Glemmen videregående skole

Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020

Glemmen videregående skole i Fredrikstad tildeles Benjaminprisen for 2020. Skolen er en kombinert videregående skole yrkesfaglig skole med 1350 elever og får årets pris i konkurranse med 20 andre skoler.

Lise Lyngsnes Randeberg

For varierende realfagsnivå blant skoleelever

Norske femteklassinger er i europatoppen i matematikk, men nivået raser på ungdomskolen. – Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å holde det gode nivået oppe blant tenåringene. Nå bør regjeringen innfri løftet om en ekstra realfagstime, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Asbjørnsen på sine eldre dager i arbeidsværelset på Hegdehaugen.

Nå kan du snart søke på Askeladden, huldra og tradisjonelt øl i ny nettportal

Universitetet i Bergen logoUniversitetet i Bergen står bak en unik digitalisering av folkeeventyr, sagn, ballader, trosforestillinger, folkemedisinske tradisjoner og mat- og håndverkstradisjoner. Alt skal tilgjengeliggjøres for allmenheten.

Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen

Vil styrke kommunenes digitaliseringsarbeid i skolene

Mange kommuner strever i dag hver for seg og bruker mye ressurser på å kjøpe gode og trygge digitale verktøy i skolen. Regjeringen ønsker tryggere og bedre løsninger for elevene, og vil bidra til fellesløsninger og mer samarbeid med kommunene. – God bruk av digitale verktøy kan styrke undervisningen og bidra til at elevene lærer mer. Da er det viktig at løsningene er sikre og at de ivaretar elevenes personvern. Vi vil bidra til at alle elever får et godt tilbud uansett hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Vil gi mulighet til mer hjemmeopplæring under korona-krisen

Regjeringen vil åpne for noe mer fleksibilitet til å ta i bruk digital hjemmeopplæring, også når det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. – Vi vet at elevene lærer best når de kan være på skolen. Derfor har vi sagt at det i utgangspunktet bare skal være hjemmeopplæring på rødt nivå. Samtidig ser vi at skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for mer handlingsrom, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Barneskole jenter hånd i hånd med skolesekker på

IT-løft i Osloskolen

Vi i IST er stolte og glade over å ha fullført en vellykket leveranse av nytt system for skoleadministrasjon til Oslo kommune, sier administrerende direktør i IST Tove Torstensson.

Heimdal videregående skole og idrettshall i Trondheim

Ny drivkraftanalyse: Bedre valg for fremtidens undervisningsbygg

Morgendagens læringsarenaer stiller helt andre krav til løsninger enn de vi valgte tidligere. De som skal bygge fremtidens undervisningsbygg kan lære mye av nåtidens trender, drivkrefter og en hverdag preget av usikkerhet.

Kai Roer

Dette må virksomheter passe seg for i 2021

Svindelforsøk og dataangrep mot virksomheter blir stadig mer utbredt, noe også utdanningssektoren og resten av offentlig sektor merker. IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4 advarer om digitale trusler de mener vi vil se mer av i 2021.

Yubo

Nesten annenhver ungdom føler seg ensom under pandemien

 I en fersk undersøkelse gjennomført av den ledende sosiale medieplattformen Yubo har over 2000 norske ungdommer svart på hvordan de opplever pandemien. Så mange som 44 prosent svarer at de føler seg ensomme.

Eldar Dybvik

Har Google blitt Gud?

Dag Hareide kom i september 2020 ut med boka Mennesket og teknomaktene. Der tar han til orde for at amatører, eller brukere som de ofte blir kalt, skal engasjere seg sterkere i debatten om utvikling av informasjonsteknologi og bioteknologi, og ta standpunkt til faren for skjevutvikling.

Susann Hjort

Pandemien endrer skolen for alltid

Er det en ting vi i AWS (AWS står for Amazon Web Services som er verdens største leverandør av skybasert it-infrastruktur) har sett så er det at pandemien vi når står midt i har tvunget skolesystemet til å iverksette en digitaliseringsprosess. En prosess som for få måneder siden var et framtidsscenario. Det synligste eksempelet er fjernundervisningen som er blitt mer normalen enn unntaket.

