En enklere og bedre hverdag

I en stadig mer hektisk skolehverdag for elever og lærer med stadig høyere krav til oppfølging og rapportering er det viktig å ta i bruk læremidler som gjør hverdagen enklere, mer motiverende og effektiv. Det kan være vanskelig og tidkrevende å orientere seg i tilbudet av læremidler. Ett av de ledende produktene for lese- og skriveopplæring på markedet er e-Lector.

e-Lector ble startet av Follo-mannen David De Bono i 2003. «Det begynte med en enkel tanke om å tydeliggjøre ordbilder for å gjøre det lettere å lese» sier De Bono. «På markedet den gang var det få programmer, og flere av dem var utviklet av ivrige pedagoger uten tanke på å utnytte mulighetene som ett databasert verktøy kan gi. Ofte var det skjemaer overført til data. De var vanskelige å bruke og var som oftest beregnet på at lærere satt sammen med elevene». e-Lector utviklet seg hurtig med tilbakemeldinger fra lærere, høyskoler/universiteter og kompetansesentra. I dag benyttes e-Lector over hele landet av over 800 utdanningsinstitusjoner. Av barnehager, grunnskoler, videregående skoler, voksenopplæringssentra og høyskoler/universiteter.

E-lector

e-Lector skiller seg ut ved at det er ett læremiddel og ikke kun ett hjelpemiddel. Målet er å bli flinkere til å lese og skrive, og ikke kun lytte seg igjennom skolegangen uten å lære å lese og skrive. Man har lagt opp til ett visuelt design man kjenner igjen fra for eksempel Office-pakken slik at elever, lærere og foresatte kan benytte det. Det at elevene kan jobbe på egen hånd er meget viktig for mestringsfølelsen og tekstproduksjon.

Man tenker ofte spesped når det kommer til slik programvare, men ett faktum er at den største målgruppen til e-Lector er alle de andre. Det kan benyttes helt fra grunnleggende lese- og skrivetrening, de som har lese- og skrivevansker, fremmedspråk og norsk for fremmedspråklige.

e-Lector har glimrende metodikkstøtte for repeterende lesing, multistimulans, inn- og avkoding samt STL (Skrive seg til lesing). STL er den metodikken som faginstitusjonene som for eksempel Statped anbefaler. Statped Vest har jobbet mye med dette og sett veldig gode resultater. Det at elevene begynner med det som kalles talende tastatur, det vil si at man hører bokstavlyden når man trykker på en tast, og man hører det ferdige ordet når man har skrevet det. Dette gjør at man lærer mye raskere, og begynner tekstproduksjon veldig tidlig. Og man lytter seg til skrivefeil. Dette er e-Lector helt glimrende til.  Erfaring viser også at barna er mye mer mottakelig for korreksjoner fra en datamaskin, enn fra ett menneske. Da føler de at de klarer seg selv. Sverige har kommet veldig langt med dette, og Mona Wiklander er en av de største ekspertene på området. Resultatene har vært mildt sagt oppsiktsvekkende.

e-Lector har også ett veldig stort øvingsarkiv beregnet på repeterende lesing slik man slipper å bruke masse tid på å finne på øvelser som elevene skal benytte. Repetert lesing er en veldig god metodikk for å trene på ordbildegjenkjenning noe som er en forutsetning for god lesehastighet. I øvingsarkivet ligger for eksempel høyfrekvente ord, ord med B-D, SK/SKJ/SJ, enkel og dobbeltkonsonant (lege, legge) osv. Det ligger tusenvis av øvelser der.

