Følgegruppen for lærerutdanningsreformen på nett

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen har opprettet en nettside der det vil bli lagt ut relevant informasjon i tilknytning til lærerutdanningsreformen. Her vil det publiseres nyheter og aktuelle dokumenter.

Lenke til Følgegruppens nettsider

Nordens største nettskole runder 12500 studenter

NKI Nettstudier passerte i går 12.500 aktive studenter ved sin nettskole. Dette er det høyeste antallet noensinne for Nordens største nettskole.

- Det er tydelig at stadig flere ønsker fleksibilitet for å kombinere utdanning med jobb og andre forpliktelser, og da kan nettstudier være løsningen, sier rektor Stein Qvist Eriksen.

- Nettstudier seiler opp som et fullgodt alternativ for alle som ønsker utdanning, uansett bakgrunn og ambisjoner. Det unike med nettstudier er at du kan studere når og hvor som helst, enten det er i sofakroken etter at ungene har lagt seg, på hytta i helgene, på toget til og fra jobb eller på reise i utlandet.

Nye Hokksund ungdomsskole best i klassen

Nye Hokksund ungdomsskole  blir det mest energieffektive bygg i øvre Eiker. Med 2.4 millioner kroner i støtte fra Enova blir skolen bygd etter såkalt passivhusstandard. øvre Eiker Kommune er den ambisiøse byggherren som med tydelige energimål er en pådriver for energi- og miljøriktig bygging i kommunen.

Passivhus, eller passivbygg er bygg som oppføres med betydelig lavere energibruk enn det som har vært vanlig. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. øvre Eiker kommune vedtok sin Energi- og klimaplan i juni 2009 og allerede 15. august i år startet byggingen av Nye Hokksund passivhus ungdomsskole. Nå vil de bruke den nye skolen som et ”fyrtårnprosjekt” som flere kan se på som et forbilde. Enova ser det som svært gledelig at øvre Eiker har satt i gang prosjektet som passivhus og støtter prosjektet med 2,4 millioner kroner.

Håper på framtid uten trykte skolebøker

Rektor Jon Langmoen håper på en fremtid der trykte lærebøker ikke eksisterer.

Da Mette-Marit klipte snora for nye Rommen skole på mandag, markerte det også slutten på Langmoens tid som rektor ved skolen.

Til nettavisen Grorudalen.no fortalte Longmoen om en visjon han har for skole-Norge.

- Jeg håper på en fremtid der trykte lærebøker ikke eksisterer. Det er drømmen. Det er utopi. Jeg vet at det kommer, men skulle gjerne sett at det skjedde raskt. Jeg er en utålmodig sjel, beretter Langmoen.

Rommen skole ble stengt 4. oktober 2004 på grunn av bygningsfeil. Allerede i november samme år håpet rektor Langmoen at det ville resultere i en ny skole, eller et oppvekstsenter, som han kalte det den gangen.

 

Kristins time - Ungdomstrinnet skal fornyes

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterte på  fredag 27.08.2010 for andre gang til Kristins time. Elever fra Midt-Norge møtte statsråden i Oslo for å si hva de mener om ungdomsskolen.

– Ungdomstrinnet skal fornyes, og jeg ønsker innspill fra elevene på hvordan vi kan gjøre dette trinnet bedre, sier Kristin Halvorsen.

Klikk her for å se ulike videoklipp fra Kristins time
 

Vil ha mer IKT og disiplin i skolen

altMette Hanekamhaug er Frps skolepolitiske talskvinne. Hun vil ha flere karakterer, mer dispilin og økt satsting på IKT.

Forrige uke presenterte Mette Hanekamhaug (Fr.P) ti punkter som skal bedre skolene i Norge. Et av punktene inkluderte utvidet satsing på IKT.

- Vi vil ha større vekt på basisfagene norsk, matematikk, IKT og engelsk samt økt status for lærerne. Frp vil ha flere basisfagtimer og sterkere autoritet for lærerne, forklarer Hanekamhaug til avisen Fœrelandsvennen med base i Kristiansand som siterer NTB.

Hun varslet at skolen vil bli den viktigste valgkampsaken for Frp foran kommunevalget neste høst.

