Konferanse for unge forskerspirer i Arendal

50 elever og 10 lærere fra Europa og Asia møttes i Arendal i uke 17 for å utveksle erfaringer fra årets forskningsprosjekter i regi av YRoNS, Young Researchers of Natural Science.

YRoNS ble etablert av den ungarske læreren István Sándor fra Eötvös Jószef Gimnázium i Budapest for 10 år siden. De årlige konferansene går på rundgang blant de deltagende skolene fra Europa, India og Dubai. YRoNS er organisert som en eksklusiv gruppe der bare inviterte skoler kan bli medlemmer.

Årets konferanse ble avholdt på Arendal videregående skole. Elever og lærere fra India, Russland, Slovenia, Ungarn, Tyskland og Norge var samlet i 4 dager for å utveksle resultater av årets forskningsprosjekt – Energy for the Future. Privat innkvartering bidro til å øke den personlige kontakten mellom de tilreisende og skolens egne elever.

Elevutvikling

Målsettingen for elevene som deltar i YRoNS-prosjektene er:

  • Utvikle ferdigheter innen naturfaglig forskning
  • Utveksle erfaringer fra forskningsarbeidene
  • Forbedre ferdighetene i fremmedspråk
  • Styrke båndene mellom ulike land/nasjoner
  • Gi økt kunnskap om vertsnasjonens kultur, historie og elevenes miljø

Kulturaktiviteter som skjærgårdstur, besøk på Vitensenteret, omvisning på et av de lokale kraftverkene, historisk vandring i Arendal samt fysiske uteaktiviteter ble satt stor pris på av de besøkende. Samtlige gruppers framføring (på engelsk) av årets prosjektarbeider var likevel hovedaktiviteten. Hver prosjektgruppe besto av inntil fire elever.

Fordi fokus ligger på gjensidig utveksling av ideer og etablering av kontakter/vennskap, er der ingen vurdering eller rangering av de ulike prosjektarbeidene.

Kreativiteten blomstret

Prosjektene bar i stor grad preg av oppfinnsomhet og utradisjonell tenking. Å hente ut energi fra hverdagslivet – f.eks. fra støy, både kunstig og naturlig lys samt egen fysisk aktivitet – var tema hos flere av gruppene.

Andre hadde undersøkt ulike former for utnyttelse av alger i energisammenheng.

To tyske elever hadde forsket på muligheten av å lage en ny type isolasjonsmateriale for bygninger. I tillegg til isolasjonseffekten skulle materialet ha evne til å lagre solenergi som i ettertid kunne frigjøres og bidra til oppvarming av boligene.

Virkelig originalt var forslaget - også fra Tyskland – om å framstille miljøvennlige oppladbare batterier basert på kjemi fra bombarderbillen.

En ganske annen vinkling kom fra to indiske elever som satte fokus på reduksjon i bruken av flybensin ved å effektivisere identifisering og fjerning av fremmedlegemer på rullebanen ved take-off og landing. Ved beregninger viste de at bare få minutters ekstra venting med motorene i gang utgjør betydelige ekstra kostnader for flyselskapene.

Prikkfritt arrangement

Høy trivselsfaktor og mengder med rosende ord var gjennomgangstonen da SkoleMagasinet besøkte YRoNS på konferansens siste dag. Norge og kystbyen Arendal framsto på mange måter som eksotisk. Hav og saltvann var uvante omgivelser for innlandsbeboere f.eks. fra Ungarn og Slovenia. Indere som kom fra storbyen Dehli opplevde nesten kultursjokk da de ankom lille Arendal.

 - Forurensingen er jo utrolig mye mindre her, utbrøt en av dem.

Bro- og nettverksbygging er særdeles viktig, påpekte lederen for den indiske delegasjonen, Mrs. Jyoti Arora, Director ved Amity International Schools.

 - Vi har en visjon om at India skal bygges til en supermakt gjennom vitenskap. Å gi opplæring til alle, samt å gi internasjonal erfaring til studentene våre er viktige målsettinger.

Lærer Gunn Jones ved Arendal vgs utrykker også stor tilfredshet med arrangementet som har gått på skinner. Økonomisk støtte fra Aust-Agder Fylkeskommune har også bidratt til at arrangementet kunne gjennomføres med de ulike aktivitetene.

Juliia Egovitina, British Club Language School, Magnitogorsk, Russland
Juliia Egovitina, British Club Language School

Russland neste år

Neste års konferanse blir i Russland, ved British Club Language School i Magnitogorsk. Temaet blir Sustainable city developement – Ecological approach, forteller Juliia Egovitina, leder for den russiske delegasjonen. Hun påpeker viktigheten av å sette fokus på bymiljø og russiske levevaner sett i et økologisk perspektiv. Det er ventet rundt 50 deltakere til konferansen.

 

India stilte med den største delegasjonen til YRoNS-konferansen – 10 elever. T.h. for logoen gruppens leder – Director Jyoti Arora fra Amity International Schools.

 

Yrons elever og lærere i konferansesalen

Prosjektpresentasjon på YRoNS. Deltakerne fulgte oppmerksomt med på hva de andre gruppene hadde å vise fram under presentasjonene på konferansen.