden.

To kanadiske og et amerikansk foretak, med den ene kanadieren som vinneren ble resultatet av konkurransen. Uninett forhandlet frem en avtale for 20 høgskoler og universitet. Hverken europeiske og eller norske leverandører ble med i de siste rundene. Norge har lenge vært i ledelsen for utviklingen av denne type løsninger, så da blir det merkelig at man går forbi disse i en slik viktig sammenheng. Verdien av anbudet er på mellom 20 og 40 millioner kroner i året. – Ikke rart at norske leverandører er i harnisk.

At universitetene skal ha de beste produktene skjønner vi, men samtidig skal de også utdanne og gi grunnlag for både arbeidsplasser og ny teknologi i Norge. Da blir det både trist og leit at man gjør slike valg. UH-sektoren burde heller arrangert en konkurranse hver for seg slik at man stimulerte til en etterlengtet utvikling av norsk teknologi. Kompetansemarkedet og utvikling av denne skal være en av de viktigste satsingene til den norske regjeringen. Da burde i alle fall sektoren som skal utdanne disse menneskene gå foran ved å stimulere til bruk av norske eller nordiske produkter.