Barn som leker i sandkassa med en orange spade

Rapport: Små kommuner satser mest på barn og unge, men store forskjeller

Det er store forskjeller i hvordan norske kommuner prioriterer tjenester for barn og unge. Små kommuner med store driftsbudsjett, leverer best. Åtte av de ti kommunene på topp har et innbyggertall på under 5.000, viser Kommuneanalysen 2020.

Ny utgave av Skolemagasinet nr. 3 2020

Barneskoleelever opptatt med ipader

Intensiv opplæring i lesing fungerer

Elevar med behov for ekstra støtte i lesing som får intensiv opplæring på 1. trinn, oppnår betre resultat i lesing på 2. og 3. trinn enn det som er vanleg for denne gruppa elevar.

Derfor er det viktig med et inspirerende læringsmiljø

Nå som stadig flere skoler er i ferd med å modernisere og oppdatere sine læringsmiljøer, kan det noen ganger være vanskelig å be de undervisningsansvarlige om å legge om til omgivelser som er tilpasset det 21. århundre. I denne artikkelen ønsker vi å forklare hvordan du kan implementere ulike læringsmiljøer i fire faser, slik at elevene og lærerne får full forståelse av resultatene, et ekte læringsmiljø tilpasset det 21. århundre.

Guri Melby

Mer penger til koronatiltak i skoler og barnehager

Koronapandemien har ført til store utgifter for kommunene. Regjeringen foreslår å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommune-sektoren i neste års statsbudsjett. - Nå må kommunene sørge for at pengene når helt frem til klasserom og barnehager. Det skal ikke kuttes i videreutdanning for lærere, vikarbruk eller spesialundervisning for elevene for å spare penger til koronatiltak, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Glad skolegutt i klasserom med "skattepenger"

Oppdagelsesferd i lokalsamfunnet – «Vårt lokalsamfunn» engasjerer

Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Denne uken lærer 4. og 5. klassinger over hele landet om skatt, velferd og demokrati gjennom programmet «Vårt lokalsamfunn».

Medietilsynet har lagt fram i alt ni delrapporter om ulike temaer relatert til de unges digitale mediehverdag, som nå er samlet i to hovedrapporter på Medietilsynets nettsider. Foto Medietilsynet/15 sekunder

Barns medievaner satt under lupen

Medietilsynet har publisert en samlet versjon av undersøkelsene Barn og medier 2020 og Foreldre og medier 2020. Undersøkelsene er Norges største i sitt slag, og til sammen har 3 400 barn og unge mellom 9-18 år og 2 000 foreldre deltatt i årets to undersøker om barns mediebruk. – Undersøkelsene gir viktig innsikt i mange aspekter ved barn og ungdoms digitale mediehverdag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Brøytestikker

Brøytestikker på timeplanen?

Hvert år forsvinner store mengder brøytestikker fra veinettet. Det er liten tvil om at skoleungdom dominerer blant dem som står ansvarlig for hærverket. Bør brøytestikker bli et obligatorisk tema i undervisningen?

Guri Melby

260 millionar kroner til digitale virkemidler og nye læremidler

Satsing på nye læremidler for å gjennomføre Fagfornyelsen også i 2021. Til sammen er det satt av 180 millioner kroner i statsbudsjettet til nye læremidler. I tillegg foreslås det 80 millioner kroner til digitale tiltak i skolen.

En av de aller første elektriske trikkene fotografert i krysset Kirkeveien/Slemdalsveien

Sporveien fyller 145 år

I dag fyller Sporveien 145 år. 6. oktober 1875 gikk den aller første hestedrevne sporvognen ut fra stallen i Homansbyen i Kristiania og dermed var kollektivtrafikken i hovedstaden et faktum.

