Hokksund Ungdomsskole fikk utviklet kantinekort for å hjelpe elevene til å velge sunn mat

Hokksund Ungdomsskole eleverHokksund Ungdomsskole har satset på sunn, næringsrik kantinemat, men skolen ligger ikke langt unna byens usunne fristelser som boller, brus og sjokolade. Derfor tok skolen grep og fikk utviklet en betalingsløsning som fjerner bruk av kontanter på skolen, slik at elevene skulle handle sunn mat i skolekantinen og ikke i butikkene i sentrum.

En kartlegging gjennomført av Helsedirektoratet i 2013 («Mat og måltider i grunnskolen») viser at skoler har utfordringer med at elevene handler usunn mat utenfor skolens område, og at foresatte eller skole ikke har god nok kontroll med elevenes måltider i skoletiden. En annen utfordring som ble belyst var nok avsatt tid til matpause for elevene.

Hokksund Ungdomsskole ønsket å innføre en betalingsløsning i kantinen som også ga elevene raskere betjening slik at elevene kan stå minst mulig i matkø i friminuttene. Samtidig var det et ønske at foreldre i mye større grad skulle ha muligheten til å ha kontroll på hva ungdommene deres bruker penger på. Løsningen ble Kantinekortet.

Pilotprosjekt til hele landet

Hokksund Ungdomsskole tok selv initiativ og har vært med i prosessen med å utvikle Kantinekortet, som er en ny, elektronisk betalingstjeneste for skolekantiner. Drammenselskapet Espos Norge A/S, som leverer elektroniske betalingsløsninger, utviklet det nye «Kantinekortet». 

Stian Hellegaard
Stian Hellegaard

– Hokksund Ungdomsskole har vært et pilotprosjekt. I samarbeid med skolen utviklet det elektroniske betalingskortet «Kantinekortet», som nå tilbys til skoler over hele landet, forteller Stian Hellegaard i Espos Norge A/S.

Pilotprosjektet mellom Espos Norge A/S og Hokksund Ungdomsskole startet i januar i fjor. I dag tilbys Kantinekortet til alle elever ved skolen, flertallet av elevene bruker det og skolen får mange positive tilbakemeldinger fra elevene. Den største gevinsten er imidlertid den sunne maten elevene får i seg.

Påvirker skoleprestasjonene

Helsedirektoratets kartlegging fra 2013 viser at antall skolekantiner øker betraktelig og at skolene prioriterer å servere sunn og næringsrik mat i større grad enn tidligere. Samtidig ble det avdekket at på om lag 90 prosent av skolene som responderte har elevene tilgang til butikk, bakeri, kiosk etc. i umiddelbar nærhet. Stiftelsen Skolematens Venner understreker viktigheten av sunne skolemåltider:

– Mye sukker gir masse stress for både hodet og kroppen. Først blir du gira og så blir du fort tom og sløv. De som spiser lite eller ingenting blir trøtte. Begge deler går ut over skoleresultatene. Når alle spiser sunne måltider, blir det mer ro i timene og bedre læringsmiljø for hele klassen, fremhever Unn Karin Olsen, daglig leder i Stiftelsen Skolematens Venner.

Om Kantinekortet og Espos Norge A/S:

Kantinekortet deles ut til alle elevene og er gyldig så lenge man er elev ved skolen. Via en brukerprofil på nett, kan kortet fylles med penger og administreres av elevene selv eller deres foresatte. Brukerprofilen gir også en oversikt over transaksjoner. Ved betaling skannes kortet i kassen, og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo. Transaksjonen tar kun et par sekunder, og det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av kortet. Ubenyttet beløp kan når som helst refunderes tilbake til egen konto. Kortet kan også sperres for misbruk og erstattes hvis det blir mistet eller stjålet.

Espos Norge A/S ble etablert i 2006 og er leverandør av elektroniske betalingsløsninger for kontantløs betaling med RFID kort. Espos Norge A/S innehar konsesjon fra Finansdepartementet for utstedelse av elektroniske penger.

Om Helsedirektoratets undersøkelse

Helsedirektoratet utgir retningslinjer for skolemåltidet som er forankret i Forskrift for miljørettet helsevern i skoler. Med bakgrunn i retningslinjene ble det i 2013 gjennomført en landsdekkende kartlegging av mat og måltider i norske skoler. Undersøkelsen «Mat og måltider i grunnskolen» er publisert her: www.helsedirektoratet.no/ publikasjoner