Hun presenterte et dystert bilde av den norske skolen der mange mangler tilstrekkelige lese- og skriveferdigheter når de går ut av grunnskolen, og der rundt hver tredje elev faller fra i den videregående skolen.
– Skolen er blitt et sosialistisk eksperiment. Det er nødvendig å stake ut en ny kurs før det er for sent, konkluderte Hanekamhaug.

Alle elever i Buskerud har bœrbar PC

altBåde elever og lærere i Buskerud-skolerne jubler over PC-satsingen.

Et stort flertall av elevene i videregående skole mener at IKT gir en mer interessant undervisning og flere måter å jobbe med fagene på.

Dette melder avisen Drammens Tidende

Buskerud fylkeskommune har for tredje år på rad gjennomført en stor undersøkelse på alle de videregående skolene om bruk av IKT i opplæringen. Alle elever, lærere og ledere har vært målgruppe for undersøkelsen.

Svarprosenten er svært god. Skoleåret 2009 – 2010 var det første året elever på alle årstrinn hadde egen bærbar PC, melder Buskerud fylkeskommune.

Elevene er enige i at IKT gir flere innganger til faget og nye måter å jobbe på. PC-er i klasserommet stiller nye krav til lærerens planlegging og ledelse av elevenes læringsprosesser.

 

Skoler omfavner nytt digitalt læreverk

Stille digital revolusjon

Det siste året har en testversjon av Gyldendals digitale læringsunivers Salaby spredt seg som ild i tørt gress blant landets grunnskoler. Verket brukes nå av 40 prosent av elevene.

Salaby er et digitalt læringsunivers for barneskolen og dekker alle fag på de første fire trinnene. Gyldendal har det siste året lagt ut materiale på nett etter hvert som det er ferdigstilt. Først 26. august lanseres nettstedet offisielt, men allerede er det over 90 000 unike brukere i måneden – 40 prosent av alle elever på dette nivået.

IKT-pioner ved Røyse skole trekkes fram i ny bok

Samtidig som Solfrid Grøndahl fikk innført IKT på Røyse skole, snudde hun om på skolen ved  å bryte opp klassene.

I den nye boken "Riktig Rektor?" trekkes rektor ved Røyse Skole i Buskerud frem som et godt eksempel.
Solfrid Grøndahl gikk nye veier, endret arbeidsplanene og lot elevene få mer tilpassete oppgaver.


- Vi droppet vanlig timeplan. På den måten nullstilte vi oss totalt. Det som grunnleggende drev meg, og fortsatt driver meg, er håpet om at alle barn skal få tro på egne evner og anlegg, at barnemishandlingen i skolen tar slutt, sier rektoren, som har følgende visjon for Røyse skole:


- Når elevene forlater denne skolen skal de kunne se tilbake på en skolegang som har gitt både kunnskaper, ferdigheter og lyst på livet. De skal gå ut herfra og si: "Dette var en bra skole!".
 

Ressurser til skolen skal sikres bedre

Det er i NRK radio i dag skapt et feilaktig inntrykk av at kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil at kommunene skal satse på skole på bekostning av blant annet pleie og omsorg. Målsettingen med en ny bestemmelse om antall elever per lærer er ikke å gi dette forrang i budsjettene, men å forhindre at skolen blir salderingspost i åra som kommer.

- Jeg vil sikre lærerressursenes andel av framtidig vekst i kommunesektoren, og sørge for at ressurser som kommunene har fått til skoleformål faktisk når fram. Det betyr selvsagt ikke at noen skal pålegges å kutte i pleie- og omsorgsbudsjettene til fordel for skolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å bedre rammebetingelsene for skolen, gjennom blant annet styrking av kommuneøkonomien og ved at kommunene har fått kompensert for alle nye tiltak. Statistikken viser at skolesektoren har fått en forholdvis liten andel av veksten i kommunene, og at kommunene ikke har brukt penger som er bevilget til særlige formål fullt ut.

Tror på gode resultater på ny skole

Silje Tyrihjell (15) fikk svar fra statsminister Jens Stoltenberg på første skoledag.

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen markerte årets skolestart sammen med 300 elever på nye Fyrstikkalléen skole (F21) på Helsfyr i Oslo.

Silje Tyrihjell fra Nordstrand fikk stille statsministeren et spørsmål foran alle elevene. Hun ville vite hvilke forventninger statsministeren har til den nye skolen, som er landets første som er bygget som en såkalt 8-13-skole (kombinert ungdomsskole og videregående skole). Hun lurte også på hva slags resultater han tror skolen vil oppnå.

