Photomath

App løser ligninger - juks eller hjelpemiddel?

En ny matteapp løser ligninger, finner svaret og viser fremgangsmåten. Men hvor nyttige er egentlig disse appene for matematikk-forståelsen?

NDLA - historie

NDLA - HISTORIE

I vår serie der vi vurderer kvaliteten i ulike fag i den digitale læringsarenaen NDLA, er vi kommet til Historie. Det er foreløpig en betaversjon, men siden vi har vært rimelig kritiske til de veier som NDLA har tatt innenfor norskfaget, og at mye av stoffet er faglig svakt, måtte vi se hvordan de tenker i 2015. Det er med en barnlig glede vi ser at læringsarenaen tenker nyere tanker.

Norsk teknologi revolusjonerer læring

Norsk teknologi revolusjonerer læring

Over 40 millioner elever og lærere i hele verden bruker i dag norsk læringsteknologi. Det er noe vi kan kalle et internasjonalt gjennombrudd - både for læring og for næring.

Rune Mathisen

Dette har vi fått for 450 millioner

NDLA er fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å oppfylle opplæringslovas krav om at elever i videregående opplæring skal ha digitale læremidler. Nå har lærer Arne Jørgen Løvland gått grundig gjennom norskfaget på NDLA og påpekt svakheter og mangler. Slike tilbakemeldinger er viktige for oss som jobber med NDLA. Vi er avhengige av å ha en god dialog med lærere og elever, det er gjennom dette vi skal lage verdens beste læremiddel.

I dag starter Mattematchen for alle barneskoler!

I dag starter Mattematchen for alle barneskoler!

Dette er første uken i Matematikk konkurransen for de yngste elevene i barneskolen.  Målet med Mattematchen er å motivere barn til å lære matematikk og fremme bruk av teknologi i skolen. Mattematchen er en morsom konkurranse, hvor barna kan vinne artige premier. I løp av konkurransen vil alle skoler får gratis tilgang til det digitale læringsverktøyet, 10monkeys Math World.

Frafallet i vidergående skole

Frafallet i vidergående skole

I 1994 ble det vedtatt at alle ungdommer har rett til videregående opplæring etter fullført grunnskole. I henhold til SSB er omkring 200 000 ungdommer elever i videregående skole i dag. Det som har ridd skolen som en mare de siste åra, er at mange av disse aldri står løpet ut. Så mange som én av tre faller fra, og de får verken studiekompetanse eller fagbrev. Noe av frafallet skyldes at elever stryker eller bruker mer enn fem år. Likevel er det ei gruppe som skiller seg ut; de som slutter.

NDLA – NORSK FOR YF OG SF – GÅTT UT PÅ DATO?

NDLA – NORSK FOR YF OG SF – GÅTT UT PÅ DATO?

Det at 18 fylkeskommuner har brukt millioner av kroner på NDLA – nasjonal digital læringsarena – er prisverdig. Verden digitaliseres, og skolen kan ikke gå med ryggen inn i framtida. Vi må tilpasse oss endringene og forberede elevene slik at de også møter framtida vel forberedt. Skal vi klare det, kan vi ikke bare gi dem en datamaskin, men trenger læremidler som har tatt opp i seg den digitale hverdagen og som utnytter den. Det er i dette feltet NDLA er så viktig – og at de tilbyr det gratis.

10Monkeys

Fremme bruk av digital kompetanse i barneskolen med spennende mattekonkurranse

Mattematchen, en konkurranse for å motivere elevene til å lære matematikk gjennom lek!

Arne Jørgen Løvland

NDLA – HVA HAR VI FÅTT FOR 450 MILLIONER KRONER?

I 2006 bevilga Kunnskapsdepartementet 50 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler i videregående opplæring. Departementets mål var å få opp den digitale bruken i skolene. I september 2007 ble første fase lansert, og året etter var NDLAs tre første fag klare for skoleåret 2008-09. De 18 fylkeskommunene overtok hele ansvaret fra og med skoleåret 2009-2010 – og cirka 450 millioner skatte-kroner seinere, er det på tide å se hva de har fått til.

Ungt Entreprenørskap 2015

Vant energifinale med framtidsrettede transportløsninger

Elever fra Kristen videregående skole i Trondheim tok seier på hjemmebane i energikonkurransen Energi for framtiden.

Over 5000 lærere kan få videreutdanning i 2015

Regjeringen trapper opp satsingen på videreutdanning for lærere. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år, og totalt kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten.

Evernote – programmet du bare må ha!

Evernote – programmet du bare må ha!

Dersom du las min anmeldelse av Smartboka, fikk du kanskje med deg at det er tre-fire program som jeg er avhengig av – ikke bare fordi de letter hverdagen min, men også fordi de letter kommunikasjon og samhandling med elevene mine og ikke minst gir elevene et vitalt verktøy i deres hverdag. Ett av disse program Evernote.

Anonym retting

Anonym retting – rettferdig system eller byråkratisk tull?

I de siste to åra har det vært en kamp mellom Elevorganisasjonen (EO) og Utdanningsforbundet (UF) om anonym retting. Er anonym retting framtida, eller er det nok et desperat forsøk på å fjerne fokuset fra lærernes kjerneområder?

Unge entreprenører

Nasjonal finale i grønt entreprenørskap

Unge entreprenører skal løse framtidens energiutfordringer. Mandag starter finalen av Energi for framtiden i Trondheim.
 


