SETT - inspirasjon og praksis for skole og barnehage

For andre år på rad blir lærings og teknologikonferansen SETT arrangert den 29. - 30. november 2017 på Norges Varemesse, Lillestrøm. Konferanseprogrammet på SETT skal ifølge pressemeldinger gi inspirasjon direkte til lærere og ledere i barnehager og skoler. Inspirasjonen kommer fra lærere og ledere som har erfaring med å endre og utvikle skolens og barnehagens måte å arbeide på.

Hovedtema for årets konferanse

  • Mestre det digitale samfunnet og mestre livet. - Digitaliseringen gjennomsyrer samfunnet. Sosiale medier gjør at kan alle kan delta i det offentlige ordskiftet. Samtidig får vi flere utfordringer, knyttet til blant annet personvern. Hvordan forbereder vi barna på hva som venter dem? Hva skal til for at de skal bli velfungerende samfunnsborgere som mestrer livet, skolen og det digitaliserte samfunnet.
  • Hvordan utnytter vi teknologien? -Når undervisningen har blitt bedre ved bruk av digitale verktøy, hvilke grep har lærerne da tatt? Hvordan kan digitale verktøy bidra til at elevene lærer mer og bedre? Hvordan kan bruk av teknologi øke motivasjonen for læring, tilpasse undervisningen og styrke eleven? Ny teknologi gir nye muligheter og vi får vite hvordan den best kan utnyttes.
  • Barnekultur på ramme alvor. - Hva er egentlig barnekultur på 2000-tallet, og hva må vi vite for å skape et innhold som gir mening for barna? Digitale hjelpemidler får en stadig større plass. Hvordan kan moderne hjelpemidler brukes for å oppmuntre til kreativitet og lek? I følge forslaget til ny rammeplan skal barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og læring.

SETT - inspirasjon og praksis for skole og barnehage

I tillegg til konferansen er det også en messe hvor ca. 70 utstillere tilbyr forelesninger, demonstrasjoner, workshops mm. SETT arrangeres den 29. - 30. november 2017 på Norges Varemesse på Lillestrøm. Arrangører er Easyfairs og Meet In Grind i samarbeid med Utdanningsforbundet og Oslo kommune. Mer informasjon finner du på www.settdagene.no

Profilen Håvard Tjora er en av foreleserne også på årets SETT.

Ramme/farget felt

Fra programmet
• Silvija Seres - Ledelse i digitaliseringens tid
• Simen Spurkland - Tips, triks og suksesser fra 4 år 1:1 med iPAD!
• Abdul Chohan - Think simple – the best way for efficiency in learning
• Ivar Frønes - Barnehagen; kompetansesamfunnets grunnmur
• Berit Bae – Ny rammeplan, nytt samfunnsmandat?
• Barbro Hardersen - Digital dømmekraft - alltid på agendaen!

  • Graham Brown-Martin - Why do we send our kids to school?
  • Marte Blikstad-Balas - Hvor skal elevene lære å "tenke sjæl" på Internett?
    • Adam Palmquist - Gamification - for å øke elevers engasjement og arbeidsglede.

 

Ramme/farget felt

Pr. i dag er følgende utstillere på plass:

Acer Computer Norway

Aski Raski

Asus Nordic

Atea

Avantador

Axiell Sverige

Bokbasen AS

BS Undervisning

Business To Nordic

Cappelen Damm

Cerpus Learning Garden

Clarify

Conexus

Creaza

Cyberbook

Daisy.no

Dyrevern

Easy Correct

EduLab

Edumax

EPekebok

Espos Norge

Fam Week

Favo

First Scandinavia Partner

Gyldendal Norsk Forlag

  1. Aschehoug & Co W Nygaard

HamarkFilm

Hitachi Europe

Inkrement

Instructure Global Ltd

Interactive Norway

Ist International Software Technology

Itslearning

Kahoot!

Kikora

Kommuneforlaget

Kopinor

KS

Kunnskapsforlaget ANS

LearnLab AS

Lekolar

Lin Education

Lingit

Lockncharge

Mobilskole

Mv-Nordic

Námfús

NDLA

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Rikskringkasting

Oslo Kommune Utdanningsetaten

Pedagogisk Vikarsentral Bergen

Readspeaker

Rikt

Sagene Data

Skolevisjoner

Skolon

Tieto Norway

Transponder

Triangel Solutions

Tv 2 Skole

Utdanningsforbundet

Vigilo

Vigmostad & Bjørke

Wikona

Visma Unique

Vklass