Clement-klemma


I 2024 river mange seg i håret og spør om grunner til økende rapportering av uro og vold i skolen, trusler og mistrivsel i klasserommene, mer mobbing og tusenvis av barn og unge som finner skolen så utrygg og meningsløs at de ikke orker gå dit, selv om de vil.

Aldri fred å få

Aldri fred å få

Fra barn i Norge er omtrent ett år gamle, eller knapt nok det, blir de kastet ut fra heimen og inn i et institusjonshelvete som for de fleste varer fram til slutten av tenårene. Det meste av sin våkne tid i oppveksten tilbringer barna i barnehage og skole. Som ikke det er nok, har myndighetene funnet opp et kvasifrivillig system kalt skolefritidsordning (SFO) for å fange opp potensiell fritid tid før og etter skoletid. Ordningen ble lovfestet i 1998.

Kan man lære norsk i matte- og naturfagstimen? Ja, det kan man!


Fra våren 2022 har Kunnskap jobbet aktivt med å oversette og videreutvikle tospråklige læremiddel i naturfag, matematikk, norsk som andrespråk og engelsk. Med støtte fra Utdanningsdirektoratet er læremidler i matematikk, naturfag og engelsk oversatt og spilt inn med naturlig tale til ukrainsk og russisk. Disse læremidlene er gratis tilgjengelig for alle ukrainske elever og deres lærere.