Magnus Nohr

Nohr i øst og vest

Natt til 1. mai la Høgskolen i Østfold ut invitasjon til å melde seg på et 30-studiepoengs nettkurs. Målet er å lære studentene hvordan man flytter klasseromsundervisning over på nett. Mottagelsen ble ellevill.

Skolemagasinet nr. 1 2021

Skolemagasinet nr 1 2021

Ny utgave av SkoleMagasinet er nå i distribusjon. Håper du liker innholdet. Last ned PDF.

Daglig leder Carl Morten Knudsen i Creaza

Kreative læremidler til fagfornyelsen

I forbindelse med fagfornyelsen lanserer Creaza splitter nye læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Ingeborg Frøysnes

Skuffet over satsingen på digitale læremidler i revidert budsjett

IKT Norge er ikke videre fornøyd med regjeringens reviderte nasjonal budsjett sett fra EdTech bransjens side.

Guri Melby. Foto: Marte Garmann

266 millionar kroner til å ta igjen tapt læring hos barn og unge

Regjeringa foreslår å løyve 266 millionar kroner til ulike tiltak som kan hjelpe elevar å ta igjen fagleg og sosial læring dei har tapt under pandemien. – Vi skal ta ekstra godt vare på dei som har hatt det vanskeleg under krisa. Mange barn og unge som hadde det vanskeleg frå før, har fått det verre. Pengane kan brukast til ulike tiltak, som til dømes leksehjelp eller fleire tilsette i skular og barnehagar, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Espen Clausen vinner Gullepleprisen 2021

Vinner av Gullepleprisen 2021 - Espen Clausen

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL - til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets pris gikk til Espen Clausen fra Grinde skule på Aksdal i Tysvær kommune.

Foto: Unsplash/Miguel Teirlinck

Smarte analyser og spennende resultater: Årets unge forskere-vinnere er kåret

Hva skal til for å få en robot til å rulle godt på andre planeter? Vil du vite mer om lyrikk i koronakrisen eller om skjønnhetsidealene blant moderne kvinner i Kina? Hvordan kan demokratiene stå imot digital propaganda og desinformasjon?

Gullsekken 2021 deles ut til høsten

Etter sju år gjenoppstår Gullsekken, Den kulturelle skolesekkens egen pris. Prisen deles ut som en del av 20-årsmarkeringen av DKS som nasjonal ordning.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).Foto KD

Ansatte og studenter er ikke enig om hvordan koronaundervisningen har fungert

Det er forskjeller i hvordan studenter og ansatte har opplevd undervisningen under korona. De ansatte oppgir i større grad enn studentene at den nettbaserte undervisningen har vært preget av gode opplegg. Under halvparten av både ansatte og studentene sier at de har fått til gode diskusjoner, men studentene synes dette i enda mindre grad.

LUR UB fra Nordkjosbotn videregående skole møter du under NM UB 2021

Fremtidens jobbskapere – rekordmange unge entreprenører viser seg frem på NM Ungdomsbedrift 

Under NM Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap kan du se hva de unge mener vi skal leve av i fremtiden. I et år preget av trafikklys og nedstengninger i skolen har over 11.000 elever fra hele landet skapt sine egne ungdomsbedrifter. Pandemien har ikke stoppet skapergleden, snarere tvert imot.

Kai Roer

Utdanning og bygg er dårligst på sikkerhetskultur

Bank og finansielle tjenester er best på sikkerhetskultur, mens utdanningssektoren og byggebransjen scorer dårligst. Det viser KnowBe4 Researchs nye globale rapport.

Relax Gaming - It's time

Universitetet i Agder tilbyr e-sport som studiefag

Fra høsten av kan 30 studenter ved Universitetet i Agder se fram til heltidsstudium i gaming. UiA håper at de som Norges første fra høsten 2022 kan tilby et studium som fører fram til en bachelor-grad i akademisk e-sport.

Direktør Hege Nilssen

Opplæring hjemme har fungert bra for mange elever

De fleste elever mener hjemmeundervisning har fungert bra under koronasituasjonen. Samtidig melder halvparten av elevene som har behov for oppfølging og tilrettelegging, at de ikke har fått det i tilstrekkelig grad.

Barn leker ute i gresset

Forskerfabrikken skal dekke 5000 barns faglige behov i sommer

Behovet for sommerskoler vil være større enn noen gang uttaler kunnskapsminister Guri Melby. Regjeringen har derfor bevilget en halv milliard til sommerskole for å gi flere unge muligheten til å delta på faglige og sosiale aktiviteter. Forskerfabrikken skal bidra til å dekke behovet ved å arrangere sommerskoler over hele landet.

Fake News illustrasjon

Ny bok: Hva gjør stordata med oss, og hvordan gjør algoritmene «fake news» til realiter

Nå foreligger en viktig bok om temaet også på norsk. Boken klargjør og foreslår hvordan vi selv som enkeltpersoner, men også nasjonalt og internasjonalt kan bekjempe stordatakonsentrasjonene; «overvåkingskapitalismen». Boken er «Hvordan knuse overvåkingskapitalismen» av dr. Cory Doctorow.

Undervisning i klasserom

Rom for betring i norsk matematikkundervising

Matematikkundervisinga i grunnskulen bør få inn fleire verkelegheitsnære matematikkoppgåver. Det kjem fram i ny forsking frå Universitetet i Agder.

