Nye regler om aldersgrenser for visning av film i skolen

Nye regler om aldersgrenser for visning av filmEn ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig innhold i film og tv-programmer er vedtatt av Stortinget. Loven trer sannsynligvis i kraft 1. juli i år. Dette får betydning for deg som er lærer.

 

18.000 elever vil gå på Sommerskolen Oslo

18.000 elever vil gå på Sommerskolen Oslo

Aldri før har så mange meldt seg på Sommerskolen Oslo. Det er opprettet 3500 ekstra kursplasser for å sikre så mange som mulig et kurstilbud. Mandag 30. mars får foresatte og elever beskjed om hvilket kurs de får plass på.

Torbjørn Røe Isaksen

Melding til Stortinget – Vi bygger morgendagens kunnskapssamfunn

Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor vil regjeringen samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner.

Orden og oppførsel karakteren

Rives skolens sjel bort med rota om orden- og oppførsel-karakteren skrotes?

Det at skolen for alltid skal være slik den er i dag – er vi rimelig sikre på at de færreste tror. Samfunnet endrer seg, og med dem tvinges også skolen til å korrigere kursen. Vi må selvfølgelig passe på at endringene ikke kommer fordi vi på død og liv må forandre for å forandre. Endringene må skje til det bedre. I utgangspunktet elsker vi endringer – det er det som skaper spennende hverdager. Endringene krever at vi må lære noe nytt, vi må forandre oss, planlegge på nytt og skape en annerledes hverdag for oss selv og våre elever. Det er da vi føler at vi lever, at skolen lever og at vi beveger oss enda et hakk nærmere det ultimate læringsfellesskap. Når det såkalte Ludvigsen-utvalget i disse dage diskuterer dyptgripende endringer i skolen, registrerer vi det med stor fornøyelse og glede.

nasjonal matematikkpris av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Johan Sokrates Wind fra Tromsø og Muxan Yan fikk nasjonal matematikkpris av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

De to delte 1. plassen i Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, Abelkonkurransen, og er dermed landets aller dyktigste unge matematikere.

Norsk skole uten forskning og uten retning?

Norsk skole uten forskning og uten retning?

Mandag 27. februar inviterte statsministeren og kunnskapsministeren til et toppmøte om forskning som skulle vare i hele to og en halv time! I åpningstalen sa statsministeren at det særlig skal satses på talentutvikling. Hun spurte om hvordan vi kan gjenkjenne talent, om det fins et system som fanger opp de beste, om vi trenger ordninger for å følge opp talentene og om det for eksempel er slik at et prosjekt som ser solid ut på papiret, vinner fram, før hun til slutt lurte på hvordan vi kan tiltrekke oss de beste internasjonale talentene. Dersom du nå i et øyeblikk av positivt engasjement, glød og vårlig glede tenker på skolen som en arena for disse tanker, tar du skammelig feil. Statsministeren nevnte ikke skole med ett eneste ord, for det det skal forskes på, skal ha internasjonal retning, må vite, og prioritet får "miljøet, ressursene i havet, klimaet og den miljøvennlig energien". At skolen som de ni siste åra nærmest er skildra liggende med brukket rygg, og som "alle" politikere skal styrke, ikke en gang nevnes, er sjokkerende svakt og viser at politikerne hovedsakelig er flinke til å prate og love, men ikke til å handle.

790 Nordmenn på BETT

790 Nordmenn på BETT

Vinterens store reisemål for de som er opptatt av IKT i skolen her til lands er BETT i London, og i år var det 790 nordmenn som besøkte den store messen i storbyen. Alt i alt utgjorde nordmenn 2,3% av de besøkende.

Musikkvideo med "Bare Egil" om særskilt språkopplæring

Musikkvideo med "Bare Egil" om særskilt språkopplæring

Utdanningsdirektoratet lanserer i samarbeid med Egil Hegerberg en musikkvideo om særskilt språkopplæring. Ved å formidle regelverket på denne måten, retter vi oppmerksomheten mot minoritetsspråklige elevers rettigheter på en ny måte.

