Verdens første virtuelle temapark for naturfag

Avanti’s World er verdens første temapark for VR - laget for skole og utdanning. Sammen med ClassVR-brillene er dette enda et sett med fantastiske ressurser som du vil ha tilgjengelig når du tar elevene med deg på VR-ekspedisjoner i læringsøktene.

Inger Gilje Sporaland ønsker å gi bedre mulighet for variasjon i den digitale undervisningen.

La elevene lære gjennom opplevelse

Nå har du nå mulighet til å ta elevene med på en digital gallerivandring på ndla.no. Under årets NKUL var det premiere på det virtuelle Bildegalleri 360.

To jenter som lener seg om hverandre

Læring skjer overalt!

Mange skoleledere ønsker å tilby et digitalt læringsunivers sammen med lærebøker. Det er nå mulig! Aschehoug Undervisnings mål er å gi elever den beste læringsopplevelsen og høyest mulig læringsutbytte.

Regitze Flannov

Nordiske skoler planlegger gjenåpning

Representanter for skoler i Norden har forskjellige forslag til hvordan man skal komme i gang igjen etter pandemien. Økte ressurser og mindre klasser er imidlertid et felles krav.

Iphone apps

Appen Student Sørøst er laget for studenter - av studenter

Stian hadde ideen og var med på å utvikle appen som ingeniørstudent. Nå har han landet drømmejobben.

Oda koding og programmering Daniel Saga og Carl Sivert Gravdal Elton

20 millioner til programmering i skolen

62 kommuner, 7 fylkeskommuner, to samiske videregående skoler og 17 friskoler får støtte til å kjøpe inn nytt programmeringsutstyr. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmerings-kompetansen sin i klasserommet.

Jente i et mørkt rom foran en bærbar PC

God seksualitetsundervisning forebygger vold og overgrep

Seksuelle overgrep mot barn og unge, enten det skjer fysisk eller via internett, kunne i mange tilfeller ha vært unngått eller i det minste varslet om, dersom barn og unge hadde et bedre begrepsapparat og ikke forbandt det å varsle med skam,» mener seniorrådgiver Vilde Graff Senje hos Foreningen Sex og Politikk.

Gutt med betalingskort og mobil for en datamaskin

Ny pengespellov gjer det straffbart å marknadsføre pengespel mot barn

I forslaget til ny pengespellov blir det lettare å straffe dei som bryt lova, og det blir blant anna straffbart å marknadsføre pengespel mot barn. – Heile seks av ti av 9–18-åringane har fått reklame for pengespel. Medietilsynet er derfor glad for lovendringa, seier direktør Mari Velsand.

Eldar Dybvik

Hver gang vi møtes

Av kjennetegnene på pandemien kan vi plukke ut to relevante for større arrangementer

1. Møtene skjer digitalt
2. Man søker å gjøre innhold og opplegg forøvrig mest mulig som før

Derfor er det ulike tall på ukvalifiserte lærere

Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB) teller vikarer ulikt og definerer antall lærere forskjellig. Dette er viktige årsaker til at statistikkene viser forskjellige tall på "ukvalifiserte" lærere.

Magnus Nohr

Nohr i øst og vest

Natt til 1. mai la Høgskolen i Østfold ut invitasjon til å melde seg på et 30-studiepoengs nettkurs. Målet er å lære studentene hvordan man flytter klasseromsundervisning over på nett. Mottagelsen ble ellevill.

Skolemagasinet nr. 1 2021

Skolemagasinet nr 1 2021

Ny utgave av SkoleMagasinet er nå i distribusjon. Håper du liker innholdet. Last ned PDF.

Daglig leder Carl Morten Knudsen i Creaza

Kreative læremidler til fagfornyelsen

I forbindelse med fagfornyelsen lanserer Creaza splitter nye læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Ingeborg Frøysnes

Skuffet over satsingen på digitale læremidler i revidert budsjett

IKT Norge er ikke videre fornøyd med regjeringens reviderte nasjonal budsjett sett fra EdTech bransjens side.

Guri Melby. Foto: Marte Garmann

266 millionar kroner til å ta igjen tapt læring hos barn og unge

Regjeringa foreslår å løyve 266 millionar kroner til ulike tiltak som kan hjelpe elevar å ta igjen fagleg og sosial læring dei har tapt under pandemien. – Vi skal ta ekstra godt vare på dei som har hatt det vanskeleg under krisa. Mange barn og unge som hadde det vanskeleg frå før, har fått det verre. Pengane kan brukast til ulike tiltak, som til dømes leksehjelp eller fleire tilsette i skular og barnehagar, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Espen Clausen vinner Gullepleprisen 2021

Vinner av Gullepleprisen 2021 - Espen Clausen

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL - til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets pris gikk til Espen Clausen fra Grinde skule på Aksdal i Tysvær kommune.

