Hvordan skape et skaperverksted?

Med elever og lærere fra Thor Heyerdahl vgs.

− Vi skal være utforskende, modige og nyskapende i våre metoder, og åpne dører mot verden og fremtida, sier rektor Lin Marie Holvik ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik på skolens nettside.

Elektrogutta Thor Heyerdahl Daniel Steinsholt Hansen og Jaran Liaasen Brunes
Elektrogutta Thor Heyerdahl Daniel Steinsholt Hansen og Jaran Liåsen Brunes, foto Vidar Alfarnes

Som del av denne strategien viste Daniel Steinsholt Hansen og Jaran Liåsen Brunes fra elektrolinja glimt fra prosessen med å bygge opp og ta i bruk et eget skaperverksted på skolen.

De hadde med seg studierektor Monica Gjertsen Steinbakken og fremtidspilot for læring og teknologi Irene Tombre i en godt besøkt sesjon på NKUL 2022.

I sesjonen fortalte de om veien fra ide til realisering av et skaperverksted som bygde på fire pilarer:

  1. Hva er behovet til elevene?
  2. Hva er relevant i bransjen?
  3. Hvilke erfaringer har andre skoler og skaperverksteder?
  4. Hvor får vi meste for pengene?

For å få til dette måtte skolen bryte ut av klasseromskonseptet. I stedet er verkstedet på 144 kvm delt i tre soner; Game on, Make it og Kreativ læring.

Når skaperverkstedet nå er på plass, må skolen spørre seg. Hva nå?

På elektro har elevene tatt eierskap til skaperverkstedet og skapertanken. Daniel og Jaran fortalte at de ved å utfolde seg i skaperverkstedet opplevde mer entusiasme og moro i skolehverdagen, større plass for utprøving og kreativ bruk av ulike dataprogrammer, og bygging blant annet av droner.

Skolen ønsker å utvide visjonen til skaperverkstedet til å gjelde hele skolen, at både elever og lærere innen alle utdanningsprogram og programområder. skal jobbe aktivt med skaperglede, engasjement og utforskertrang. Unektelig en ambisiøs visjon, der en av utfordringene ikke uventet er å få de ansatte med på å programmere og organisere læringsprosesser på en annen måte. Her er det snakk om tilpasset opplæring.

Publikum fikk ikke noen tidsplan for realisering av visjonen. Men kanskje er Thor Heyerdahl tilbake på NKUL allerede neste år for å gjøre rede for hvordan det går?