StoryStarter

StoryStarter - flere veier til lesing og skriving

Alle har en historie å fortelle, men av og til kan det være litt vanskelig å komme i gang. StoryStarter fra LEGO Education er et læremiddel som motiverer elevene i lese- og skriveprosessen. Læremiddelet StoryStarter handler om "hands on" læring. Ved å bruke hendene i læringsarbeidet bruker elevene begge hjernehalvdeler og tar i bruk flere sanser. Dette vet vi fremmer læring.

Microsoft hjelper studenter til bedre karakterer

Microsoft hjelper studenter til bedre karakterer

I snart et år har Microsoft hatt dialog med BI-studenter for både å gi og få råd. Hensikten er å få studentene til å studere smartere ved bruk av teknologi, og ikke minst få unik innsikt i teknologivanene til fremtidens ledere. Resultatet er blant annet bedre karakterer for enkelte av studentene.

Skolemagasinet 1 2015

Norsk suksess på BETT

Kommende utgave av SkoleMagasinet på papir har mange artikler om åretss utgave av BETT. 790 nordmenn var innom portene i London denne gangen.

Photomath

App løser ligninger - juks eller hjelpemiddel?

En ny matteapp løser ligninger, finner svaret og viser fremgangsmåten. Men hvor nyttige er egentlig disse appene for matematikk-forståelsen?

NDLA - historie

NDLA - HISTORIE

I vår serie der vi vurderer kvaliteten i ulike fag i den digitale læringsarenaen NDLA, er vi kommet til Historie. Det er foreløpig en betaversjon, men siden vi har vært rimelig kritiske til de veier som NDLA har tatt innenfor norskfaget, og at mye av stoffet er faglig svakt, måtte vi se hvordan de tenker i 2015. Det er med en barnlig glede vi ser at læringsarenaen tenker nyere tanker.

Norsk teknologi revolusjonerer læring

Norsk teknologi revolusjonerer læring

Over 40 millioner elever og lærere i hele verden bruker i dag norsk læringsteknologi. Det er noe vi kan kalle et internasjonalt gjennombrudd - både for læring og for næring.

Rune Mathisen

Dette har vi fått for 450 millioner

NDLA er fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å oppfylle opplæringslovas krav om at elever i videregående opplæring skal ha digitale læremidler. Nå har lærer Arne Jørgen Løvland gått grundig gjennom norskfaget på NDLA og påpekt svakheter og mangler. Slike tilbakemeldinger er viktige for oss som jobber med NDLA. Vi er avhengige av å ha en god dialog med lærere og elever, det er gjennom dette vi skal lage verdens beste læremiddel.

I dag starter Mattematchen for alle barneskoler!

I dag starter Mattematchen for alle barneskoler!

Dette er første uken i Matematikk konkurransen for de yngste elevene i barneskolen.  Målet med Mattematchen er å motivere barn til å lære matematikk og fremme bruk av teknologi i skolen. Mattematchen er en morsom konkurranse, hvor barna kan vinne artige premier. I løp av konkurransen vil alle skoler får gratis tilgang til det digitale læringsverktøyet, 10monkeys Math World.

Frafallet i vidergående skole

Frafallet i vidergående skole

I 1994 ble det vedtatt at alle ungdommer har rett til videregående opplæring etter fullført grunnskole. I henhold til SSB er omkring 200 000 ungdommer elever i videregående skole i dag. Det som har ridd skolen som en mare de siste åra, er at mange av disse aldri står løpet ut. Så mange som én av tre faller fra, og de får verken studiekompetanse eller fagbrev. Noe av frafallet skyldes at elever stryker eller bruker mer enn fem år. Likevel er det ei gruppe som skiller seg ut; de som slutter.

NDLA – NORSK FOR YF OG SF – GÅTT UT PÅ DATO?

NDLA – NORSK FOR YF OG SF – GÅTT UT PÅ DATO?

Det at 18 fylkeskommuner har brukt millioner av kroner på NDLA – nasjonal digital læringsarena – er prisverdig. Verden digitaliseres, og skolen kan ikke gå med ryggen inn i framtida. Vi må tilpasse oss endringene og forberede elevene slik at de også møter framtida vel forberedt. Skal vi klare det, kan vi ikke bare gi dem en datamaskin, men trenger læremidler som har tatt opp i seg den digitale hverdagen og som utnytter den. Det er i dette feltet NDLA er så viktig – og at de tilbyr det gratis.

