NKUL i 20 år, men ingenting glemt

Per Rune Eknes, Redaktør i SkolemagasinetNKUL - nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring - har i år 20års-jubileum. NKUL oppstod i en tid da staten hadde hatt stor innflytelse på utviklingen av den nye teknologien i skolen, og den statlige utdanningsplattformen Winix var kastet på havet.

Åttitallet var preget av en stor aktivitet rundt engasjementet for den tidens begrep «EDB i skolen». Det var ikke få lærere som var på kurs i grunnleggende EDB-opplæring i gangsatt av Datasekretariatet. Etter hvert ble det utviklet en tanke og prosess om å stimulere læremiddel-utviklingen gjennom en statlig utdanningsportal kalt Winix. Det ble brukt store ressurser på prosjektet, og læremiddelutviklerne gledet seg fordi dette også dreide seg om innhold. Prosjektet var imidlertid dårlig styrt, og i 1993 ble det hele lagt på is.

Fra staten ble det etter Winix satt en strek over all satsing på å stimulere markedet. I mellomtiden var Nasjonalt læremiddelsenter (NLS) etablert. Et av oppdragene til NLS var å selge programvare. 200.000 kroner skulle NLS gi tilbake som overskudd på læremidler til statskassen for 20 år siden. Dette satt kroken på døra for all utvikling av den tids begrep om pedagogisk programvare fra læremiddelfirmaer. Å konkurrere med staten var uholdbart.

Så fulgte et tiår med reformer, IT- og IKT-planer samt pilotprosjekt, før man endte opp i «program for digital kompetanse i 2004-2008». Alle ventet på pengene som skulle følge de forskjellige planer og programmer, men de kom aldri.

I stedet ble NLS, som hadde utviklet et sterkt mandat innen IKT, lagt inn i et nytt organisasjonsledd, Læringssenteret, før man ente opp i et nytt kontrollorgan - Utdanningsdirektoratet. Dette siste skjedde under årene med program for digital kompetanse, som igjen endte ut i ingenting.

Så hva? Jo, etableringen av Senteret for IKT i utdanningen i 2010, som vi fremdeles venter at det skal komme en eller annen form for stimuli fra…

Denne korte historiebeskrivelsen viser hva NKUL har overlevd av planer og organiseringer. NKUL har kanskje vært den viktigste faktoren for at det faktisk har skjedd en utvikling innen IKT i norsk skole.

I den sammenhengen er det ironisk at vi henvender oss til Danmark for å se hva nabolandet i sør arbeider med (les artikkel side 16-17). For danskene har gått tilbake til tanken om å stimulere markedet.

I Danmark - til forskjell fra Norge - har det ikke vært like mye strategiske planer og forskning på området, men til tross for det tar de grep. Så vil tiden vise om de også skal ha sin Læringsfestival om 20 år med samme erfaring som vi har gjort de siste 20 årene.

Gratulerer med jubileet, NKUL!

Per Rune Eknes
redaktør