Med e-Lector følger det med talesynteser på de vanligste fremmedspråk som Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk osv. Dette gjør også e-Lector er ett godt verktøy til å trene uttale på andre språk, samt å få med seg innhold. En av utfordringene med talesynteser er for det første at de er som det ligger i navnet, «synteser». En annen større utfordring er at de uttaler alt lydrett. Det vil si at «jikk» høres korrekt ut, selv om det er skrevet feil. En talesyntes er ikke tydelig nok heller når det gjelder lyder og enkelt- og dobbeltkonsonanter. Eksempler er «skjørt/kjørt», «ike/ikke». Her kommer eTaleboka som følger med e-Lector virkelig til sin rett. eTaleboka er 100.000 bokmålsord som er snakket inn. Da er uttalen veldig tydelig, og den er også mer «kresen» når det gjelder hvordan ordet er skrevet. Skriver man lydrett, for eksempel «vordan» eller «skjæreste» vil den uttale det merkelig og man hører da at her er det noe feil. Man hører også veldig tydelig forskjellen mellom «skjørt» og «kjørt». Dette gjør det også ypperlig for fremmedspråklige som skal lære norsk, eller personer med uttalevansker. For eksempel opplæring etter ulykke. En stavekontroll vil ikke fange opp om man har brukt «skjørt» eller «kjørt» feil. Men her hører man dette. Det at man på denne måten kan veldig tidlig begynne tekstproduksjon på en lærerik og artig måte gjør at barna gjør store fremskritt og synes at det er gøy.

Bjerkely skole har benyttet dette mye i grunnleggende lese- og skriveopplæring. «Vi benytter e-Lector i utstrakt grad i grunnleggende opplæring med metodikken STL. Elevene synes dette er veldig motiverende og vi ser klar fremgang fra tradisjonell lese- og skriveopplæring» sier Kari Anne Asp.

E-lectorMotivasjon er også en viktig suksessfaktor. Det at man kan leke seg til kunnskap og ferdigheter. I e-Lector ligger det noen spill for å trene på ordbilder. Dette kan da benyttes som en motivasjon etter en økt med repetert lesing som kan være en utfordring. Man kan da si «Nå skal vi trene litt på ord. Og etterpå skal vi spille med disse ordene. Det blir vel gøy!». Memory-spillet går ut på å huske ord som ligger i bokser. Finne hvilke ord som er like ved å klikke på boksene. I Ordkrig skal man klikke på like ord som detter ned på skjermen. Dette er utrolig gøy på Smartboard eller berøringsskjerm på nettbrett. Da står elevene i kø for å få prøve. I Ordkrig kan man også skrive av ordene som dette ned på skjermen, altså avskrift.

e-Lector kan også lese opp all tekst man har digitalt, for eksempel på internett. Det er ofte vanskelig å motivere de som sliter med lesingen når de må lese ting de egentlig ikke er så interessert i. Det blir en helt annen motivasjon når de kan lese det de selv er interessert i. Og selv om de må streve med lesingen så ønsker de å få med seg dette.  Denne leselysten vil medføre en større leseevne som igjen vil gjøre at man enklere kan følge med på undervisningen. Lesing er så grunnleggende i all læring at man må finne måter å få opp lesetreningen for dermed å få opp lesehastigheten og leseforståelsen.

Ofte har man tekst på trykk, det være seg bøker, tidsskrifter, aviser. Det hjelper lite at teksten står der hvis man ikke klarer å lese den. Ved hjelp av hjelpemidler som en skannermus så blir det lekende lett å få inn teksten digitalt. Man bare drar musen frem og tilbake over teksten og så ser man at den bygger seg opp på skjermen. Når man har fått med seg alt så klikker man på musen igjen og det man har skannet inn gjøres om flere formater, blant annet Word, PDF og tekst. Den har også innebygget OCR (tegngjenkjenning) slik at teksten er redigerbar, og ikke bare ett bilde. Man kan dermed dra den inn i e-Lector og den vil da bli lest opp. Ett helt fantastisk hjelpemiddel. Foresatte skaffer seg også dette privat for å hjelpe barnet sitt. Dette er mye enklere enn å gå bort til en skanner og så omgjøre dette til tekst og så få dette inn i e-Lector. Også veldig nyttig generelt for å omgjøre trykt tekst til digital tekst til bruk i undervisning, presentasjoner, rapporter og så videre. e-Lector selger skannermus på sin nettside.