Ny GIV mot frafall

Kampen mot frafall i videregående opplæring var hovedtema da statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen i går markerte skolestart sammen med elever ved Fyrstikkalleen skole i Oslo. Der ble satsningen for å få flere til å fullføre, ”Ny GIV” (Gjennomføring i videregående opplæring), lansert.

Se tv-overføring av besøket her
Les mer om regjeringens tiltak for økt gjennomføring her

- Vi vet at de som ikke fullfører videregående opplæring i større grad enn andre ungdommer sliter med å skaffe seg jobb. Det er få jobber igjen som ikke krever at du kan bruke et dataprogram, forstår engelsk eller kan regne. Derfor er kampen mot frafall så viktig, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Møtte FUB for første gang

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag det nyoppnevnte Foreldreutvalget for Barnehager (FUB) som var samlet for første gang.

–Med den utviklingen som har vært på barnehageområdet de siste årene er det naturlig at foreldrene også engasjerer seg mer, sier Halvorsen. –Med FUB har de nå et sted å henvende seg for råd og informasjon.

Formålet til FUB er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Bill Gates første norske ansatt startet på et loft i Oslo

altVerdens største IT-selskap startet opp i Norge med 'en ansatt på et loft på Frogner i Oslo.

Microsoft Norge feirer 20-års jubileum. Her er historien fortalt av toppsjefene fra den spede begynnelsen til i dag.

Her er hva Tomm Lundgren kan erindre fra oppstarten:

Hva var de viktigste IT-trendene i din periode som Microsoft-leder?

– Microsoft Norge er et eventyr som startet i min loftsleilighet på Frogner. Jeg jobbet med partnere i Norge fra Sverige før jeg startet opp helt alene her i 1989, forteller Lundgren.

- Windows- plattformen var helt ukjent i Norge på den tiden, og Word Perfect og Lotus dominerte markedet. Jeg og mine ansatte var en gjeng med entusiastiske Microsoft-misjonærer som reiste Norge rundt og holdt foredrag. Det grafiske grensesnittet vi kom med, startet en trend, beretter Lundgren.

10 millioner i bot for falskt salg av innhold til mobilen

 

MobilNederlandske Celldorado har fått 10 millioner i bot for villedende markdsføring av mobile inholdstjenester.

Nederlandske Celldorado har tidligere ligget på klagetoppen hos Forbrukerombudet for sin villedende markedsføring av mobile innholdstjenester.

Forbrukermyndighetene i Nederland har nå gitt firmaet en bot på nesten 10 millioner kroner.

Forbrukere både i Norge, Nederland og flere andre europeiske land har blitt lurt av Celldorado til å bestille ringetoner, spill, tester og andre dyre abonnementstjenester på mobilen.

- Denne saken viser hva man kan utrette gjennom godt samarbeid mellom forbrukermyndigheter i Europa, sier fungerende forbrukerombud Gry Nergård.

 

Første skoledag for forventningsfulle elever

I disse dager starter skolen for om lag 60 000 forventningsfulle elever på første trinn i hele landet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deltok i dag på markeringen av første skoledag på Hovin skole i Ullensaker kommune.

52 elever på første trinn og deres foreldre møtte til sin første skoledag. De ble møtt av rektor Kathrine Grønneberg, ordfører Harald Espelund og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Nordisk klimadag er på nett


Nå kan lærere i de nordiske landene hente inspirasjon til klimaundervisningen på klimanorden.org, som utgjør rammen rundt Nordisk klimadag 2010.

Nettstedet klimanorden.org er åpnet. Målet med Nordisk klimadag er å få med barn og ungdom i de nordiske landene i kampen for et bedre klima.
De nordiske undervisningsministrene inviterer også i år alle lærere og skoleelever i Norden til å delta på en felles Nordisk klimadag.

Målet med klimadagen er å få med barn og ungdom i de nordiske landene i kampen for et bedre klima.

Skoleelever har rett til å bli hørt ved samlivsbrudd

altFra barna er sju år skal de få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om deres personlige forhold.??

Barne, Likestilling og Inkluderingsdepartementet har lagt ut en brosjyre med de siste endrigene i barneloven.

Blant annet regulere denne loven skoleelever sine rettigheter og plikter i forbindelse med samlivsbrudd.???Skolebarn har blant annet rett til å bli tatt med på råd om hvem av foreldrene skal bo sammen med.???

