Trond Giske på NKUL

Vi trenger en klar visjon for den norske skolen

Opposisjonspolitiker og tidligere kunnskapsminister, Trond Giske (AP) stod for åpningen av jubileums konferansen NKUL i Trondheim i dag. NKUL står for Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, og arrangeres for 20. gang i Trondheim.

Giske, denne gangen i egenskap av å være leder av Utdanningskomiteen på Stortinget uttrykte stor overraskelse over at så lite som hadde endret seg innenfor temaet IKT i skolen de siste 12-13 åra far han var Kunnskapsminister.  Skolen trenger en klar visjon og en helhetlig tenkning, mente den profilerte politikeren.- Norge er et lite land, og dersom dagens unge skal kunne kjempe om arbeidsplasser i fremtiden, så må vi være foran våre konkurrenter. Giske trakk bl.a frem utfordringen som ligger i at store land som India og Kina utdanner hundretusener av for eksempel ingeniører hvert år.

Dette utfordrer den norske utviklingen av universitet og høyskoleutdanningen, men også skolesystemet generelt, mener han.

IKT vil etter Giske sin mening alltid ligge grunnleggende, og utfordringen til Norge er å kunne strukturere og organisere seg bedre enn i dag.

- Vi kan komme i ledelsen gjennom en felles skole med en felles visjon.  Giske satte også søkelys på viktigheten av å ha en god etter og videreutdanning av lærere for å komme i spissen for utdanning i verden.

Den tidligere Kunnskapsministeren har jo også vært både kultur og næringsminister, og spesielt næringslivet trakk han frem som eksempel i sin åpningstale.

- Vi må utvikle læringsopplegg som flest mulig kan benytte seg av, og lære oss til å dele på de gode ideene. I dag kjører en hver lærer sitt eget løp, slik kan det ikke være. I næringslivet ville dette aldri hendt, mente han.

- De 6 åringene som begynner på skolen til høsten tror at vi voksne tilbyr dem den beste skolen i verden, men vi vet at det gjør vi ikke. - Målsettingen må være at vi gir barna den skolen de tror de starter i.