9 av 10 har fått skoleplass på videregående

9 av 10 har fått skoleplass på videregående

De aller fleste som har søkt har fått et tilbud om skoleplass på videregående. Helse- og oppvekstfag øker mest.

NKUL siste Klaus Thestrup

Læring – en livslang lek

Barn i førskolealder er fullt ut kompetente til både å bruke, utforske mulighetene med og glede seg over digitale medier i sin lek, mener den danske førskolepedagog, Klaus Thestrup, fra Aarhus Universitet.

Summerhill

Enestående demokratisk skole

I en kronikk i Aftenposten beskriver en niendeklassing skolen som et samfunn med eneveldige rektorer, tøylede lærere og elevråd som praktiserer skinndemokrati. Løsningen ligger i å gi lærere og elevråd mer makt for å unngå at det blir revolusjon [i]. Finnes det en slik skole?

Akademiet velger Canvas

Fire av ti ikke klar for livet etter skolen: Norge på jumboplass

Det norske folk har aldri tidligere vært mer utdannet, og vi bruker rekordbeløp på de norske studentene. Likevel mener fire av ti at studiet ikke gir dem nødvendig forberedelse for arbeidslivet.

Ola Berge og Hilde Hultin fra IKT-senteret

En skole for fremtiden

Med utgangspunkt om «at det vi vet om fremtidens skole - er at vi ikke vet» - forsøkte IKT-senterets utskremte å tegne et bilde av hvordan IKT-alderens kontinuerlige teknologiske endringer ville forme fremtiden skolefag og skolehverdag. Et ganske krevende C-moment.

Erna Solberg

Global utdanningskonferanse i Oslo

Norges statsminister, Erna Solberg, & FNs spesialutsending for global utdanning, Gordon Brown er vertskap for verdens ledere i Oslo for å kartlegge en radikal, ny avtale for global utdanning.

Digital utvikling i skolen

Landets skoler sliter med den digitale omleggingen, men denne skolen leder den digitale utviklingen

I fremtiden vil digitale verktøy danke ut kritt og tavle i norske klasserom. Den digitale utviklingen i norske skoler ledes av Mandal videregående skole, hvor matte- og naturfagselevene har en 100 prosent digital skolehverdag.

- Digitale verktøy er definitivt fremtiden, mener Elisabeth Romedal, lærer ved Mandal videregående skole og redaktør i Nasjonal Digital Læringsarena (ndla.no).

Selv om flere av landets læresteder har begynt å våge seg inn i den digitale skolehverdagen, tyr de aller fleste skolene fremdeles til den tradisjonelle læremåten med lærebøker, blyant og kladdebøker.

Adobe spark

Genius Hour- hvor lidenskap og kreativitet møtes

Har du noen gang lurt på hvordan dine timer ville se ut dersom du lar elevene dine  konsentrere seg om de temaene de brenner for? Vil slike oppgaver være mer vellykket enn vanlige timer der læreren er ansvarlig for valg av temaer? Hva ville din rolle være  i slikt klasserom? Hvilke fordeler vil  du og dine elever få ved å endre arbeidsmåter? Listen over spørsmål som kan bli stilt her er veldig lang, men la meg gi deg førstehåndserfaring med Genius Hour som jeg har hatt gleden av å kjøre sammen med mine SSP og internasjonal engelskelevene ved Nannestad videregående skole.

Brød rett hjem

Hvem skal skape fremtidens arbeidsplasser?

I fornyelsen av den norske utdanningen utelater kunnskapsministeren entreprenørskap og innovasjon – fullstendig i utakt med samfunnsutviklingen og sin egen regjering.

JUBEL: Støren barneskole er Årets klimaskole 2016 (Foto: Enova)

Støren barneskole til topps som Årets klimaskole

I hard konkurranse med 60 skoler gikk Støren barneskole i Sør-Trøndelag av med seieren om å bli Årets klimaskole, og blir belønnet med 10 000 kroner fra Enova. Andre- og tredjeplassen gikk til Kvitsøy skole i Rogaland og Vikåsen skole i Trondheim.

Torbjørn Røe Isaksen

Innholdet i ny, femårig mastergrad for grunnskolelærere er fastsatt - slik blir den nye lærerutdanningen

Lærere på barnetrinnet skal bli eksperter på begynneropplæring, og skal ta deler av praksisen sin i barnehage. Lærere på 5. til 10. trinn skal ha fordypning i to til tre skolefag – og kan ta deler av praksisen i videregående skole.

Tid for lek og læring?

Tid for lek og læring?

Den nye Stortingsmeldingen nr.16 «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen i barnehagen.» har vakt mange reaksjoner i ulike barnehagefaglige miljøer.

