Per Rune Eknes

Teknologi-paradokset

Det snakkes i mobiltelefoner overalt. Voksne mennesker sitter med mobilen på toget, i bilen, på flyet og på gata. Ungene derimot, der skal det være begrensninger. Mobiltelefonene skal låses inne mens de er på skolen, for der skal det læres…

For læring er tydeligvis blitt definert som noe man ikke kan gjøre ved hjelp av mobiltelefonen. Nå har forskere begynt å undersøke saken. En ny rapport frikjenner nå mobiltelefonen. (se lenke under).

Hva er det med oss voksne? Hvorfor skal vi ha all verdens dokumentasjon for å benytte oss av teknologi i en pedagogisk setting, når vi overhodet ikke trenger det ellers for vår egen bruk?

Dagens skolebarn er vokst opp med teknologi overalt. En ting er mobiltelefon, en annen ting er PC, Ipad, Chromebook, Netflix, internett og podcast. Alt er helt innenfor den oppvoksende genererasjonen sin komfortsone.

De fleste foreldre har måttet lære seg til å bruke denne teknologien. Likevel bruker de den hele tiden, og er avhengige av den. Imidlertid når det kommer til foreldremøter og diskusjoner omkring bruk av teknologi i undervisningen, så er det foreldrene som protesterer. Ungene kan se film hele veien til hytta, og de kan se på tv så lenge de vil om morgenen, men de skal ikke bruke teknologi i skolen.

De siste månedene har vi fått vite at endel barn som mange har trodd har levd kjedelige liv uten noen sosial omgang, faktisk har hatt venner over hele verden. Ny teknologi skaper nye læringsarenaer og nye sosiale måter og omgås hverandre. Dette benytter foreldre seg av i hverdagen. Hvorfor skal ikke da skolene kunne benytte seg av den samme teknologien i undervisningen? Nei, de skal lære på samme måte som foreldrene gjorde da de var små, til tross for at både foreldre og barn benytter seg av ny teknologi hele tiden.

Teknologi er også med på å gi elevene like muligheter i forhold til sine egne egenskaper. Mange av elevene skal utdannes til arbeid som kanskje ennå ikke er beskrevet. Det er likevel liten tvil om at mange av oppgavene er knyttet opp mot teknologi.

Det er på tide å ta de didaktiske mulighetene i teknologi på alvor i nye kontekster. Ikke bare i forhold til den generasjonen som helst bare ønsker å bruke teknologien som tidtrøyte når de ønsker seg fred fra barna. Nei til innlåsing av mobiltelefoner, - ja til bruk av ny teknologi i skolehverdagen.

Se rapporten:

https://forskning.no/partner-pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/forskere-frikjenner-bruk-av-mobiltelefon-i-klasserommet/1304930