Datatilsynet skal starte utvikling av ansvarlig kunstig intelligens

Datatilsynet forteller at regjeringen har tildelt dem ekstra midler for å starte arbeidet med å opprette en regulatorisk sandkasse. Tilsynet går nå i gang med ven storsatsing for å bidra til utviklingen av gode løsninger for kunstig intelligens, står det på deres hjemmesider.

Direktør Bjørn Erik Thon og Datatilsynet har mottat støtte for et prosjekt rundt datasikkerhet og kunstig intelligens. Foto Åsa Mikkelsen Datatilsynet.
Direktør Bjørn Erik Thon og Datatilsynet har mottat støtte for et prosjekt rundt datasikkerhet og kunstig intelligens. Foto Åsa Mikkelsen Datatilsynet.

– Personvern er svært viktig når man skal utvikle gode løsninger for kunstig intelligens. En vellykket utvikling og implementering av kunstig intelligens er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemene er sikre og rettferdige, og at personopplysninger håndteres forsvarlig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Bakgrunnen for satsingen, er regjerings forslag i sin strategi for kunstig intelligens om at det skal etableres en regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens i Datatilsynet. For Datatilsynet vil sandkassen bidra til å øke vår kunnskap om og innsikt i nye innovative løsninger, og gjøre det lettere å identifisere potensiell risiko på et tidlig stadium.

Den overordnede målsettingen er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens. Personvern og innovasjon blir av og til fremstilt gjensidig utelukkende. Dette er en misforståelse. Tvert imot så kan dårlig ivaretatt personvern i utviklingen av kunstig intelligens hemme graden av innovasjon.

I sandkassen skal virksomheter få mulighet til å utvikle innovative tjenester innenfor gitte rammer og under veiledning fra Datatilsynet. Sandkassen skal ikke gi dispensasjon fra personopplysningsloven, men den skal kunne gi dispensasjon fra håndhevingstiltak i utviklingsfasen av prosjektet.

bjornerik Thon, foto.jpg

Direktør Bjørn Erik Thon og Datatilsynet har mottat støtte for et prosjekt rundt datasikkerhet og kunstig intelligens. Foto Åsa Mikkelsen Datatilsynet.