BETT i tretti

BETT 2015 blir et trettiårs-jubileum for den største IKT i skolen-konferansen i verden. Nordmenn har reist til konferansen fra første år, men aldri før har den norske Edtech-bransjen hatt så stort fokus på jubilanten.

Mange håper på 1.500 nordmenn i London, fordi det i år blir arrangert en egen skandinavisk dag på BETT.

Du finner Oppad på BETT i år også…

I år er det også en egen norsk paviljong med i underkant av 20 norske leverandører tilstede. Aktørene håper på utenlandske kontakter, men mange av dem retter seg kun mot det norske markedet. Norge er for øvrig det eneste landet foruten Sør-Korea som satser på en egen paviljong.

For tretti år siden var det en mer motsatt målsetting som styrte de norske besøkene. Det var gründere innen data i skolen som reiste over for å se på gode produkter å adaptere til Norge.

Etter hvert begynte Norsk pedagogisk dataforening og myndighetene også å reise over. Vi hadde studiebesøk både på universiteter og vanlige skoler. Mye nettverksbygging og utveksling av god ideer så dagens lys.

Imidlertid var vi stort sett ensomme i Skandinavia om å være på BETT. Først for i underkant av 10 år siden begynte svenskene og danskene å interessere seg for konferansen. På BETT 2015 kommer det til å være flere tusen svensker og dansker på messen. Våre naboer bruker fremdeles mye tid på studiebesøk og nettverksbygging.

Med Scandinavia@BETT har konferansen de siste årene fått en ny dimensjon med elevmedvirkning og innovasjonstankegang, og en samling av de skandinaviske land på en helt ny måte. Med en egen norsk paviljong kan dette utvikles videre.

BETT 2015 blir en prøvestein på fremtidens BETT-besøk, - du skal vel over?