Særlig når barnet kommer i ti-tolv årsaldere er det i stigende grad nødvendig å innrette seg mer etter barnets ønsker og andre avtaler.

På den annen side er det viktig at barna lærer å holde avtaler.??Mange foreldre opplever at de helt store problemene med sam- været oppstår når barnet ikke lenger er «barn», men ungdom.??

Er du bevisst på hva du drikker til matpakken?

Matpakke med melkTenker du over hva barnet ditt eller du selv drikker ved siden av matpakken? Om valget faller på vann, melk eller juice har mye å si for hvor mye nyttig næring kroppen får i seg til lunsj. 

- En standardmatpakke av to skiver grovbrød med pålegg gir kroppen både fiber og jern. Det du drikker til disse skivene utgjør store forskjeller i inntak av andre nyttige vitaminer og mineraler som kroppen trenger å få i seg i løpet av en dag, forteller ernæringsfysiolog Hanne Hennig Rustad i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Med oppstart i barnehager, skole og jobb blir matpakken plutselig en daglig del av kostholdet for mange små og store igjen. - En ting er å sette sammen en fristende og sunn matpakke, men i tillegg påvirker det vi drikker ved siden av matpakken hvordan helheten på måltidet blir. For mange står valget mellom vann, juice eller melk, forteller Hanne i Melk.no.

Voksne vil bli gartnere

Oslo (NW): Voksne står i kø for å utdanne seg til gartner. De vil ha et yrke som gir mer glede.  

– Vi har lange ventelister av voksne til gartnerutdanningen. Det har vært jevn økning i søkingen de siste årene, og tendensen er den samme i år også, sier informasjonsrådgiver Dorte Finstad ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Kjell Anders Lier har fått gartnerjobb på Jarlsberg Hovedgård. Han kombinerer jobben med studier på Vea. (Foto: Siri Thoner Eriksen)

Velkommen til nye SkoleMagasinet

SkoleMagasinet har gjennomgått en ansiktsløftning! De gamle sidene med alle artikler og innhold er fremdeles tilgjengelig, men vil ikke bli oppdatert. Klikk på Arkiv lenken i toppmenyen for tilgang til den gamle siden.

Forhåpentligvis vil den nye utformingen gjøre SkoleMagasinet mer lesevennlig, interessant og bedre. Vi setter pris på om du vil gi en tilbakemelding på hvordan du opplever de nye sidene ved å svare på spørreundersøkelsen til høyre på siden.

God fornøyelse!

Med vennlig hilsen

Webredaksjonen

Miljøspill til skolebarna

 Grønt Punkt NorgeGrønt Punkt Norge AS sender i disse dager ut 2000 plakater og spill til barneskoler og barnehager i hele landet. Målet er at barna skal minnes på å skylle, brette og stappe drikkekartongene sine hver eneste dag.

Selskapet sikrer og administrerer finansiering av returordninger. I tillegg drifter selskapet innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartonger. Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene – og er et non-profit-selskap.

Nytt temahefte fra LOOP Miljøskole!

LOOP Miljøskole gir i august ut et nytt tegneseriehefte - Dina og Jim og de hemmelige batteriene. Heftet tar opp et viktig tema, at miljøskadelige batterier ikke må havne på avveie fordi de inneholder miljøgifter som er skadelig for natur, dyr og mennesker. Budskapet er at alle slike batterier skal samles inn.

I heftet møter vi Dina og Jim som drar på hytta sammen med mor og far. Ute i skogen snubler de over et bilbatteri. Det blir mer dramatikk da de senere besøker naboen på bondegården og en av kyrne til bonden har dødd av blyforgiftning fra et bilbatteri. Barna forstår hvor viktig det er at slike batteri leveres inn slik at de kan håndteres på en forsvarlig måte.

Utdanningsstipend for bevegelseshemmede

Stiftelsen Sophies Minde gir bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- og masternivå mulighet til å søke ekstramidler i form av stipend.

Bakgrunn for ordningen

De offentlige ordningene bl.a. i Lånekassa, er ikke tilpasset behovene bevegelseshemmede studenter har for lån og stipend. I tillegg har kvalitetsreformen medført en reduksjon i fleksibilitet av studieløpet.

