IKT Norge sitt juleønske

IKT-Norge har denne måneden vært på budsjetthøringer på Stortinget, og et av våre viktigste budskap er også vår gamle kjepphest: Politikerne må nå investere i en omfattende satsing på digital kompetanse for alle landets lærere og lærende.

Responsen i utdanningskomiteen er god, og fra samtlige partier oser det entusiasme over digital læring. Digitale læremidler muliggjør tilpasset opplæring til hver enkelt elev og lærerne kan konsentrere seg om de viktige utfordringene. Men dette fordrer en omfattende satsing spesielt på lærere og innhold. I tillegg må det gjøres noen infrastrukturelle grep.

 

Stortinget har vedtatt at digitale ferdigheter som grunnleggende på lik linje med lesing, skriving, regning og presentasjon. Dessverre viser forskning og kartlegginger at dette i liten grad er prioritert og inkludert i norsk utdanning (senest Monitor 2013). Dermed er det ren bingo om elevene får digitale ferdigheter.

 

IKT-Norge mener Norge trenger en nasjonal strategi for IKT i utdanningen. Digital kompetanse for kunnskap og innovasjon er avgjørende for at Norge skal lykkes i fremtiden. Vi har store digitale skiller, og lærerne har ikke fått den nødvendige digitale kompetansen som skal sikre at elevene får pålagt opplæring. Samtidig viser ny forskning at elevene får høyere læringsmotivasjon og -utbytte ved bruk av digitale læringsressurser. En viktig utfordring som må adresseres er at det er de lærerne med lengst og kortest erfaring som har dårligst digital kompetanse.

 

I andre sammenlignbare land, deriblant Danmark, har kommunene og staten gått sammen i arbeidet med en omfattende satsing på fremtidens folkeskole. Jeg er sikker på at vår nye kunnskapsminister kan hente inspirasjon og gode ideer fra Danmark for å lage en ny norsk strategi.

 

Så på tampen av året - håper jeg vi i fellesskap kan komme med et juleønske til Torbjørn Røe Isaksen - gi norske skoler en strategi for fremtidens skole!