Norske flyktninger til Sverige

Norgeshistorie.no: En ny ressurs for samfunnsfagene

Universitetet i Oslo har lansert sin største formidlingssatsing på nett noen sinne: nettstedet Norgeshistorie.no.

Prasad Ram og Nils Viken

Navigering i skolen

NKUL har gode samarbeidspartnere en av dem er leverandøren Itslearning. De hentet inn Google map gründeren Prasad Ram.

Eldar Dybvik

Vurderingstyranniet

Jeg har lest stortingsmelding nr. 28 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av kunnskapsløftet. Det er den tynneste stortingsmeldingen jeg har lest. Grunnen er todelt. Det er lite nytt.  Og det som er nytt, er gode intensjoner, som nesten uten unntak blir kvalt i møte med gjeldende vurderingstyranni, som er foreslått videreført og forsterket.

Per Rune Eknes

Du tar feil, Torbjørn

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke kreve at lærerutdanningene og skolene rundt i landet tar i bruk ny teknologi. Han vil ikke ha læreplanmål for digital bruk.

Breakout EDU

Leika seg til læring

Senter for IKT i utdanninga hadde også i år invitert til eigne rom for leik og læring. Mange nytta sjansen til å få med seg eitt og anna om dataspel, 3D-printarar, dronar og Arduino.

NKUL 2016 i bilder

Se bilder fra NKUL

NKUL 2016 Dag 2

Årets gulleplepris tildelt Aud Marit Berge Feidje

Årets gulleplepris tildelt Aud Marit Berge Feidje

Aud Marit Berge Feidje er tildelt årets gulleplepris på 10 000 kr for sitt arbeid med å bruke digitale verktøy på en ny måte i begynneropplæringen gjennom flere år ved å bruke arbeidsmetoden STL+, skrive seg til lesing med talestøtte.

Torbjørn Røe Isaksen

10%-regelen for fravær – hvorfor alt går galt

Med 10% regelen for fravær vil utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen revitalisere norsk videregående skole, fjerne drop-outs og ugyldig fravær i timene. Sjelden har vi sett et bedre eksempel på at avstanden mellom teori og praksis er en bunnløs avgrunn. For enigheten om å redusere frafall og fravær i skolen er gjennomgående.

NKUL 2016 med «flying start»

NKUL 2016 med «flying start»

NKUL 2016, -vårens vakreste eventyr» på NTNU i Trondheim åpnet med kroppsøving i første time. Nå er NKUL en konferanse om IKT bruk i utdanning og læring, men Strindens promenadeorkester fikk alle deltakerne opp av stolen allerede før koneferansen var i gang. les mer om NKUL her( du legger inn logo etc.)

Norden i Skolen

Lærere i hele Norge får gratis adgang til film

Nå får alle lærere i Norge og i de andre nordiske landene gratis adgang til film fra hele Norden. Dette skjer når læringsportalen Norden i Skolen i dag lanserer et helt nytt filmtilbud med 39 kort- og dokumentarfilmer.

Torbjørn Røe Isaksen

Videreutdanning til rekordmange lærere

5 617 lærere får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten. Det er det høyeste antallet noen gang.

Torbjørn Røe Isaksen

Norges første språkkommuner er klare

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner som blir språkkommuner i 2016. I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen.

Ny utgave av SkoleMagasinet er i støpeskjeen i samarbeid med NKUL

Skolemagasinet medieplan 2016SkoleMagasinets andre utgave for 2016 nærmer seg trykkeriet med stormskritt. Utgaven vil først og fremst ha fyldige reportasjer fra NKUL 2016, -vårens vakreste eventyr i Trondheim. Imidlertid er det også en god del andre artikler om skoleutvikling og IKT i skolen. I tillegg har vi selvfølgelig artikler som handler om annet enn det digitale også, og vi er svært mottakelige for nyheter fra dere.

Skoleelever ved PC. Foto: Ingun A. Mæhlum / Senter for IKT i utdanningen.

Elever i ungdomsskolen får spennende nye utfordringer med virtuell matematikkskole

Elever i ungdomsskolen får spennende nye utfordringer med virtuell matematikkskole.

Adaptiv læring i matematikk

Adaptiv læring i matematikk

Adaptiv læring er kanskje det heteste temaet innen undervisning for tiden. Her brukes et avansert dataprogram (som Multi Smart Øving) til å tilpasse lærestoffet (spill, oppgaver, videoer) kontinuerlig til hver enkelt elev sin kompetanse og utvikling.

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.

Torbjørn Røe Isaksen

Store kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler

I en ny undersøkelse har forskere målt kvaliteten på videregående skoler i Norge. – Resultatene viser at hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du får på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.