Heidi Austlid

IKT Norge har ordet

“Vi har slutta med data”, sier 16-åringen min da jeg kom hjem fra BETT2014. Etter en uke med Edtechentusiasme, engasjerte drømmelærere, nytt digitalt innhold, og nye digitale læremidler som vil revolusjonere måten vi lærer på og tilegner oss kunnskap, er dette mitt møte med virkeligheten. Reality bites! Hard, harder, hardest!!! “Hæ” er min umiddelbare respons. “Ja, i dag har vi fått beskjed om at vi skal slutte med data. Men vi må ha med den tunge skole-PCen hver dag likevel om læreren skulle ombestemme seg.”

Kan noen bare bestemme det? Kan vi bare si at vi skal slutte med lesing? Skal vi slutte med regning også? Kan noen bare bestemme at det går an å slutte med grunnleggende ferdigheter? Kan noen fortelle meg hvordan du kan få digitale ferdigheter når du ikke bruker digitale verktøy?

Samtidig kan jeg, om jeg legger godvilja til, forstå læreren. Jeg kan forstå at verdien av utstyret som er plassert inn i klasserommet blir overflødig om det ikke har pedagogisk tilrettelagt digitalt innhold. For når vi vet at digitalt utstyr i beste fall brukes som en avansert skrivemaskin hva er vitsen da? Skal vi lykkes med å gi digitale ferdigheter og nødvendig framtidskompetanse til dagens unge må vi skape trygghet i klasserom - met. Da må vi starte med læreren som må få nødvendig kompetanse og som må serveres et bredt tilbud av digitalt innhold som er egnet for læring.

Vi har til nå hatt en mislykka til - nærming der noen (les noen - vil ikke skyte her) har hatt en noe naiv holdning til at om vi stapper skolen full av fancy utstyr så vil resten komme av seg selv. Sam - tidig tror noen (dere vet selv) at digitalt innhold er gratis. At alt finnes på det store internettet og at det bare er å ta i bruk. Men sannheten er at utstyr + internett ikke gir god læring. Kvalitet koster penger - uansett. Og i Norge har vi allerede mange som leverer nettopp pedagogisk innhold som skolene kan kjøpe. Derfor må skolene også kjøpe digitalt innhold. En kombinasjon av trygge og digitalt kompetente lærere, et rikt utvalg av digitale læremidler og tilstrekkelig infrastruktur vil gi oss unger som har lyst å lære enda mer. Algebra Challenge viste oss verdien av digital læring. 7,7 millioner ligninger ble løst på en uke. Vi trodde vi skulle nå 390.000 ligninger. Og det finnes mange andre gode eksempler.

“Dessuten fikk jeg anmerkning da jeg var på viten.no og løste naturfagsoppgaver. Kan du kvittere på den?” fortsetter 16-åringen. “Hæ”, gjentar jeg.