10Monkeys

Fremme bruk av digital kompetanse i barneskolen med spennende mattekonkurranse

Mattematchen, en konkurranse for å motivere elevene til å lære matematikk gjennom lek!

Arne Jørgen Løvland

NDLA – HVA HAR VI FÅTT FOR 450 MILLIONER KRONER?

I 2006 bevilga Kunnskapsdepartementet 50 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler i videregående opplæring. Departementets mål var å få opp den digitale bruken i skolene. I september 2007 ble første fase lansert, og året etter var NDLAs tre første fag klare for skoleåret 2008-09. De 18 fylkeskommunene overtok hele ansvaret fra og med skoleåret 2009-2010 – og cirka 450 millioner skatte-kroner seinere, er det på tide å se hva de har fått til.

Ungt Entreprenørskap 2015

Vant energifinale med framtidsrettede transportløsninger

Elever fra Kristen videregående skole i Trondheim tok seier på hjemmebane i energikonkurransen Energi for framtiden.

Over 5000 lærere kan få videreutdanning i 2015

Regjeringen trapper opp satsingen på videreutdanning for lærere. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år, og totalt kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten.

Evernote – programmet du bare må ha!

Evernote – programmet du bare må ha!

Dersom du las min anmeldelse av Smartboka, fikk du kanskje med deg at det er tre-fire program som jeg er avhengig av – ikke bare fordi de letter hverdagen min, men også fordi de letter kommunikasjon og samhandling med elevene mine og ikke minst gir elevene et vitalt verktøy i deres hverdag. Ett av disse program Evernote.

Anonym retting

Anonym retting – rettferdig system eller byråkratisk tull?

I de siste to åra har det vært en kamp mellom Elevorganisasjonen (EO) og Utdanningsforbundet (UF) om anonym retting. Er anonym retting framtida, eller er det nok et desperat forsøk på å fjerne fokuset fra lærernes kjerneområder?

Unge entreprenører

Nasjonal finale i grønt entreprenørskap

Unge entreprenører skal løse framtidens energiutfordringer. Mandag starter finalen av Energi for framtiden i Trondheim.
 


Stor norsk dag på BETT

Stor norsk dag på BETT

Den store IKT- og utdanningsmessa BETT er i full gang. Folk frå heile, halve verda valfartar i desse dagar til Excel Arena i London. Og i dette havet av skuleteknologi, kan ein lett forsvinna som einsleg aktør frå vesle Noreg. Det har Heidi Austlid & Co i IKT-Norge teke konsekvensen av, og den norske edtech-næringa seglar denne veka i samla flokk ved foten av Themsen. Under namnet «The Norwegian Classroom».

Blir windows 10 gratis?

BLIR WINDOWS 10 GRATIS?

De siste åra er Microsoft frakjørt av Google og Apple; folk vil ikke ha Windows-telefon, heller ikke nettbrettene, de vil ikke bruke Explorer og når også PC-salget har stupt, har også salget av Windows 8-salget gått betydelig ned. Selskapets nye sjef har fått øynene opp for at markedet har endra seg.

Heidi Austlid

40 mill bruker norsk læringsteknologi

Norsk læringsteknologi har over 40 millioner brukere levert av - nå reiser leverandørene sammen til London for å erobre verden. -- Dette er norsk teknologiinnovasjon på sitt beste.. Edtech-næringen lager løsninger som gjør læring bedre ved bruk av teknologi, sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Google Disk

Google – din beste venn i skolen

Hvor mange ganger har du ikke jobba i ett eller annet Office-dokument og opplevd at programmet har gjort en alvorlig feil slik at du mista alt du jobba med. Ufattelig irriterende og usedvanlig demotiverende. Det fins ei løsning på problemet – og det beste er at løsninga er helt gratis.

Du finner Oppad på BETT i år også…

BETT i tretti

BETT 2015 blir et trettiårs-jubileum for den største IKT i skolen-konferansen i verden. Nordmenn har reist til konferansen fra første år, men aldri før har den norske Edtech-bransjen hatt så stort fokus på jubilanten.