Jenter i et klasserom med VR briller

Varsler nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Barne- og ungdomskulturmeldingen

I mars vil Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legge fram en barne- og ungdomskulturmelding. Ett av temaene i meldingen vil være muligheter og risikofaktorer i barn og unges digitale hverdag.

Viktoria med hjemmeskole

Nye regler for digital hjemmeopplæring under koronapandemien

Koronapandemien vil fortsette å prege skolehverdagen, og regjeringen følger opp med noen justeringer i muligheten for digital opplæring for å imøtekommen enkelte praktiske sider av skolehverdagen bedre. – Undervisning på skolen skal fortsatt ligge til grunn for opplæringen på gult nivå i trafikklyssystemet. Samtidig ser vi at enkelte skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for litt mer handlingsrom i organiseringen av undervisningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Claus Olav Thorbjørnsen på Teams i Stortinget

Trekker elever inn i stortingssalen med digitalt tilbud

Koronapandemien har gjort Stortingets dialog med elever og lærere digital. Gjennom tilbudet Stortinget fra klasserommet blir elevene tatt med inn i selve stortingssalen via Teams.

Viktoria med hjemmeskole

Over 80 millionar til digital heimeopplæring

Då koronaen braut ut og digital undervisning blei kvardagen for mange, fekk dei store skilnadene innan utstyr, infrastruktur og kompetanse mykje meir å seie. No har over 80 millionar kroner blitt delt ut for bidra til å jamne ut desse skilnadene.

Glemmen videregående skole

Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020

Glemmen videregående skole i Fredrikstad tildeles Benjaminprisen for 2020. Skolen er en kombinert videregående skole yrkesfaglig skole med 1350 elever og får årets pris i konkurranse med 20 andre skoler.

Lise Lyngsnes Randeberg

For varierende realfagsnivå blant skoleelever

Norske femteklassinger er i europatoppen i matematikk, men nivået raser på ungdomskolen. – Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å holde det gode nivået oppe blant tenåringene. Nå bør regjeringen innfri løftet om en ekstra realfagstime, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Asbjørnsen på sine eldre dager i arbeidsværelset på Hegdehaugen.

Nå kan du snart søke på Askeladden, huldra og tradisjonelt øl i ny nettportal

Universitetet i Bergen logoUniversitetet i Bergen står bak en unik digitalisering av folkeeventyr, sagn, ballader, trosforestillinger, folkemedisinske tradisjoner og mat- og håndverkstradisjoner. Alt skal tilgjengeliggjøres for allmenheten.

Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen

Vil styrke kommunenes digitaliseringsarbeid i skolene

Mange kommuner strever i dag hver for seg og bruker mye ressurser på å kjøpe gode og trygge digitale verktøy i skolen. Regjeringen ønsker tryggere og bedre løsninger for elevene, og vil bidra til fellesløsninger og mer samarbeid med kommunene. – God bruk av digitale verktøy kan styrke undervisningen og bidra til at elevene lærer mer. Da er det viktig at løsningene er sikre og at de ivaretar elevenes personvern. Vi vil bidra til at alle elever får et godt tilbud uansett hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Vil gi mulighet til mer hjemmeopplæring under korona-krisen

Regjeringen vil åpne for noe mer fleksibilitet til å ta i bruk digital hjemmeopplæring, også når det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. – Vi vet at elevene lærer best når de kan være på skolen. Derfor har vi sagt at det i utgangspunktet bare skal være hjemmeopplæring på rødt nivå. Samtidig ser vi at skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for mer handlingsrom, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Barneskole jenter hånd i hånd med skolesekker på

IT-løft i Osloskolen

Vi i IST er stolte og glade over å ha fullført en vellykket leveranse av nytt system for skoleadministrasjon til Oslo kommune, sier administrerende direktør i IST Tove Torstensson.

Heimdal videregående skole og idrettshall i Trondheim

Ny drivkraftanalyse: Bedre valg for fremtidens undervisningsbygg

Morgendagens læringsarenaer stiller helt andre krav til løsninger enn de vi valgte tidligere. De som skal bygge fremtidens undervisningsbygg kan lære mye av nåtidens trender, drivkrefter og en hverdag preget av usikkerhet.

Kai Roer

Dette må virksomheter passe seg for i 2021

Svindelforsøk og dataangrep mot virksomheter blir stadig mer utbredt, noe også utdanningssektoren og resten av offentlig sektor merker. IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4 advarer om digitale trusler de mener vi vil se mer av i 2021.

Yubo

Nesten annenhver ungdom føler seg ensom under pandemien

 I en fersk undersøkelse gjennomført av den ledende sosiale medieplattformen Yubo har over 2000 norske ungdommer svart på hvordan de opplever pandemien. Så mange som 44 prosent svarer at de føler seg ensomme.

Eldar Dybvik

Har Google blitt Gud?

Dag Hareide kom i september 2020 ut med boka Mennesket og teknomaktene. Der tar han til orde for at amatører, eller brukere som de ofte blir kalt, skal engasjere seg sterkere i debatten om utvikling av informasjonsteknologi og bioteknologi, og ta standpunkt til faren for skjevutvikling.