Spennende fra NRK

NRK sitt klipparkiv er gratis til bruk i skolen, og lett tilgjengelig for skolebruk. Fremdeles er dette regnet som en Beta versjon, men allerede nå er det meget bra og enkelt å få fatt i spennende gamle og nye programmer. Akkurat nå viser Erik Befring frem eksempler i forhold til læreplanmål. Her er det altså ting både for lærer og elev. se:

http://www.nrk.no/skole/

Tiger Woods som diskusjonstema

TV2 skole er under en enorm utvikling, og kanalen benytter seg av både aktuelle temaer og sin faglige stab til å få frem gode læremidler. Til og med golfkjendisen Tiger Woods blir brukt som utgangspunkt for diskusjoner innen etikk for ungdomsskolen.

Yngvar Nordberg sammen med fornøyde brukere av TV2 Skole fra Charlottenlund skole.

På bildet vises Yngvar Nordberg foran sammen med fornøyde brukere av TV2 skole fra Charlottenlund skole i Trondheim.

Den tidligere forlagsmannen Yngvar Nordberg har satt i gang en storstilt satsing på å lage gode og innholdsrike lærings innhold til TV2 skole portalen. Hver uke blir det sendt nyheter rettet mot enten barneskolen eller ungdomsskolen. Med sendingene blir det laget gode undervisningsopplegg som kan lastes ned fra nettet.

Videregående skole
TV2 skole har også planer om å etablere det samme tilbudet for videregående skoler, da først innenfor elektro og mat og helse.
www.portal.tv2skole.no
 

Digitale læremidler for videregående opplæring

Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er en ressursbank for digitale læremidler til bruk i videregående skole. Lærestoffet er bygd opp rundt kompetansemålene i læreplanen, og er presentert som læringsoppdrag.

ndla.no

Suksess med digital storytelling

Digital storytelling

Det digitale klasserommet bør betegne undervisningsmiljø hvor ny teknologi brukes for å nå konkrete mål på læreplanen. Digital storytelling er en arbeidsmåte hvor elevene selv skaper sitt faglige innhold og samtidig lærer seg ny teknologi. Anita Normann ved Charlottenlund ungdomsskole holdt et inngående og spennende foredrag om erfaringer med digitale fortellinger som en ny måte å uttrykke kunnskap på, knyttet til prosjektet ”1001 speil”.

Skolens møte med den sosiale mediekulturen

Ny medieteknologi og den digitale delekulturen har erobret hele samfunnet. Sosiale medier er kommet for å bli - også i skolen. - Bruk de nye mulighetene som f. eks Facebook gir til å få bedre dialog med elevene og med hverandre, er øyvind Solstad, tidligere redaktør i NRKbeta.no, sitt klare budskap til utdanningssektoren.
Den digitale deleteknologien har på mange måter revolusjonert mediekulturen vi lever i. Sosiale medier har tilført oss noe vesentlig nytt – nemlig muligheten til å respondere og å ta del i de store og små samtalene. Med 2,4 millioner eller 94% Ola Nordmenn på Facebook og stadig flere som twittrer og blogger, skaper folk flest egne agendaer, saker og nyheter i sine sosiale nettverk. Og det dreier seg ikke bare om å dele kakeoppskrifter eller treningstips. Vår mulighet til å gi innspill og kreve dialog har rokket ved så vel pressens, politikkens, statens og de store bedriftenes makt til å sette dagsorden og styre samfunnsdiskurser. I sitt foredrag til utdanningssektoren trakk Solstad på et kjent eksempel: Twittermeldingen fra Hudson river, med bildet fra flykrasjet, som gikk verden rundt: "There's a plane in the Hudson. I'm on the ferry going to pick up the people. Crazy." Folk twittret om tragedien 10 minutter før det dukket opp på CNN og 20 min før nyheten gikk online.

Samarbeid om svømmeknappen

Kunnskapsdepartementet og Norges Svømmeforbund går sammen om et opplegg som skal sikre at alle tiåringer får mulighet til å ta svømmeknappen. Departementet vil dekke kostnadene til ferdighetsmerkene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener dette vil være et viktig bidrag for å styrke svømmeopplæringen i regi av skolene:
- Svømmeknappen vil være et konkret og synlig tegn på at elevene har nådd et ønsket nivå. Jeg tror dette vil være viktig både for elevene selv og for de har ansvaret for opplæringen.