En annen ting som skiller e-Lector fra de vanlige opplesningsprogrammene er at fokus er på å gjøre tekst tydelig. Det å kunne endre tegnsett, størrelse, farger, mellomrom og så videre gjør at man kan tilpasse dette til elevens behov. Dette kan gjøre store forbedringer i elevens evne til å lese. Fokus i e-Lector har helt siden begynnelsen vært å lese, ikke å lytte. Lytting er ett tillegg til lesing. Lesing og skriving er i fokus. Bare det å skifte farger kan gjøre underverker for flere elever. Det kan være en av grunnene til at de har lesevansker. Må man omgjøre til ett format som gjør at eleven klarer å lese, så må man gjøre det! Det er mange innstillingsmuligheter i e-Lector for å gjøre det enklere for eleven å lese. Også når det kommer til hastigheter, ord for ord og bokstav for bokstav. e-Lector er også det eneste programmet på markedet som har ett vindu for hele teksten, og ett eget vindu for enkeltordet slik at man kan se ordbildet uten å bli forstyrret av omliggende tekst.

På Gottesjord skole benytter de også e-Lector i utstrakt grad. «Vi har sett at bruken av e-Lector i grunnleggende lese- og skriveopplæring, samt i spesialundervisningen har vært veldig effektiv. Vi ser at dette er noe som passer for alle elevene i en eller flere faser. Elevene synes det er gøy å lære.» sier Lise Berle ved skolen.

Det at man også kan benytte stavekontroll fra Word, LingDys og TextPilot gjør skriveopplevelsen mer komplett. Hvis man skriver noe feil vil man få opp alternativer fra disse programmene dersom man har de installert, og kan høre på de enkelte alternativene. e-Lector sammen med LingDys eller TextPilot er en veldig komplett løsning. Det at man også kan benytte talen og stavekontrollen fra e-Lector i Word, PowerPoint, Facebook og alle andre programmer gjør også at elevene kan arbeide der de ønsker. Det er en veldig god støtte for en med skrivevansker å få høre det man skriver på Facebook før man sender dette av gårde. Mange kvier seg for å kommunisere skriftlig fordi man gjør mange feil.

Man kan også i e-Lector få opp synonymordlisten fra Word for å variere språket, eller en forklaring av ordet ved å se synonymer. Oppslag i ordbok kan også gjøres direkte i e-Lector. Ett vanlig problem når en elev leser er at man ofte kommer over ord man ikke forstår, eller uttaler feil. Man kan da lagre disse ordene i sin egen ordliste og senere gå igjennom de med en lærer og trene mer på dem.

Også i Voksenopplæringen er e-Lector mye brukt. «Vi benytter e-Lector i undervisningen av fremmedspråklige, og den har også vist seg å være veldig nyttig i hverdagen til elever med Downs. Det at de fremmedspråklige kan lytte seg til hvordan ord skal uttales med en veldig god og tydelig stemme hjelper veldig. De kan da lytte igjen og igjen, samt skrive inn ord for å høre hvordan de skal uttales. Elever med Downs syndrom kan følge med på ting ved å få lest opp tekster fra internett, samt lære seg å lese enklere setninger og ord» sier Flekkefjord Voksenopplæring. En datamaskin blir aldri lei, og det at man kan skrive inn ett ord og få høre det om og om igjen med en veldig tydelig innlest stemme gjør at man raskere lærer riktig uttale, noe som ofte er en utfordring for fremmedspråklige som kanskje ikke får trent nok i hverdagen.

«Når vi begynte å markedsføre e-Lector så ville vi at så mange som mulig skulle få tilgang til programmet. Derfor valgte vi å leie ut programmet og at man bare betaler lisenser for 4% av elevene på skolen, og alle elever/lærere får rett til å benytte programmet på skolen og hjemme. Da unngår man at man ikke skaffer støtte til alle som trenger det. Man kan også tilby dette til andre elever som egentlig trenger det, men som det ville blitt for dyrt å kjøpe inn til» sier De Bono. Siden e-Lector leies ut og lisensen fornyes hvert år så er det ikke noe problem at eleven installerer dette hjemme, noe som e-Lector også anbefaler. Det at man da kan få øve hjemme, hjelp til hjemmearbeid, gjør situasjonen for elevene mye enklere. Siden programmet er veldig enkelt å benytte kan foresatte enkelt støtte barna sine i deres hjemmearbeid. Dette er noe som mange foresatte ønsker, men ofte vet de ikke hvordan.