Foto: Unsplash/Miguel Teirlinck

Smarte analyser og spennende resultater: Årets unge forskere-vinnere er kåret

Hva skal til for å få en robot til å rulle godt på andre planeter? Vil du vite mer om lyrikk i koronakrisen eller om skjønnhetsidealene blant moderne kvinner i Kina? Hvordan kan demokratiene stå imot digital propaganda og desinformasjon?

Gullsekken 2021 deles ut til høsten

Etter sju år gjenoppstår Gullsekken, Den kulturelle skolesekkens egen pris. Prisen deles ut som en del av 20-årsmarkeringen av DKS som nasjonal ordning.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).Foto KD

Ansatte og studenter er ikke enig om hvordan koronaundervisningen har fungert

Det er forskjeller i hvordan studenter og ansatte har opplevd undervisningen under korona. De ansatte oppgir i større grad enn studentene at den nettbaserte undervisningen har vært preget av gode opplegg. Under halvparten av både ansatte og studentene sier at de har fått til gode diskusjoner, men studentene synes dette i enda mindre grad.

LUR UB fra Nordkjosbotn videregående skole møter du under NM UB 2021

Fremtidens jobbskapere – rekordmange unge entreprenører viser seg frem på NM Ungdomsbedrift 

Under NM Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap kan du se hva de unge mener vi skal leve av i fremtiden. I et år preget av trafikklys og nedstengninger i skolen har over 11.000 elever fra hele landet skapt sine egne ungdomsbedrifter. Pandemien har ikke stoppet skapergleden, snarere tvert imot.

Kai Roer

Utdanning og bygg er dårligst på sikkerhetskultur

Bank og finansielle tjenester er best på sikkerhetskultur, mens utdanningssektoren og byggebransjen scorer dårligst. Det viser KnowBe4 Researchs nye globale rapport.

Relax Gaming - It's time

Universitetet i Agder tilbyr e-sport som studiefag

Fra høsten av kan 30 studenter ved Universitetet i Agder se fram til heltidsstudium i gaming. UiA håper at de som Norges første fra høsten 2022 kan tilby et studium som fører fram til en bachelor-grad i akademisk e-sport.

Direktør Hege Nilssen

Opplæring hjemme har fungert bra for mange elever

De fleste elever mener hjemmeundervisning har fungert bra under koronasituasjonen. Samtidig melder halvparten av elevene som har behov for oppfølging og tilrettelegging, at de ikke har fått det i tilstrekkelig grad.

Barn leker ute i gresset

Forskerfabrikken skal dekke 5000 barns faglige behov i sommer

Behovet for sommerskoler vil være større enn noen gang uttaler kunnskapsminister Guri Melby. Regjeringen har derfor bevilget en halv milliard til sommerskole for å gi flere unge muligheten til å delta på faglige og sosiale aktiviteter. Forskerfabrikken skal bidra til å dekke behovet ved å arrangere sommerskoler over hele landet.

Fake News illustrasjon

Ny bok: Hva gjør stordata med oss, og hvordan gjør algoritmene «fake news» til realiter

Nå foreligger en viktig bok om temaet også på norsk. Boken klargjør og foreslår hvordan vi selv som enkeltpersoner, men også nasjonalt og internasjonalt kan bekjempe stordatakonsentrasjonene; «overvåkingskapitalismen». Boken er «Hvordan knuse overvåkingskapitalismen» av dr. Cory Doctorow.

Undervisning i klasserom

Rom for betring i norsk matematikkundervising

Matematikkundervisinga i grunnskulen bør få inn fleire verkelegheitsnære matematikkoppgåver. Det kjem fram i ny forsking frå Universitetet i Agder.

Jenter i et klasserom med VR briller

Varsler nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Barne- og ungdomskulturmeldingen

I mars vil Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legge fram en barne- og ungdomskulturmelding. Ett av temaene i meldingen vil være muligheter og risikofaktorer i barn og unges digitale hverdag.

Viktoria med hjemmeskole

Nye regler for digital hjemmeopplæring under koronapandemien

Koronapandemien vil fortsette å prege skolehverdagen, og regjeringen følger opp med noen justeringer i muligheten for digital opplæring for å imøtekommen enkelte praktiske sider av skolehverdagen bedre. – Undervisning på skolen skal fortsatt ligge til grunn for opplæringen på gult nivå i trafikklyssystemet. Samtidig ser vi at enkelte skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for litt mer handlingsrom i organiseringen av undervisningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Claus Olav Thorbjørnsen på Teams i Stortinget

Trekker elever inn i stortingssalen med digitalt tilbud

Koronapandemien har gjort Stortingets dialog med elever og lærere digital. Gjennom tilbudet Stortinget fra klasserommet blir elevene tatt med inn i selve stortingssalen via Teams.

Viktoria med hjemmeskole

Over 80 millionar til digital heimeopplæring

Då koronaen braut ut og digital undervisning blei kvardagen for mange, fekk dei store skilnadene innan utstyr, infrastruktur og kompetanse mykje meir å seie. No har over 80 millionar kroner blitt delt ut for bidra til å jamne ut desse skilnadene.