NKUL 2016 i bilder

Se bilder fra NKUL

NKUL 2016 Dag 2

Årets gulleplepris tildelt Aud Marit Berge Feidje

Årets gulleplepris tildelt Aud Marit Berge Feidje

Aud Marit Berge Feidje er tildelt årets gulleplepris på 10 000 kr for sitt arbeid med å bruke digitale verktøy på en ny måte i begynneropplæringen gjennom flere år ved å bruke arbeidsmetoden STL+, skrive seg til lesing med talestøtte.

Torbjørn Røe Isaksen

10%-regelen for fravær – hvorfor alt går galt

Med 10% regelen for fravær vil utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen revitalisere norsk videregående skole, fjerne drop-outs og ugyldig fravær i timene. Sjelden har vi sett et bedre eksempel på at avstanden mellom teori og praksis er en bunnløs avgrunn. For enigheten om å redusere frafall og fravær i skolen er gjennomgående.

NKUL 2016 med «flying start»

NKUL 2016 med «flying start»

NKUL 2016, -vårens vakreste eventyr» på NTNU i Trondheim åpnet med kroppsøving i første time. Nå er NKUL en konferanse om IKT bruk i utdanning og læring, men Strindens promenadeorkester fikk alle deltakerne opp av stolen allerede før koneferansen var i gang. les mer om NKUL her( du legger inn logo etc.)

Norden i Skolen

Lærere i hele Norge får gratis adgang til film

Nå får alle lærere i Norge og i de andre nordiske landene gratis adgang til film fra hele Norden. Dette skjer når læringsportalen Norden i Skolen i dag lanserer et helt nytt filmtilbud med 39 kort- og dokumentarfilmer.

Torbjørn Røe Isaksen

Videreutdanning til rekordmange lærere

5 617 lærere får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten. Det er det høyeste antallet noen gang.

Torbjørn Røe Isaksen

Norges første språkkommuner er klare

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner som blir språkkommuner i 2016. I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen.

Ny utgave av SkoleMagasinet er i støpeskjeen i samarbeid med NKUL

Skolemagasinet medieplan 2016SkoleMagasinets andre utgave for 2016 nærmer seg trykkeriet med stormskritt. Utgaven vil først og fremst ha fyldige reportasjer fra NKUL 2016, -vårens vakreste eventyr i Trondheim. Imidlertid er det også en god del andre artikler om skoleutvikling og IKT i skolen. I tillegg har vi selvfølgelig artikler som handler om annet enn det digitale også, og vi er svært mottakelige for nyheter fra dere.

Skoleelever ved PC. Foto: Ingun A. Mæhlum / Senter for IKT i utdanningen.

Elever i ungdomsskolen får spennende nye utfordringer med virtuell matematikkskole

Elever i ungdomsskolen får spennende nye utfordringer med virtuell matematikkskole.

Adaptiv læring i matematikk

Adaptiv læring i matematikk

Adaptiv læring er kanskje det heteste temaet innen undervisning for tiden. Her brukes et avansert dataprogram (som Multi Smart Øving) til å tilpasse lærestoffet (spill, oppgaver, videoer) kontinuerlig til hver enkelt elev sin kompetanse og utvikling.

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.

Torbjørn Røe Isaksen

Store kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler

I en ny undersøkelse har forskere målt kvaliteten på videregående skoler i Norge. – Resultatene viser at hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du får på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Koding blir valgfag på 146 skoler

Koding blir valgfag på 146 skoler

Ungdomsskoleelever på 146 skoler over hele landet, vil fra høsten få tilbud om koding som valgfag. – Programmering blir en stadig viktigere ferdighet, og vi legger nå til rette for at flere kan lære å kode allerede på ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. SkoleMagasinet har tidligere skrevet at det vil bli forsøkt i godt over 30 kommuner, nå viser det seg at dette er så populært at tilbudet blir gitt i over 50 kommuner.

Ny læringsplattform utfordrer det etablerte skolemarkedet

Ny læringsplattform utfordrer det etablerte skolemarkedet

Education Technology firmaet Avantador AS har utviklet Skooler – en digital læringsplattform som forenkler skolehverdagen for både lærere og elever. Skooler er inne i en voldsom vekst.

