Har praksisuke på et av Norges største veiprosjekter

Første dag etter påskeferien ble en annerledes skoledag for 15 vg2- og vg3-elever – de fleste fra Sam Eyde videregående skole i Arendal. Gjennom to ukers praksis skal de lære å bli kjent med et av Norges største veibyggingsprosjekter – Nye E18 Tvedestrand – Arendal. Dvs. 23 km 4-felts motorvei som skal stå ferdig høsten 2019.

Elevene ble tatt imot av AF Gruppen sin toppledelse på veianlegget med en entreprise på 3,2 mrd. kr. Prosjektleder Erik Frogner ønsket alle velkommen. Han ble etterfulgt av personalsjef Harald S. Berg som ga en grundig innføring i sikkerhet på en arbeidsplass dominert av 150 anleggsmaskiner hvorav de fleste er for store til å kunne ferdes på det vanlige veinettet.

- Vi har et særlig høyt fokus på sikkerheten på anlegget, presiserte Frogner.

Lærlingeansvarlig Stine Norøm ga praktisk informasjon.

De to ukene skal også fungere som en inspirasjon til å søke på lærlingeplass samtidig som praksiselevene får en gylden sjanse til å skaffe seg en liten fot innafor hos entreprenørselskapet allerede før søknaden blir sendt.

Byggherren – Nye Veier AS – har satt som krav at andelen lærlinger på anlegget skal ligge rundt 7%.

 - Arbeidsstokken økes opp til 600 i løpet av en måned eller to, fortalte Frogner. Altså rundt 40 lærlinger i aktivitet hos hovedentreprenøren AF Gruppen til høsten.

Første dag på jobben for 15 vg2- og vg3-elever som skal ut i to ukers anleggspraksis

Første dag på jobben for 15 vg2- og vg3-elever som skal ut i to ukers anleggspraksis hos AF Gruppen på E18-anlegget i Aust-Agder Helt t.v. prosjektleder Erik Frogner, og ytterst t.h. lærlingeansvarlig i AF Gruppen, Stine Norøm, og personalsjef Harald S. Berg.