Rammeverk for digital kompetanse

Rammeverk for digital kompetanse

Nylig lanserte Senteret for IKT i utdanningen et nytt rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Rammeverk for lærerens digitale profesjonsfaglige er et retningsgivende dokument som policyutviklere, instituttledere, lærerutdannere, lærere, lærerstudenter og andre kan bruke som referanse i arbeidet med å øke kvaliteten i lærerutdanningen og systematisk etter- og videreutdanning av lærere.

Det var senteret selv som introduserte begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse for fem år siden. Nå er dette blitt et sentralt begrep. Spesielt etter at også kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen benyttet seg av begrepet i en spørretime på Stortinget i vår. Årsaken til at det nå er laget en rammeplan rundt begrepet, er en intensjon om at begrepet skal vise den kompleksitet og bredden av kunnskap, ferdigheter og kompetanser i en lærers profesjonsutøvelse i dagens digitale samfunn. Spesielt er det et håp om at lærerutdanningen tar rammeverket inn over seg, og virkelig tar tak i de digitale utfordringene det er for fremtidens lærere. I en debatt under lanseringen av planen kom det klart frem at lærerutdanningen er på etterskudd. Lederne av utdanningsinstitusjonene fikk også klare råd om nå å ta rammeverket på alvor. – Det finnes ingen unnskyldning lenger.