Skolemagasinet nr. 2 2018

Skolemagasinet nr. 2 2018

Skolemagasinet nr. 2 2018 er tilgjengelig for nedlasting her

Skoler gis rimeligere tilgang til Creative Cloud

Skoler gis rimeligere tilgang til Creative Cloud

Utdanningssektoren får nå tilgang til Adobes kreative verktøy for kr 40 per bruker ved kjøp av minimum 500 lisenser.

JUBILANT OG VINNER: Norsk Leirskoleforening tildeles Friluftslivets Hederspris samme år som foreningen fyller 50 år. Foto: Bjørnsund Leirskole

Norsk Leirskoleforening tildeles Friluftslivets Hederspris

Hvert år er om lag 50 000 barn på leirskole. Nå hedres jubilanten Norsk Leirskoleforening for sin 50 år lange innsats for friluftslivsopplæringen av norske barn og unge.

60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet

60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet

Elever rapporterer at uro i skolen er et utbredt problem og at lærere strever med å håndtere dette.

NKUL 2018 åpnet med millioner til EdTech bransjen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg kom med en positiv lekkasje fra revidert nasjonal budsjett.

Foto: Medietilsynet

Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

Nesten halvparten av norske 9 - 18-åringer foretrekker sosiale medier som kilde til nyheter, viser den siste barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet. Snapchat og Instagram er de to mest populære sosiale mediene blant de unge.

Nytt talentverksted på Teknisk museum gir unikt tilskudd til å utvikle interesse for innovasjon!

Unikt talentverksted på Teknisk museum

Den nye, digitale sløydsalen er et viktig tilskudd til museets arbeid med å utvikle talenter innenfor realfag. Teknisk museum har fra 2016 tilbudt et talentprogram for å bidra til fremtidig innovasjon. Talentverkstedet åpner som undervisningsrom i august, og fremtidsrettet teknologi vil brukes til programmering og 3D-printing. 7. mai får Jan Tore Sanner, Kristin Skogen Lund og elever fra Talentsenteret en forsmak på hva verkstedet kan tilby.

Alan November

Alan November åpner NKUL

Den kjente foredragsholderen Alan November åpner årets «vakreste eventyr» NKUL i Trondheim. SkoleMagasinet intervjuet November tidligere i år, og under kan du lese Vidar Alfarnes sin sak. NKUL arrangeres 7, -9. mai.

Iselin Nybø

Jubler for at flere vil bli lærere

Flere enn i fjor har søkt om høyere utdanning innen fristen den 15. april. Nær en av ti søkere vil bli lærere. – Dette er utrolig gode nyheter, vi trenger flere dyktige lærere som vil gjøre en av samfunnets viktigste oppgaver, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

Elever ved Vardal ungdomskole

Derfor ser de fram til leksene

Nytt digitalt læremiddel i matematikk for ungdomsskolen har gitt en helt ny motivasjon.

Ole Petter Nyhaug fra Opinion la frem funnene i undersøkelsen. Foto: Sjømat Norge.

Slik får en flere til å velge matfag

Våg å velge noen, vis frem ildsjelene og la dem se hvordan skoledagen blir. Matbransjen går nå vitenskapelig til verks for å hente ungdom tilbake.

Barn som tegner i klasse

Spesialundervisning: Store sprik og for dårlig tilbud

7,7 % av elever i Trondheim kommune får spesialundervisning. I Tydal er det tilsvarende tallet 20,5. Regjeringen mener at det spesialpedagogiske tilbudet i norsk skole rett og slett er for dårlig.

Fremtidens skole lager vi nå

Digitalisering av skolen er på sterk fremmarsj i alle de nordiske land. I Finland, Norge og Sverige initieres riksdekkende endringsprogram som blant annet innebærer at landenes utdanningssystemer skal digitaliseres på nasjonalt nivå.

Jan Tore Sanner

Mobbeombud i alle fylker

– Jeg er glad for at samtlige fylker fra høsten 2018 får mobbeombud. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Eldar Dybvik

Grenselandet mellom skole og verden - mellom teknologi og virkelighet

Eldars tenkehjørne Skolemagasinet nr 1. 2018

Professor Stephen Heppell () sier at hovedproblemet med bruk av IT i skolen er at lærerne der bruker teknologi til å gjøre det som de alltid har gjort. Den måten IT hovedsakelig har blitt brukt på, utfordrer verken de fysiske eller faglige rammene for den tradisjonelle lærerstyrte skolen. Det er ut fra en slik innsnevret tankegang at bruk av PC og mobil blir forbudt.

Skolemagasinet nr. 1 2018

Skolemagasinet nr. 1 2018

Skolemagasinet nr. 1 2018 er tilgjengelig for fri nedlasting her (NB: Begrenset periode).

