Akademiet med solide resultater på nasjonale prøver

Akademiet med solide resultater på nasjonale prøver

Nylig ble resultatene fra nasjonale prøver for skoleåret 2023/2024 offentliggjort på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 8. og 9. trinnselevene på Akademiet Ungdomsskole Lier, Akademiet Realfagsskole Drammen og Akademiet Realfagsskole Oslo har levert fantastiske resultater og viser at god innsats gir uttelling. Alle de tre Akademietskolene er beste skole i sin kommune.

Norsk Podkast er Internasjonal Sensasjon

Norsk Podkast er Internasjonal Sensasjon

Lingu, en teknologidrevet språkskole i Norge, er glad for å oppleve store lyttertall knyttet til Norskpodden. Norskpodden er en podkast som produseres av Lingu for alle som lærer seg norsk. Den har sett stødig vekst siden første episode ble publisert, og har nå lyttere i 84 forskjellige land spredt over seks kontinenter. Podcasten har flere…

Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering går til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole i Innlandet, har over flere år jobbet systematisk med å styrke medvirkning for elever og skape et godt læringsmiljø for alle på skolen. Nå anerkjennes de for det viktige arbeidet. Prisen deles ut 30. november.

Har Kjerkol glemt elevenes helse?

Har Kjerkol glemt elevenes helse?

I dag kom forslaget til statsbudsjettet 2024, og det ble bevilget nye 40 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Da regjeringen bevilget 45 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten i fjor, forventet vi at det var starten på en reell satsing på elevers helse, men det ble verken en ambisiøs eller reell satsning, sier Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen.