Leverandører satser sammen for et rikt, interaktivt samarbeid

Med mål om å maksimere læringsutbyttet i norske klasserom inngår Interactive Norway AS og Rikt AS et samarbeid om kompetanseheving i den norske skolen.

Det har gått ti år siden Interactive Norway AS ble stiftet som distributør av og sertifisert kompetansesenter for SMART Boards i Norge. Ti år senere er Interactive sine produkter markedsledende i norske klasserom, og etterspørselen etter kurs og kompetanseheving er svært stor.
 
– Etter enorm pågang den siste tiden har vi innsett at vi ikke rekker over all kursingen på egenhånd. Vi begynte jakten på en kompetansepartner i høst, og fant raskt frem til at Rikt + Interactive = sant. Våre verdier, vårt digitale fokus og vårt felles ønske om å styrke elevenes læringsutbytte og mestring, passer sammen som hånd i hanske, sier Partner i Interactive Norway, Erlend Mebust i en pressemelding fra selskapet.

Smartboard

Norske Steinar Hov er en flittig bruker av Smartboard, her besøker han selskapets stand på BETT 2016

Rikt, som spesialiserer seg i å utvikle digital kompetanse i den norske skolen, er opptatt av at skolene må ta ansvaret opplæringsloven har gitt dem på alvor. Dette innebærer blant annet å sørge for at elever og lærlinger får lære på måter som er naturlige for dem. Det handler om å lære, ikke å pugge og­ huske.
 
– Arbeidslivet har gått igjennom store endringer de siste 20 årene, og det er forventet enda større endringer i årene som kommer. Dette er drevet frem av gode digitale verktøy som har effektivisert arbeidsprosessene, og ikke minst den såkalte millenials-generasjonen som bærer digitaliseringen med seg. Skolen, som huser neste generasjons arbeidskraft, er den eneste papirbaserte institusjonen som er igjen. Man er nødt til å spørre seg selv hvorfor det er slik, sier Erling Grønlund som er daglig leder i Rikt AS, i den samme pressemeldingen.
 
Det er to forhold som skolene spesielt må fokusere på å løse: Hvilke digitale verktøy er best egnet til å nå de ambisiøse målene om økt læring? Og hvordan skal verktøyene brukes for raskt å kunne oppnå høy effekt. Grønlund og Mebust er enige om at de i fellesskap er klare for å ta tak i disse utfordringene.