NKUL med rekord og jubileum

NKUL 2014

I morgen åpner NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) på NTNU i Trondheim. NKUL har i å 20 års jubileum, og over 1200 mennesker har meldt seg på.

- Dette er ny rekord, forteller konferanse general Vegard Moen. – Lokalene våre er egentlig sprengt, men vi skal klare dette også, fortsetter han.
 
76 Foredrag
I alt er det 76 foredrag innenfor temaet IKT i skolen som skal gjennomføres. I tillegg er NKUL tradisjonelt sett en viktig møteplass for undervisnings Norge, noe årets TeachMeet kan bekrefte med over 500 påmeldte deltakere. Dette er samling på et av utestedene i Trondheim, med kjappe innslag av korte foredrag.
 
Kjente navn på foredragssiden i år er: Trond Giske, Matt Wahl fra Khan Academy, Mark West fra UNESCO og Arne Krokan fra NTNU.
 
Les mer på:
http://www.nkul.no/