Nye tall fra Medietilsynet: Stadig færre jenter gamer

Nye tall fra Medietilsynet: Stadig færre jenter gamer

Mens ni av ti gutter i alderen 9-18 år spiller dataspill, gamer bare seks av ti jenter, viser tall fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Andelen jenter som spiller, har gått ned med 17 prosentpoeng siden 2020. – Vi må jobbe for en mer inkluderende dataspillkultur, der både jenter og gutter trives, sier Mari…

Norske elever trives på skolen og stadig flere fullfører videregående

Norske elever trives på skolen og stadig flere fullfører videregående

Flere fullfører videregående opplæring, de fleste barn og unge trives på skolen og foreldrene er godt fornøyde med hvordan barna deres har det i barnehagen. Det viser Utdanningsdirektoratets gjennomgang av tall og statistikk om barnehage og grunnopplæring i Norge 2021-22. Hovedtrekkene i kunnskapsoppsummeringen er positive til tross for to år med korona. Elevene rapporterer om…

Selv om nesten alle ungdommer har digital tilgang, faller noen likevel utenfor

Selv om nesten alle ungdommer har digital tilgang, faller noen likevel utenfor

Omtrent alle 13-18-åringer har mobil og tilgang til pc, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. En ny rapport fra Redd Barna avdekker imidlertid at en del har såpass dårlig utstyr eller tilgang at de sliter med å følge opp skolearbeid og bruke offentlige tjenester.

Morten Anstorp Rosenkvist er ny direktør i Utdanningsdirektoratet

Morten Anstorp Rosenkvist er ny direktør i Utdanningsdirektoratet

Kongen har i statsråd åremålsbeskikket Morten Anstorp Rosenkvist (44) som ny direktør i Utdanningsdirektoratet (Udir) for en periode på seks år. – Udir spiller en svært viktig rolle i hvor godt vi lykkes med å skape en barnehage og en skole som inkluderer alle. Med Morten Anstorp Rosenkvist som direktør får vi en direktør som…