Glosepuging er ofte veldig kjedelig. Men i e-Lector er det ett glosepuggingsspill som gjør glosepugging til en lek. Lærer eller elev kan da lage en gloseoppgave der man skriver inn ordene på begge språk. Når man så spiller så vises ordet på ett språk og eleven skal skrive ordet på det andre språket. Man kan få se riktig svar, eller få hjelp med neste bokstav. Man kan også benytte dette spillet til å legge inn spørsmål/svar. For eksempel for å lære gangetabell, eller geografi, historie. Dette spillet har vist seg å være veldig populært. Man må nesten rive bort elevene fra spillet da de etter en stund har lært seg alle glosene. Det er artige animasjoner og lyder som gjør at de synes dette er gøy!

E-lector

Opplæring er en utfordring i en hektisk hverdag. e-Lector er bygget opp på en slik måte at man kjenner seg igjen fra andre Windows-programmer. Dette gjør terskelen for å lære programmet mye lavere. Det er laget slik at elever, foresatte og lærere kan benytte programmet uten særlig forkunnskap. De minste barna kan bruke det, studenter på høyskole/universitet og på voksenopplæring. Det er ikke for barnslig og ikke for voksent. Det er ett veldig godt og enkelt hjelpesystem, og dokumentasjon. Det er også laget opplæringsvideoer på internett av all funksjonalitet i programmet, delt opp i korte sekvenser. Man kan da se på den videoen som omhandler det man ønsker å vite mer om. Dette gjør at innføringen av e-Lector går mye lettere. Det ser ikke ut som ett program for «spesielle» elever og bidrar derfor til generell aksept blant elevene.

Programmet kan helt åpent lastes ned fra e-Lector sin hjemmeside. Det er ikke en demoversjon men en tidsbegrenset fullversjon. Det betyr at man kan prøve det ut i den virkelige hverdagen på virkelige elever. Etter at man har brukt programmet i 30 dager så kommer det opp en melding om at nå har prøvetiden gått ut. Dersom man har en lisens, legger man den inn, og da fjernes sperren. På samme måte kan elever/foresatte laste ned programmet og benytte lisensen de har fått fra skolen.

e-Lector har også en veldig god nettverksstøtte som gjør at man kan logge seg inn i e-Lector med samme brukernavn/passord som man benytter på nettverket. Med nettverksoppsett kan lærer forberede øvelser, lesestoff og gloseoppgaver slik at de er enkelt tilgjengelig for elevene. Hver elev har da sitt eget oppsett i e-Lector med sine innstillinger. Dette gjør det meget effektivt å forberede undervisning for små grupper eller klasser. Man kan også ta med oppsettet med øvelser fra skolen til egen PC. På denne måten kan en lærer gjøre klart hva man skal trene på hjemme.

Med de nye 2 i 1 PC’ene som er en bærbar med avtakbar berøringsskjerm vil man ikke måtte benytte iPad, men ha mye mer fleksibilitet og valgmuligheter til en lavere pris. Å skrive hele dagen på en berøringsskjerm er ikke en god arbeidsform. e-Lector støtter berøring utmerket.

Konklusjonen er at e-Lector er ett veldig kostnadseffektivt verktøy for å gjøre undervisningen bedre og mer motiverende. Ressursbesparende fordi den støtter velkjente og nye metodikker. Samt at elevene blir mer selvhjulpne og motiverte. Virkningen av mestringsfølelse hos elevene må ikke undervurderes.

Når man får en epost som sier «Takk for at dere hjalp meg gjennom skolegangen og gjorde mine karakterer mye bedre» så gjør det vårt arbeid mye lettere sier De Bono.