Aldri fred å få

Aldri fred å få

Fra barn i Norge er omtrent ett år gamle, eller knapt nok det, blir de kastet ut fra heimen og inn i et institusjonshelvete som for de fleste varer fram til slutten av tenårene. Det meste av sin våkne tid i oppveksten tilbringer barna i barnehage og skole. Som ikke det er nok, har myndighetene funnet opp et kvasifrivillig system kalt skolefritidsordning (SFO) for å fange opp potensiell fritid tid før og etter skoletid. Ordningen ble lovfestet i 1998.

Kan man lære norsk i matte- og naturfagstimen? Ja, det kan man!


Fra våren 2022 har Kunnskap jobbet aktivt med å oversette og videreutvikle tospråklige læremiddel i naturfag, matematikk, norsk som andrespråk og engelsk. Med støtte fra Utdanningsdirektoratet er læremidler i matematikk, naturfag og engelsk oversatt og spilt inn med naturlig tale til ukrainsk og russisk. Disse læremidlene er gratis tilgjengelig for alle ukrainske elever og deres lærere.

Naive ministre og mangel på evaluering av departement og direktorat

Digitaliserings ekspert Morten Søby pensjoneres i disse dager fra sin stilling i Utdanningsdirektoratet. Søby har vært sentral i den digitale utviklingen av skolen siden 1980-tallet. Han er særdeles lite imponert over de fleste ministrene han har tjent under, men kanskje aller mest den nåværende. – Når hun sier at vi ikke har noe kunnskap om digitaliseringen, føles det som om vi hele den lange tiden har arbeidet i blinde uten planer, forteller han.