Jan Magne Gjerde fra UiT

Tromsø-forsker vant Hjernekraftprisen 2017

Forsker og arkeolog Jan Magne Gjerde fra UiT vant Hjernekraftprisen 2017 for sin formidling om bergkunst fra steinalderen.

Dame med sydvest

Ett valg for fremtiden!

Å velge utdanning er kanskje et av de vanskeligste valgene vi må ta. Hva skal du velge på videregående, - studiespesialiserende eller yrkesfag? Skal du satse på en kort eller en lang utdannelse via fagskole, høyskole eller universitet? Og hva slags jobber kan du egentlig få med de ulike utdanningene?

Are Søby i Making Waves

Hamar-gründere vil bekjempe utenforskap

For første gang ble vinneren av Vil litt mer-fondet kåret i PwC-bygget i Bjørvika. Ideen med mest kraft og overbevisning var VR Education, som gjennom visualisering av matematikk lærer barn å se matematiske sammenhenger på en helt ny måte. “Testresultatene er gode, med disse VR-brillene håper vi å hjelpe barn og ungdom til å fullføre skolegangen og skape ny glede rundt læring”, sier Are Søby Vindfallet, daglig leder for Making Views AS og primus motor for VR-prosjektet.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

De voksne må engasjere seg mer i barnas digitale liv

Mange barn og unge opplever ubehagelige ting på nett. Men bare halvparten av 9-18-åringene har sagt fra til noen om slike opplevelser, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig synes barna at foreldrene er lite interessert i deres aktiviteter på nett. Økt foreldreengasjement er viktig for å skape tryggest mulig rammer rundt de unges nettbruk.

Bedre norsk med skreddersydd språk-app

77 morsmål og 6 norske dialekter. En ny app har norske språkøvelser spesialtilpasset folk på deres eget morsmål. Appen som lanseres i dag, kan være et nyttig verktøy i voksenopplæringen.

Safer Internet Day 2018

Safer Internet Day 2018: Nye tall om barn og unges digitale mediebruk

Tirsdag 6. februar arrangerer Medietilsynet årets SID-konferanse med tema "Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?". Kulturminister Trine Skei Grande åpner dagen, som følges opp av blant andre Helsesista, Facebook og slettmeg.no.

Ella Idsøe

– De evnerike barna går fortsatt for lut og kaldt vann

– Det norske skoleverket heier fram barn som er flinke i musikk eller idrett, men de som er evnerike i for eksempel kjemi eller matematikk, går fortsatt for lut og kaldt vann i de fleste tilfeller, sier professor Ella M.C. Idsøe ved Naturfagsenteret. Men nå har vi i alle fall begynt å snakke om temaet, påpeker hun.

Offisiell åpning Stella Figueirado Kirkvaag og Celine Beckstrøm fra Hundsund skole

BETT 2018 er i gang - algoritmer i fokus

 40.000 mennesker fra store deler av verden, er ventet til årets store utdannings konferanse i London. Mye av fokuset i den digitale agendaen er koding og algoritme basert tenkning. I morgen lanseres en Nordisk rapport om temaet på BETT.

Rekordstor oppslutning om lesekonkurranse

Rekordstor oppslutning om lesekonkurranse

Elever i grunnskolen registrerte 71 millioner leste sider på tre måneder. Mest av alt leste 5. klasse ved Grasdal Skule i Hordaland. 5. klasse på Grasdal Skule i Hordaland leste 14.131 sider i snitt per elev i løpet av drøyt tre måneder, og kan kalle seg Norges råeste klasse til å lese i 2017.

Mobbing

Elevundersøkelsen 2017: flere elever sier de blir mobbet

I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en liten økning på 0,3 prosent fra 2016.

OsloMet er Norges nye universitet

OsloMet er Norges nye universitet

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Det nye universitetet heter OsloMet – Storbyuniversitetet.

Godt utbytte av lærerspesialistordning

Godt utbytte av lærerspesialistordning

Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvaliteten og lærersamarbeidet. Samtidig mener mange også at det blir lite tid til for å utøve rollen som spesialist. Dette skriver NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i en pressemelding.

Benjaminprisen 2017

Høyland ungdomsskole tildeles Benjaminprisen 2017

Benjaminprisen 2017 tildeles Høyland ungdomsskole i Sandnes for skolens langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen deles ut av kunnskapsministeren 30. januar 2017.

Rektor på Tveita skole, Cathrine Mortensen og administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen.

Tveita-kidsa fikk en forsmak på fremtidens skoletime

Over 85 000 elever på over 1000 norske skoler deltar forrige uke på Kodetimen. Flere frivillige fra Microsoft stod klare til å inspirere barn og unge til å lære seg programmering, som en del av samarbeidet med Lær Kidsa Koding.