Kreative læremidler til fagfornyelsen

I forbindelse med fagfornyelsen lanserer Creaza splitter nye læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Daglig leder Carl Morten Knudsen
Daglig leder Carl Morten Knudsen

– Creaza har siden 2009 levert et kreativt læremiddel hvor elevene er aktive og utforskende produsenter av tegneserier, filmer, tankekart, presentasjoner, podkaster, lydmikser og mer. Nå har vi bygget videre på denne løsningen og laget komplette læremidler som gir økt mulighet for faglig kreativitet og dybdelæring, sier daglig leder Carl Morten Knudsen.

Vibeke Omberg, pedagogisk leder i Creaza
Vibeke Omberg, pedagogisk leder i Creaza

– Det er en spennende satsing vi nå gjør i Creaza, og vi ønsker å være en kreativ variasjon i markedet. I våre nye læremidler har vi et sterkt fokus på elevaktivitet, og elevers eierskap til egen læringsprosess. Hos oss kan alle elever både skape og konsumere i samme sfære i de ulike læremidlene, forteller Vibeke Omberg, pedagogisk leder i Creaza.

Creaza samfunn

Kenneth Engen er kontaktlærer på Kruseløkke ungdomsskole i Sarpsborg kommune og har brukt Creaza samfunn mye i sin undervisning.

– En viktig del av opplæringen i dagens moderne skole handler om elevproduksjon og at elevene skal lære å lære, mens vi som lærere fungerer som veiledere. Elevene skal være aktive og bevisste på egen læring der de skal undersøke, utforske og grave i dybden på de ulike temaene. Creaza samfunn legger til rette for disse prosessene, forklarer Engen.

Kenneth Engen er kontaktlærer på Kruseløkke ungdomsskole i Sarpsborg
Kenneth Engen er kontaktlærer på Kruseløkke ungdomsskole i Sarpsborg

– Elevene skal lære seg å bruke flere kilder og være kildekritiske. Ut fra min erfaring er da Creaza samfunn med på å hjelpe elevene til å finne hva de skal grave etter i tildelte eller egne kilder. Temakartene kan også fungere som en «sil» som hjelper elevene til å plukke ut hva som er viktig. Dette forenkler også min jobb i klasserommet.

Et dynamisk læremiddel

– I Creaza samfunn er alt dynamisk. Det gir meg muligheten til å tilpasse og endre innholdet. På den måten kan jeg tilpasse undervisningen til den elevgruppa jeg har. I tillegg kan jeg bruke relevante begrepskart som støtte til temakartene. Aktivt arbeid med begreper er spesielt viktig for mange elever, slik at de kan få en bedre forståelse av fagtekstene de jobber med, sier Engen.

– Tilpasset opplæring er utfordrende og krevende. Med muligheter til å endre og tilpasse innhold og tildeling av oppgaver, kan det gjøre denne jobben mindre krevende. I tillegg vil elevene i sin produksjon kunne variere arbeidsmetode med sammensatte tekster. Tekst, bilder, lydfiler og filmer vil gi nødvendig variasjon og tilpasninger, legger Engen til.

Creaza naturfag

Thor-Erik Rødland jobber som kontaktlærer i Tønsberg kommune og har vært med å utvikle Creaza naturfag.

– Vi ønsker å skape et læremiddel som kan være et alternativ til de tradisjonelle verkene. Elevenes skolehverdag formes mange steder etter hvilket læreverk skolen benytter. Med ny læreplan som som løfter frem utforskertrang, engasjement og skaperglede er det absolutt på sin plass med et læremiddel som kan bidra til å hjelpe lærere med å legge om fra at læreverket skal ha et konsumperspektiv til at læremiddelet har en skapende og undrende elev i fokus, sier Rødland.

Thor-Erik Rødland jobber som kontaktlærer i Tønsberg kommune
Thor-Erik Rødland jobber som kontaktlærer i Tønsberg kommune

– Med Creazas kreative verktøy ligger alt til rette for at Creaza naturfag kan bli et læremiddel elevene både kan bruke for å tilegne seg ny kunnskap gjennom utstrakt bruk av bilder, film, lyd og animasjoner, og ikke minst gjennom å skape sin egen vei mot kunnskap.

Ny læreplan

– Med en læreplan hvor kompetansemålene legger opp til større lokale tilpasninger og en mer autonom faglærer, vil måten Creaza tilbyr læreren å tilpasse innholdet passe svært bra. Forhåpentligvis kan vårt læremiddel være til hjelp med å snu gamle vaner og frigjøre lærere og elever fra en ferdig oppsatt plan, forklarer Rødland.

– Selv om det kan være deilig å komme til dekket bord, tror vi at kvaliteten heves når faglærer gjør tilpasninger basert på klassens og egne interesseområder samt lokale forhold. Disse mulighetene for læreren sammen med de kreative verktøyene for elevene, og lærerne, vil leve godt opp til læreplanens verdigrunnlag og prinsipper.