Flere barn og unge bruker sosiale medier for å holde seg oppdatert på nyheter sammenlignet med forrige Barn og medier-undersøkelse i 2018. Foto Medietilsynet

Nye tall fra Medietilsynet: Sosiale medier er de unges viktigste nyhetskilde

Nesten ni av ti 9-18-åringer som er på sosiale medier, konsumerer nyheter på denne plattformen. Det viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. – Det er bra at de unge er nyhetsinteresserte, men det er viktig å være klar over at sosiale medier også kan ha utfordrende sider som nyhetskanal, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Henrik Asheim

Dei med doktorgrad får seg jobb, men trivs best utanfor universiteta og høgskolane

Ei ny undersøking blant folk med doktorgrad viser at dei som er tilsett i private og offentlege verksemder er meir nøgde enn dei som arbeider ved eit universitet eller ein høgskole.

Nordic Bett rektor tok ordet

Savner IKT senteret

For ei tid tilbake blei Senter for IKT i Utdanningen slått sammen med Utdanningsdirektoratet. Dette var ikkje ei populær endring for mange, og rektor Sven Olaf Bakke frå Odda, blogga nyleg om savnet av senteret.

Bærum Kommune

Bærum kommune har innledet et samarbeid med Skolon

Det er Skolon selv som forteller om dette i en pressemelding. Etter en anbudskonkurranse har Bærum kommune nå landet på å benytte Skolon som sin digitale samlingsplattform.

Education in a glance 2020

Norske skoler var stengt på grunn av korona i ni uker – mot 14 uker i gjennomsnitt i OECD-landene

Den globale Covid 19-pandemien har ført til at land over hele verden har stengt skoler helt eller delvis i lengre perioder. I slutten av juni hadde det i Norge vært ni uker med skolestengning – mot 14 uker i gjennomsnitt i OECD-landene. – Stengte skoler og barnehager har mange negative konsekvenser for barn og unge, og særlig gjelder dette de mest utsatte barna. Jeg er derfor glad for at vi nå har et godt system for å holde skoler og barnehager åpne i Norge på en trygg måte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Disse elevene fra Odda ungdomsskole var noen av mange 10- klassinger som fikk gode karakterer i sommer. Bildet er fra deres tur til BETT i 2019. Foto Vidar Alfarnes (arkiv)

Høyeste karaktersnitt noensinne for årets tiendeklassinger

Årets avgangselever på ungdomsskolen fikk i gjennomsnitt 43,2 grunnskolepoeng. Dette er mer enn ett poeng høyere enn i fjor. Avlyste eksamener er en del av forklaringen.

Anne-Mette Guthus, Country Sales Manager i Acer Norge

Velkommen til et nytt digitalt skoleår

Vi må nok belage oss på at skolen vil bli preget av koronaviruset denne høsten. Før sommeren ble skolen først nedstengt og deretter måtte skoleelever deles inn såkalte kohorter, eller grupper om du vil. Lærere og elever måtte med andre ord følge et strengt smittevernregime. Samtidig har det vist at fjernundervisning fungerer utmerket når man må.

Glade barn som løper i skolegården

Norske skolebarn lever på brød og vann

De aller fleste norske skolebarn har med seg matpakke på skolen hver dag, viser en ny undersøkelse utført at Norstat på vegne av Opplysningskontorene i landbruket. Hele 70 prosent av skolebarna har med seg brødmat som skolemat hver dag. Tar man med de som har brødmat 3-4 dager i uken i tillegg, har 88 prosent av alle skolebarn med seg brødmat. Når det gjelder drikke er det vann de aller fleste drikker, mens melk kommer på en god andreplass.

Kai Roer

Utdanning og transport er verstingene på sikkerhetskultur

Bank, finansielle tjenester og forsikring er best på sikkerhetskultur, mens utdanningssektoren, transportnæringen og energisektoren scorer dårligst. Det viser KnowBe4s globale sikkerhetskultur-analyse.