Kunnskap og læringsglede ved å bygge og programmere droner

Helt i tråd med den kommende læreplanen og den nasjonale storsatsningen av micro:bit lanserer edtech-bedriften MakeKit - Air:bit, en reparerbar drone, som programmeres og styres ved hjelp av micro:bit. Byggesettet gir undervisningen faglig substans ved å bruke teknologi og programmering til å etablere teoretisk forståelse i relevante fag.

Motiverer elevene til å bli problemløsere

MakeKit - Air:bit, en reparerbar droneByggesettet videreutvikler elevenes digitale ferdigheter, samtidig som de blir utfordret på kreativitet, arbeidsmetodikk og problemløsning. Ved å bruke algoritmisk tenkning og jobbe systematisk, vil elevene kunne utforske og reflektere over hvilke delproblemer som må identifiseres for å kunne løse problemet. Hvilke av disse lar seg så best gjennomføre med teknologi? Når løsningen skal overføres til programmeringsprogrammet (her make:code eller mobilappen AppInventor), må elevene ha forstått problemstillingen og hvilke delproblemer som løses i programmet.

Byggesettet gir en unik teoretisk forståelse

Programmering gjør teorien enklere å forstå, fordi man aktivt bruker teori for å få de ønskelige resultatene i programvaren. micro:bit benyttes på både fjernkontroll og dronen, men kun fjernkontrollen programmeres. Dronen modifiseres.

MakeKit - Air:bit, en reparerbar droneVed å benytte det innebygde LED-displayet på micro:bit, vil elevene gjennom oppgaver knyttet til koordinat-systemer og utvikling av programmeringsspråk, se hvilken vei dronen flyr. Skal dronen kunne fly fremover når eleven vinkler fjernkontrollen, kan vektorregning benyttes. På den måten vil man kunne illustrere funksjonen, som oversetter dataene fra akselerometeret til grader og videre implementere formelen i programmeringen. Slik vil elevene få en unik forståelse av teorien og vil være motiverende i den forstand at elevene får umiddelbar tilbakemelding når de ser hvordan programmet virker.

Siden rammen er laget for å kunne designes og konstrueres av elevene får de muligheten til å utforske flere materialtyper. Dette innebærer å lære om materialets egenskaper som egenvekt, fleksibilitet og styrke.

Fremtidens læring
Byggesettet gir fagene en unik dybdelæring og større handlingsrom. Det er tverrfaglig og kan benyttes i fag som matematikk, naturfag, kunst- og håndverk. Den teknologiske forankringen og den faglige tyngden i undervisningsopplegget, resulterer i elever som er rustet for fremtiden. Elevene vil etablere en større forståelse for den teknologiske utviklingen samfunnet står ovenfor og kan være med på utviklingen i større grad.

Air:bit folkefinansieres på Kickstarter 21. september 2019. Les mer om bedriften og deres produkter på deres hjemmeside www.makekit.no