Per Rune Eknes

Innovasjonsprisen under lupen

Hvert år deler IKT-senteret innovasjonsprisen ut til en videregående skole og en grunnskole. Det er en rekke gode digitale prosjekter som blir vist frem av de forskjellige kandidatene, men vi savner generelt en helhetlig innovasjon.

En morgensvømmer vi kjenner var med på å starte en droneproduksjon for under 10 år siden, i dag har de over 100 ansatte. og omsetter for godt over 100 millioner kroner. – Foreløpig har vi satset mest på forsvaret i flere land, men vi vet at markedet er enormt, forteller han.

Som nabo har vi en eldre herre på nærmere 100 år. Han leste i lokalavisen nylig at kommunen nå skulle satse på mobil- og drone-teknologi slik at hjemmesykepleien blir mer effektiv. Den eldre herren ønsker fremdeles å være selvstendig, og fikk ikke med seg i artikkelen at det er snakk om fremtid. Da vi besøkte ham var han overbevist om at hjemmesykepleien hadde låst opp døren ved hjelp av mobiltelefonen sin sist hun var der. Dette til tross for at vi understreket at hans dør-lås ikke hadde vært skiftet ut de siste 30 årene (kanskje på tide, men det er ikke saken), var han umulig å omvende.

Slik er arbeidsmarkedet i året 2017. På den ene siden høyteknologisk utvikling i høy hastighet, med teknologi som det sentrale elementet. På den andre siden vil også fremtidens helse-personell benytte seg av ny teknologi, men mer som et rent verktøy. Kommunikasjon og empati blir den viktigste egenskapen fremover for denne gruppen, som den alltid har vært.

Elevene som starter på skolen høsten 2017, må få muligheten til å utvikle seg i begge disse ytterpunktene. Samt alt imellom. En innovativ skole må derfor trekke inn hele skolen, med foreldre, elever og også samfunn og næringsliv rundt skolen i en helhetlig teknologisk skole. Underlaget må være at man skal utdanne elever som skal starte sitt arbeidsliv nærmere 100 år etter starten på den andre verdenskrigen.

Det vil imidlertid fremdeles være mennesker som ikke skjønner seg på «ny teknologi» i 2040. Da må en både sammensatt og helhetlig undervisning ligge til grunn, med åpninger for pragmatiske tilnærminger til både teknologi og empati.

Innovasjonsprisen bør stimulere til dem som klarer å tilnærme seg dette helhetlig.