Eldars tenkehjørne

 • Aldri fred å få
  Fra barn i Norge er omtrent ett år gamle, eller knapt nok det, blir de kastet ut fra heimen og inn i et institusjonshelvete som for de fleste varer fram til slutten av tenårene. Det meste av sin våkne tid i oppveksten tilbringer barna i barnehage og skole. Som ikke det er nok, har myndighetene funnet opp et kvasifrivillig system kalt skolefritidsordning (SFO) for å fange opp potensiell fritid tid før og etter skoletid. Ordningen ble lovfestet i 1998.
 • Veier til en familievennlig framtidsrettet skole
  Elever i grunnskolen som er vant til å jobbe på datamaskin, bruker gjennomsnittlig 60 % av skoletiden til arbeid individuelt eller i grupper. Kun 40 % av tiden går med til fagformidling eller lærerstyrt samtale i hele klasser, viser en undersøkelse i regi av Universitetet i Oslo. For 20 år siden var det omvendt.
 • Jeg en Chat GPT robot?
  Som de fleste oppegående mennesker vet, er karakterer, som så mye annet i samfunnet, først og fremst et spørsmål om kjøp og salg. Også på dette området kan de med mest ressurser kjøpe seg framover i køen til de mest prestisjefylte utdanningene og jobbene.
 • Digital kompetanse i en ny tid
  Professor Ola Erstad tok utgangspunkt i at dagens ungdom er oppvokst med internett og digitale medier som en integrert del av hverdagen.
 • 20 – årsjubileum for Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling
  Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling ble i slutten av oktober avviklet for 20. gang med 300 deltakere og et fullspekket program.
 • Klassen min – det er mine barn hvor de nå oppholder seg
  Søndag 11. september så jeg Dagsrevyens innslag fra skolehverdagen i Ukraina, som har vært herjet av krig i 7 måneder etter Russlands brutale invasjon. Det ble et sterkt møte med hva skole kan være.
 • Når alarmklokkene ringer
  I fortellingen om Mummidalen opptrer et usynlig barn, Ninni. Ninni er usynlig fordi hun er redd. Kan dere begripe hvordan vi skal få henne synlig igjen? spør Mummipappa bekymret.
 • Hvordan skape et skaperverksted?
  − Vi skal være utforskende, modige og nyskapende i våre metoder, og åpne dører mot verden og fremtida, sier rektor Lin Marie Holvik ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik på skolens nettside.
 • Om boka Læringsidentitet av Øystein Gilje
  Øystein Gilje er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.  Han har arbeidet med ungdom, teknologi og læring i over 30 år. Siden 2004 har Gilje vært ansatt ved UiO, og har tidligere erfaring som lærer på ungdomstrinnet og som journalist i NRK.