Stor norsk dag på BETT

Stor norsk dag på BETT

Den store IKT- og utdanningsmessa BETT er i full gang. Folk frå heile, halve verda valfartar i desse dagar til Excel Arena i London. Og i dette havet av skuleteknologi, kan ein lett forsvinna som einsleg aktør frå vesle Noreg. Det har Heidi Austlid & Co i IKT-Norge teke konsekvensen av, og den norske edtech-næringa seglar denne veka i samla flokk ved foten av Themsen. Under namnet «The Norwegian Classroom».

Blir windows 10 gratis?

BLIR WINDOWS 10 GRATIS?

De siste åra er Microsoft frakjørt av Google og Apple; folk vil ikke ha Windows-telefon, heller ikke nettbrettene, de vil ikke bruke Explorer og når også PC-salget har stupt, har også salget av Windows 8-salget gått betydelig ned. Selskapets nye sjef har fått øynene opp for at markedet har endra seg.

Heidi Austlid

40 mill bruker norsk læringsteknologi

Norsk læringsteknologi har over 40 millioner brukere levert av - nå reiser leverandørene sammen til London for å erobre verden. -- Dette er norsk teknologiinnovasjon på sitt beste.. Edtech-næringen lager løsninger som gjør læring bedre ved bruk av teknologi, sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Google Disk

Google – din beste venn i skolen

Hvor mange ganger har du ikke jobba i ett eller annet Office-dokument og opplevd at programmet har gjort en alvorlig feil slik at du mista alt du jobba med. Ufattelig irriterende og usedvanlig demotiverende. Det fins ei løsning på problemet – og det beste er at løsninga er helt gratis.

Du finner Oppad på BETT i år også…

BETT i tretti

BETT 2015 blir et trettiårs-jubileum for den største IKT i skolen-konferansen i verden. Nordmenn har reist til konferansen fra første år, men aldri før har den norske Edtech-bransjen hatt så stort fokus på jubilanten.

Norsk edtech møter verden 21.-24. januar i london

Den norske paviljongen åpner torsdag 22. januar på BETT

The Norwegian Classroom på BETT i London åpner med et fyldig program førstkommende torsdag. Programmet inneholder både Statssekretærer, næringsbyråder og grùndere.

Arne Jørgen Løvland

Er Unibok ei smart bok eller en dårlig kopi?

Da Gyldendal lanserte si Smartbok i 2010, er det naturlig å tenke at både Aschehoug og Cappelen Damm ble tatt på senga. Det tror jeg faktisk ikke at de ble. De tenkte nok heller at dette neppe ville bli en suksess. Lærerne er for konservative, digitalt ukyndige og det å få elevene over på ei elektronisk bok, det vil aldri skje. Når Gyldendal opplevde en enorm respons og blest, og også en viss suksess, har noen i Aschehoug og Cappelen Damm snudd på hælen og utvikla Unibok. Nå inviterer de oss til å teste den gratis neste skoleår. Om du bør gjøre det, skal du få svar på snart.

Vil ha flere lærlinger

Vil ha flere lærlinger

Regjeringen vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser. Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i visse bransjer ha lærlinger for å kunne få jobben.

Arne Jørgen Løvland (Arbeider ved Vågsbygd videregående skole)

For hvem er Smartboka smart?

Det ingen skal ta fra Gyldendal, er at utviklinga av Smartbok har vært særdeles smart. Det å få fokuset bort fra papirboka og over på et produkt tilpassa morgendagens elektroniske hverdag, viser at forlaget tenker strategisk, er innovative og søker etter løsninger i stedet for å fokusere på problemer. Tro nå endelig ikke at det er et problemfritt produkt de har lansert, men det kommer vi tilbake til.

Læring uten grenser

Læring uten grenser - Informasjonsteknologi og realfag

  • Dataspilll i matematikk og naturfag
  • Fra konkreter til GeoGebra
  • Lær kidsa koding Fremtidens klasserom
  • Å implementere endring i klasserommet

Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere ønsker velkommen til den syvende IKT-utdanningskonferansen.

Creaza på Bett 21. - 24. januar 2015

Creaza

Tradisjonen tro deltar Creaza på Bett 2015, men denne gangen sammen med en rekke norske bedrifter på den norske paviljongen "The Norwegian classroom".

Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i  barnehagen

Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i barnehagen

12. februar 2015 - Radisson BLU Royal Bryggen

Barnehagekonferansen 2015 i Bergen har som tema Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i barnehagen.

Norges første realfagskommuner snart klare

Norges første realfagskommuner snart klare

Nå kan alle kommuner søke om å bli en av Norges aller første realfagskommuner. – Realfagskommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på matematikk og naturfag fra barna begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

BETT 2015 med stor norsk delegasjon

BETT 2015 med stor norsk delegasjon

SkoleMagasinet har fått eksklusiv tilgang på nyheter fra BETT arrangørene. Under BETT lenken til høyre vil du finne en rekke pressemeldinger samt oppdatert innhold fra BETT arrangøren. I artikkelen som følger er de største overskriftene for BETT 2015.

Tysnes moro med fotball Milena Titoka

Resultatene fra nasjonale prøver i barneskolen er publisert

Som på ungdomstrinnet, gjør guttene på barnetrinnet det bedre enn jentene i regning, mens det er omvendt i lesing. I engelsk er det ingen forskjeller mellom kjønnene.

Amalie-Skram Wangsholm Abdi-Malmin og lærer Finn.jpg

Flaggskipet snart i rute

Byggeperioden tok litt lenger tid enn planlagt. Og når bygget endeleg var teke i bruk, gjekk brorparten av lærarane ut i streik. Men no byrjar det gode og spennande livet på den nyaste og største skulen i Hordaland for alvor å ta form.