Norsk skole er grunnleggende god, men vi må trene for å holde den i form

Slik startet Statssekretær Halvard Hølleland årets NKUL på NTNU i Trondheim. For første gang siden 2019, samlet skole-folk seg til konferanse i Trondheim.

NKUL tradisjon Strindnes
Strinden Promenade Orchester åpnet som vanlig årets NKUL. 3 fulle auditorium hørte på. Foto, Vidar Alfarnes.

Med Studentorkesteret Strindens Promenade Orchester friske takter, ble endelig NKUL åpnet i fysisk tilstand i dag. Etter 2 år med digitale konferanser, syntes nok de fleste av de rundt 1420 deltakerne at det var godt å være tilbake.

– På mange måter trengte vi en krise for å teste kriseberedskapen som pandemien gav, fortsatte statssekretær Halvard Hølleland.

– Skolen fikk et digitalt sjokk, men vi må ikke kaste bort det vi har lært av den, fortsatte han.

– Nå sitter vi med kunnskap for å kunne forvalte for det beste ovenfor elevene i skolen. Hølleland mente dette bør være med å legge grunnlaget for fremtidens skole.  NKUL varer til fredag, og SkoleMagasinet kommer fortløpende oppdateringer. Se her for digital tilgang. https://www.nkul.no/om-konferanseportalen/