Snudd naturfagundervisningen til det bedre

Siri Martinsen ved Svensedammen skole har snudd rundt på naturfagundervisningen med Nova Premium på Campus. Dette har hun opplevd positivt, spesielt for de svakeste elevene.

– Det er synd at man ikke ser at Campus bli dratt nytte av i enda flere fag. Man ser omvendt undervisning stort sett bare i matematikken, og det kan jo brukes i så mange flere fag, påpeker Martinsen.

– Ved å bruke Campus får både lærer og elev informasjon om den faglige utviklingen. Informasjonen fra vurderinger brukes til å fremme læring og tilpasse opplæringen. Som del av forskrift til opplæringsloven har alle elever rett på underveisvurdering og de fire prinsippene for vurdering for læring kan lett flettes inn i bruk av programmet, mener hun.

Selv er hun på sitt andre år som naturfagslærer, og underviser i år på 10. trinn ved Svensedammen skole i Drammen.

– Jeg brukte mye tid og jobbet grundig for å bli kjent med de ulike læreverkene som fantes og hva de hadde å tilby av digitale læremidler da jeg ble naturfagslærer. Vi har brukt andre læreverk tidligere, men ikke helt funnet et vi var ordentlig fornøyd med. Når Nova skulle presenteres i Oslo, og man kunne komme og høre mer om hva læreverket hadde å tilby, ønsket jeg å undersøke dette nærmere. Jeg fant ut at Nova hadde mange gode digitale løsninger med Unibok og Campus, forteller hun.

Varmet opp elevene med prøveperiode
Før sommeren benyttet Martinsen og hennes elever seg av en prøveperiode på Nova Premium. Etter positive tilbakemeldinger fra elevene bestemte skolen seg for å fortsette med metoden for det påfølgende skoleåret.

– Jeg varmet på en måte elevene litt opp i vår, så de var ikke fremmede for å jobbe på denne måten da vi startet i høst. Jeg har opplevd det spesielt positivt for de svake elevene. De synes ofte det er mye lesing og at boka er stor, tung og skummel. Dette gjelder selvfølgelig også dem med dysleksi. Med Campus har noen av disse kommet til meg og spurt om jeg har flere videoer og oppgaver fordi de er ferdig med alle, og selv vil ha flere. For elever med 2 og 3 i karakter kan man med å arbeide systematisk og godt med campus sine filmer, oppgaver og refleksjonsoppgaver ha større mulighet for å høyne deres kompetanse i faget, mener naturfaglæreren.

Med statistikkverktøyet på Campus får Martinsen en oversikt over elvenes arbeid. Dette danner et godt grunnlag for underveisvurderinger og fagsamtaler med hver enkelt elev.

– Noen ganger har vi videoer i lekse og noen ganger jobber de med dem på skolen. Jeg bruker lekseplanleggeren hvis de skal jobbe med videoen hjemme. Det jeg synes er veldig allright er at jeg kan følge med på utviklingen. Man må ikke misbruke dette ved å overvåke, men jeg kan bruke det til å sikre at elevene opprettholder progresjon i arbeidet og kommer seg videre. Elevene synes nok det er litt uvant at læreren har så mye kontroll, men bruker man det på rett måte tror jeg man kan få til veldig mye bra, mener hun.

10 minutter lekse
Å få elevene til å se videoene i lekse i forkant har i følge Martinsen gått fint.
– For elevene trenger det ikke å ta mer enn 10 minutter for å få gjort hele leksa, og de kan gjøre det hvor som helst på mobilen. Fra starten av ga jeg en belønning hvis hele klassen hadde gjort leksa. Da maste de på hverandre. Dette gjør jeg selvfølgelig ikke hver gang, men det var en fin måte for å få alle inn og gjennom systemet fra starten av. De skjønner også at jeg kan se om de har gjort leksa eller ikke, og det hjelper jo selvfølgelig, ler Martinsen.

På denne måten får naturfagslæreren elever som kommer forberedt til timen, og de som synes stoffet er vrient har mulighet til å høre og se gjennomgangen på ny.

– Spesielt de som henger litt etter trives veldig godt. Om det er noe de ikke forstår så kan de se videoen igjen og igjen. Det gir dem så mange muligheter til å holde følge, forteller Martinsen.

Elever som er ”pålogget”
Når hun blir spurt om hvorfor hun ønsker å benytte seg av omvendt undervisningen på Campus kommer svarene raskt.

– Elevene har noen forkunnskaper og er “pålogga” når de kommer til timen. De får også testet seg i litt fakta før vi er i gang, noe som er veldig fint. Det er viktig å teste forkunnskaper hos elever slik at man vet hvordan man skal legge opp undervisningen deretter. Filmene er også relativt korte og tilpasset til boka slik at vi får metalæring. Jeg tror det er veldig fint at elevene kan få inn stoffet på flere måter. I tillegg kan elevene også følge med på egen utvikling å se hva de kan og hva de burde jobbe mer med, forklarer hun.

– Det tar ekstremt lang tid å lage videoer, så når dette finnes på Campus gjør det metoden mye mer tilgjengelig, mener naturfaglæreren.

Godt forberedt Med Nova Premium på Campus får Siri Martinsen elever som kommer "pålogget" og klare til timene.