Torbjørn Røe Isaksen

Nærare 7 000 lærarar fekk ja til å ta vidareutdanning

I alt 6 635 lærarar fekk godkjent søknadane sine om å ta vidareutdanning. – Det viser at kommunane satsar på fagleg utvikling for lærarane sine, og på ein skole der elevane skal lære meir, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Science on Stage Europe

Tekna Realistene tar Norge med i Science on Stage Europe

Tekna Realistene har tatt på seg ansvaret for å være nasjonal koordinator for Science on Stage. Science on Stage er et europeisk nettverk for alle lærere som underviser i realfag og teknologifag.

Merete Barr og rektor Rune Glad feirer i disse dager 60 år for Elvebakken skole, som en av de fremste innen digital bruk i skolearbeidet.

Elvebakken stolt 60-åring

Elvebakken skole i Alta kommune i Finnmark feirer i dette skoleåret 60 år. Det feirer de med å gjennomføre en satsing på bruk av lesebrett eller IPads på skolen. – Flere elever har muligheter for å bli bedre, mener rektor Rune Glad.

SkoleMagasinet utgave 1 er nå i posten, tema Innovasjon

SkoleMagasinet utgave 1 er nå i posten, tema Innovasjon

Blant annet en fyldig reportasje fra vinneren av siste års innovasjonspris. Jong skole i Bærum.

Torbjørn Røe Isaksen

Over 10 000 lærere vil videreutdanne seg

I alt 10 627 lærere har søkt om å ta videreutdanning neste skoleår. Det er over 2000 flere enn i fjor, og en formidabel økning sammenlignet med tidligere år.

Leverandører satser sammen for et rikt, interaktivt samarbeid

Med mål om å maksimere læringsutbyttet i norske klasserom inngår Interactive Norway AS og Rikt AS et samarbeid om kompetanseheving i den norske skolen.

Digital videreutdanning

Storsatsning på digital videreutdanning

Regjeringen har som mål å videreutdanne 10 000 lærere i matematikk. En av løsningene for å oppnå dette er å utvikle nettbaserte videreutdanningstilbud.

revELusjon 2016

Trøndere tapetserte pallen i nasjonal klimakonkurranse

Et eget sertifikat for unge sjåfører og universelle betalingsløsninger skal øke el-bilbruken i Norge. Disse ideene ga klimaseier til gruppen revELusjon fra Thora Storm videregående skole i den nasjonale finalen av Energi for framtiden. Også andreplassen gikk til en gruppe fra Trondheim.

Sonans utdanning

Rekordmange nye privatister

Sonans utdanning har akkurat avsluttet tidenes beste våropptak med en vekst på hele 11 prosent. Flesteparten av elevene har ikke vitnemål fra før.

Nå lanseres Laerervikaren.no

Nå lanseres Laerervikaren.no også for ungdomsskolen - pedagogisk materiell klart til bruk!

I høst ble Laerervikaren.no lansert - 759 undervisningsopplegg skreddersydd etter kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet for 5.- 7.trinn. Flere skoler bruker allerede undervisningsmateriellet. Nå lanseres løsningen også for lærere og vikarer i ungdomsskolen, og består dermed av hele 1.600 undervisningsopplegg.

Koding blir valfag på ungdomsskolen

Koding blir valfag på ungdomsskolen

Frå hausten kan ungdomsskoleelevar i over 30 kommunar få tilbod om koding som valfag.

Torbjørn Røe Isaksen

Videreutdanning til over 5 000 lærere

Aldri før har lærere hatt så mange videreutdanningstilbud å velge mellom. Nå kan de søke om videreutdanning i 180 forskjellige studietilbud.

Heidi Austlid

Åpning av “The Norwegian Classroom” - norsk paviljong på BETT2016

Du som skal på årets BETT er invitert til åpningen av The Norwegian Classroom - den norske paviljongen på BETT - torsdag 21. januar kl 12-13, B399. Bildet er fra fjorårets åpning da nåværende leder av IKT Norge Heidi Austlid stod for den høytidelige åpningen.

IKT senteret kan bli lagt inn under Utdanningsdirektoratet

IKT senteret kan bli lagt inn under Utdanningsdirektoratet

Nylig mottok Statsråd Torbjørn Røe Isaksen en rapport om hvordan organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre i fremtiden.

Nordic@BETT har 685 forhåndspåmeldte

Nordic@BETT har 685 forhåndspåmeldte

BETT åpner onsdag til uken, og torsdag 13.30 blir det egen nordisk samling på den store messa.